Wie zijn wij?

Op deze pagina vindt u meer informatie over bewonersorganisatie Stichting Platform De Wijert

Ontstaansgeschiedenis

In de loop van 2014 is een aantal wijkbewoners begonnen met een eerste opzet van Platform De Wijert. Februari 2015 heeft Platform De Wijert zich gepresenteerd aan de wijk met een zeer succesvolle bewonersavond. Tijdens deze avond werden de doelstellingen en de website van ons platform gepresenteerd aan de wijk.

We hebben eerst zonder rechtsvorm gefunctioneerd, dit om draagvlak te creëren en een goede basis van het platform te ontwikkelen. Hierbij werden we gefaciliteerd door gebiedsteam zuid van de gemeente Groningen. Dit hebben we gedaan door een onafhankelijke wijkkrant te maken en we hebben ons gericht op de website, sociale media en ons in de wijk geprofileerd als platform voor de wijk. In juli 2016 zijn we een erkende bewonersorganisatie geworden.

Op dit moment zitten we in een overgangsjaar doordat oud-bestuursleden gaan stoppen en zijn bewoners met elkaar in gesprek hoe een bewonersorganisatie van de wijken De Wijert (noordelijk en zuidelijk deel), Helpermaar en Villabuurt-West eruit zou moeten zien de komende jaren.

Onze doelstellingen

Platform De Wijert is de bewonersorganisatie van de wijken De Wijert , Helpermaar en Villabuurt West.  Platform De Wijert informeert haar bewoners, mede-organiseert activiteiten, behartigt de belangen van bewoners en bewonersgroepen en denkt mee over de toekomst van onze wijk. Wij nemen als bestuur geen standpunt in namens de bewoners en trekken niet ten strijde. We zijn als bestuur niet voor of tegen (we kunnen als bestuur niet de stem verkondigen van 8500 wijkbewoners), maar zorgen via ons netwerk ervoor dat alle geluiden van bewoners op de plekken aankomen waar ze horen.  Voor- en tegenstanders van gebeurtenissen in onze wijk kunnen gebruik maken van onze communicatiekanalen om wijkbewoners te informeren en op te roepen mee te doen

  • Het verzorgen van informatie en communicatie (wijkkrant op papier en digitaal, Facebookpagina Platform De Wijert en Facebookgroep De Wijert)
  • Het mede-organiseren van activiteiten binnen samenwerking Wijkdeal De Wijert. (Wij dragen in 2024 vooral ons steentje bij door de communicatie op ons te nemen van wijkactiviteiten die worden georganiseerd.
  • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven. (bewoners kunnen hiervoor in 2024 terecht bij opbouwewerkers Theo en Kim van het WIJ-team)
  • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en van de leefbaarheid in de wijken De Wijert (noordelijk en zuidelijk deel,  Helpermaar en Villabuurt-West te Groningen.
  • Aanspreekpunt voor o.a de gemeente, Aanpak Ring Zuid etc.

 

Het bestuur

Op dit moment zijn in de Kamer van Koophandel ingeschreven:

  • Nathalie van der Vechte (Voorzitter)
  • Dajo Dam (secretaris)
  • Carolien Rahawarin

De controle van onze financiele administratie wordt uitgevoerd door Lidewijde Bartels.

 


Statuten

Jaarverslagen 

 

Contact informatie Platform De Wijert:

Stichting Platform De Wijert,

P.C.Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen.

info@wijert.nl, KVK: 65880935

Kijk voor meer contactinformatie op: www.wijert.nl/#contact