Organisatie

 

Welkom op de organisatie pagina van Platform De Wijert. Hier vindt u meer informatie over de bewonersorganisatie.

In de loop van 2014 is een aantal wijkbewoners begonnen met een eerste opzet van Platform De Wijert. Februari 2015 heeft Platform De Wijert zich gepresenteerd aan de wijk met een zeer succesvolle bewonersavond. Tijdens deze avond werden de doelstellingen en de website van ons platform gepresenteerd aan de wijk.

We hebben eerst zonder rechtsvorm gefunctioneerd, dit om draagvlak te creëren en een goede basis van het platform te ontwikkelen. Hierbij werden we gefaciliteerd door gebiedsteam zuid van de gemeente Groningen. Dit hebben we gedaan door een onafhankelijke wijkkrant te maken en we hebben ons gericht op de website, sociale media en ons in de wijk geprofileerd als platform voor de wijk.

Begin 2016 hebben we besloten om ons verder te ontwikkelen tot een erkende bewonersorganisatie. Hiervoor waren een aantal belangrijke stappen noodzakelijk. Het aantonen van draagvlak in de wijk, het organiseren van activiteiten, het oprichten van statuten bij de notaris, het inschrijven bij de Kamer Van Koophandel en vervolgens de erkenning van de gemeente Groningen aanvragen. Dit alles is gelukt op 18 juli 2016. In het voorjaar van 2017 hebben we als nieuw bestuurslid Frouk Reehoorn mogen verwelkomen. En op 1 januari 2018 is Erik-Jan als aspirant bestuurslid toegetreden.

Het bestuur in 2019 van links naar rechts: Nathalie, Erik-Jan, Frouk, Dennis & Dajo

Als stichting hebben we de volgende doelen gesteld:

  • Het verzorgen van informatie en communicatie,
  • Het mede-organiseren van activiteiten binnen Wijkdeal De Wijert
  • Het ondersteunen van initiatieven.
  • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en van de leefbaarheid in de wijk De Wijert te Groningen. En door aan de wijkbewoners een platform te bieden.
  • Aanspreekpunt van de gemeente.

Het huidige bestuur wordt gevormd door  Frouk Reehoorn (Voorzitter a.i.),  Nathalie van der Vechte (penningmeester), Dajo Dam (secretaris), Carolien Rahawarin (algemeen bestuurslid), Harry Morselt (aspirant-bestuurslid) en Nico Spaansen (aspirant-bestuurslid)

Eens per maand komen we samen om ontwikkelingen te bespreken zoals gemeentelijke (bouw-)besluiten, projectondersteuning van wijkbewoners en al wat er speelt in de wijk.

Wilt u een keer iets inbrengen in de vergadering, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: info@wijert.nl

Statuten

Jaarverslagen 

 

Contact informatie Platform De Wijert:

Stichting Platform De Wijert,

P.C.Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen.

info@wijert.nl, KVK: 65880935

Kijk voor meer contactinformatie op: www.wijert.nl/#contact