Wie zijn wij?

Op deze pagina vindt u meer informatie over bewonersorganisatie Stichting Platform De Wijert

Ontstaansgeschiedenis

In de loop van 2014 is een aantal wijkbewoners begonnen met een eerste opzet van Platform De Wijert. Februari 2015 heeft Platform De Wijert zich gepresenteerd aan de wijk met een zeer succesvolle bewonersavond. Tijdens deze avond werden de doelstellingen en de website van ons platform gepresenteerd aan de wijk.

We hebben eerst zonder rechtsvorm gefunctioneerd, dit om draagvlak te creëren en een goede basis van het platform te ontwikkelen. Hierbij werden we gefaciliteerd door gebiedsteam zuid van de gemeente Groningen. Dit hebben we gedaan door een onafhankelijke wijkkrant te maken en we hebben ons gericht op de website, sociale media en ons in de wijk geprofileerd als platform voor de wijk. In juli 2016 zijn we een erkende bewonersorganisatie geworden.

Onze doelstellingen

 

  • Het verzorgen van informatie en communicatie,
  • Het mede-organiseren van activiteiten binnen Wijkdeal De Wijert
  • Het ondersteunen van initiatieven.
  • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en van de leefbaarheid in de wijk De Wijert te Groningen. En door aan de wijkbewoners een platform te bieden.
  • Aanspreekpunt voor 0.a de gemeente, Aanpak Ring Zuid etc

Het bestuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door  Nathalie van der Vechte (Voorzitter), Dajo Dam (secretaris), Carolien Rahawarin (Penningmeester), Evert Dirks (aspirant-bestuurslid) en Dick Hensens (aspirant-bestuurslid)

wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wit

Eens per maand komen we samen om ontwikkelingen te bespreken zoals gemeentelijke (bouw-)besluiten, Aanpak Ring Zuid, projectondersteuning van wijkbewoners en al wat er speelt in de wijk.

Wilt u een keer iets inbrengen in de vergadering, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: info@wijert.nl

Statuten

Jaarverslagen 

 

Contact informatie Platform De Wijert:

Stichting Platform De Wijert,

P.C.Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen.

info@wijert.nl, KVK: 65880935

Kijk voor meer contactinformatie op: www.wijert.nl/#contact