Officiële bekendmakingen overheid 2024

21 juni 2024

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid voor de wijken De Wijert -Helpermaar en Villabuurt West over 2024: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Betekenis kleuren

 • Aanvraag = in behandeling bij gemeente = Oranje
 • Positief besluit gemeente, verlening/ toestemming = Groen, belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.
 • Negatief besluit gemeente, geweigerd = Rood
 • Melding = kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld = Paars

Juni 2024

 • Toestemming vellen van ca. 1.227 m2 houtopstand bouwkavel (hoek v. K. Verschuurlaan/ Vasalislaan  kapvergunning|  20-06-2024  (aanvr. 18-06) (noot: die bomen zouden blijven staan)
 • Definitief besluit aanbrengen van een tijdelijke faunapassage, onder de V KVerschuurbrug, bouwvergunning | 20-06-2024 (aanvr. 06-06)
 • Verkeersbesluit 2 openbare parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen – Van Moerkerkenlaan, verkeersbesluit | 17-06-2024
 • Beleidsregel parkeernormen 2024, verordeningen en reglementen | Gemeente Groningen | 17-06-2024
 • Aanvraag  vellen boom (berk, achtertuin), Luykenstraat 16,  kapvergunning | 14-06-2024
 • Nieuwe toestemming interne verandering woning en wijziging gevel, Multatulistraat 71,  bouwvergunning | 12-06-2024 (eerder 19-04)
 • Aanvraag plaatsing dakopbouw, Vasalislaan 110bouwvergunning | 13-06-2024
 • Toestemming  opheffing brandscheiding t.b.v een andere indeling basisschool en vestigen kinderdagverblijf Van Ketwich Verschuurln 90, omgevingsvergunning |  11-06-2024 (eerder 28-03 besluit)
 • Aanvraag plaatsing dakopbouw, Vasalislaan 110, bouwvergunning | 11-06-2024
 • Melding sloopwerkzaamheden, het slopen en verwijderen van asbest, Vestdijklaan gehele Zuiderflat, sloopvergunning |05-06-2024 – (Omdat het hier om sloop van een groot pand betreft, delen we deze sloopwerkzaamheden + Aanvraag renovatie+verduurzaming Zuiderflat, 12-04
 • Toestemming voor  wijziging gevelkozijnen/ verwijdering schoorsteen,  Gezellelaan 1bouwvergunning | 03-06-2024 (aanvr 24-o5)

Mei 2024

 • Nieuwe toestemming oprichting woonzorggebouw met 37 studio’s ten behoeve van kleinschalige woonvorm voor ouderen met geheugenproblematiek of enige vorm van dementie op de hoek Van Ketwich Verschuurlaan en Vasalislaan, bouwvergunning| 22-05-2024 (aanvr. 16-05)
 • Toestemming legalisatie overkapping en schuurtje , Van Ketwich Verschuurlaan 82, bouwvergunning | 22-05-2024 (aanvr. 17-05-2024)
 • Toestemming voor het 60 jaar bestaan Molukse Wijk van Eedenstraat op 1 juni 2024 aan Van Eedenstraat, evenementenvergunning | 21-05-2024
 • Toestemming vergroten woning, Du Perronlaan 1, bouwvergunning| 13-05-2024 (aanvr. 09-01)
 • Toestemming vervanging kozijnen (gemeentelijk monument) bouwvergunning  + plaatsing HR++ glas  bouwvergunning | Van Ketwich Verschuurlaan 22| 03-05-2024 (aanvr. 09-02)
 • Verkeersbesluit opheffen parkeervak alleen voor opladen elektrische voertuigen (iedereen mag er weer staan)  Multatulistraat voor nrs. 172 t/m 182| verkeersbesluit |03-05-2024

April 2024

 • Toestemming plaatsing dakkapel op voordakvlak, Top Naefflaan 29, bouwvergunning | 19-04 (aanvr.12-04)
 • Toestemming interne verandering en wijziging gevel, Multatulistraat 71, bouwvergunning | 19-04-2024 (aanvr. 15-01)
 • Toestemming realisatie verkeersplein (turborotonde) als onderdeel van project Aanpak Ring Zuid t.h.v. Brailleweg. Tegen het ontwerpbesluit zijn wel zienswijzen ingediend, maar het definitieve besluit is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit van 19/09/2023. | 16-04
 • Toestemming realisatie  inrit, Van Schendelstraat 11, omgevingsvergunning |15-04 (aanvr 10-04 niet gepubliceerd)
 • Toestemming vellen boom (japanse kers, achtererf), Van Moerkerkenlaan 16, kapvergunning| 15-04 (aanvr 15-04)
 • Aanvraag renovatie+verduurzaming Zuiderflat, Vestdijklaan 10, bouwvergunning |12-04
 • Toestemming renovatie 48 woningen, oplossen koudebrug gootdetail, 0.a Van Eedenstraat, bouwvergunning |09-04 (aanvraag 02-04-2024) Verzoeklocatie 2024030601336 , dossiernummer GRN-00001568. (bouwvergunning op 14-03 Verzoeklocatie 2024022000549)
 • Toestemming bouwen woonzorggebouw met 37 studio’s t.b.v. kleinschalige woonvorm voor ouderen met geheugenproblematiek of enige vorm van dementie aan Helpermaar, Vasalislaan, bouwvergunning | 09-04
 • Aanvraag vellen boom (dennenboom, nabij parkeerplaats), Vestdijklaan 406, kapvergunning | 09-04
 • Toestemming Peringatanride out 2024 op 13 april 2024 aan Van Eedenstraat, evenementenvergunning | 09-04
 • Toestemming wijziging voorgevel, Klooslaan 43, bouwvergunning | 05-04 (reactietermijn 17/05, aanvraag 19-03)
 • Toestemming plaatsing kozijn voorgevel, Klooslaan 31, bouwvergunning |05-04- (reactietermijn 17/05 / aanvraag was 08-03)

 

Maart 2024

 • Ontwerpbesluit voor opheffing brandscheiding t.b.v een andere indeling van de basisschool en vestigen van een kinderdagverblijf aan v. Ketwich Verschuurlaan 90, ontwerpbesluit | 28-03 (eerder besluit 26-03)
 • Toestemming vellen 2 bomen (zij-erf), Queridolaan 5, kapvergunning | 26-03(aanvraag 12-03)
 • Toestemming vellen 1 boom (conifeerm zijerf, Quintuslaan 11, kapvergunning| 25-03 (aanvraag 07-03)
 • Toestemming vellen 1 boom (den, voor-erf), Bordewijklaan 119, kapvergunning| 21-03 (aanvraag 8-3)
 • Aanvraag realisatie dakkapel, Brederostraat 26, bouwvergunning | 21-03
 • Geweigerd vellen boom (berk, achter), Bordewijklaan 81a, kapvergunning | 11-03 (aanvraag 7/3)
 • Toestemming uitbouw, Marsmanlaan 34, bouwvergunning |08-03 (aanvr. 21-02)
 • Toestemming uitvoering onderhoud Van Deyssellaan 60, bouwvergunning | 08-03
 • Toestemming uitbreiding woning/ bouwen bijgebouw, Hoorniklaan 16 bouwvergunning | 07-03 (aanvraag 09-01)
 • Toestemming renovatie dak/gevel, Van Deyssellaan 62, bouwvergunning | 06-03
 • Melding sloop, Camphuysenstraat 86-196 (even)sloopvergunning | 05-03

Februari 2024

 • Aanvraag per direct vellen boom (ceder,zijerf), Elsschotlaan 18, kapvergunning|29-02
 • Aanvraag bestikkeren voorgevel raam, Bordewijklaan 27, reclamevergunning|23-02
 • Toestemming plaatsen carport/overkapping (legalisatie) aan Van Ketwich Verschuurlaan 82f , bouwvergunning | 22-02 (aanvraag 07-02)
 • Toestemming verplanten boom (kastanje), Vondelpad 2, kapvergunning |16-02 (14-02)
 • Ontwerpbesluit voor het handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor bouwen woonzorggebouw met 37 studio’s tbv kleinschalige woonvorm voor ouderen met geheugenproblematiek of enige vorm dementie aan Helpermaar, Vasalislaan, kadastraal bekend: Helpman, sectie M, nummer 11547 te Groningen, bouwvergunning |13-02  (aanvraag: 9-1-2024 en 12-10-2023)
 • Melding sloopwerkzaamheden, slopen flatgebouw, Camphuysenstraat, sloopvergunning | 02-02

Januari 2024

 • Toestemming vellen boom (iep) noodkap wegens instabiliteit, Van Lenneplaan 117/1, kapvergunning| 16-01 (aanvraag 09-01)
 • Toestemming plaatsen hekwerk t.b.v. geleiding leilindes,  Felix Timmermanslaan 8, bouwvergunning |16-01 (aanvraag 05-12-2023)
 • Aanvraag vergunning vergroten school met een techlab Vondelpad 2, bouwvergunning | 09-01

 

Openstaande aanvragen uit 2023 (hierop is nog geen bezwaar mogelijk geweest)

 • Aanvraag vergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor een tijdelijke anti-kraak bewoning (max. 3 jaar) , Van Schendelstraat 9, omgevingsvergunning | 05-12-2023 (oude innovatie werkplaats Wijkdeal De Wijert tegenover snackbar Tasty Joe
 • Aanvraag vergunning plaatsen airco Hora Siccamasingel 141, bouwvergunning | 30-11
 • Aanvraag vergunning vellen van bomen en het bouwen van een woongebouw met 47 appartementen aan de Van Ketwich Verschuurlaan (VKV102 – project Groot Zuid naast Shell)| bouwvergunning kapvergunning | 08-06-2023
 • Aanvraag vergunning houten schutting Reviusstraat 173, bouwvergunning | 09-05-2023

 

Officiële bekendmakingen overheid: jaaroverzicht 2023

Officiële bekendmakingen overheid: jaaroverzicht 2022