Werk aan de weg

Werkzaamheden totale stad Afsluitingen auto 

.

Inhoudsopgave van deze pagina

Op deze pagina komt alle informatie die relevant is voor bewoners van De Wijert en omliggende wijken m.b.t  werk aan de weg in zuid Groningen.

–> Druk op 1 van onderstaande linkjes om gelijk naar de desbetreffende informatie te gaan

.

Algemene informatie operatie Julianaplein

Het Julianaplein is de grootste en drukste kruising van Noord-Nederland. Hier komt het verkeer uit de richtingen Assen, Drachten, Hoogezand en de binnenstad samen. De verkeerslichten op dit plein zorgen in de spits voor files. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers (3 verdiepingen – hoogste 10m) , zodat het verkeer straks vanuit elke richting zonder verkeerslichten kan doorrijden. De werkzaamheden in dit gebied hebben de meeste impact op onze wijk. Zo moeten we o.a voor 2 jaar onze geliefde Papiermolentunnel missen. Voor fietsers een belangrijke route naar o.a. het station/de stad.
.
Websites en nieuwsbrieven Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar
.

 

 

Wat gaan ze doen bij de Brailleweg?

In het plan voor Aanpak Ring Zuid (Tracébesluit 2014) is een verkeersplein opgenomen bij de Brailleweg. Het verkeersplein heeft de vorm van een ovale rotonde (‘ovonde’) en is nodig om de Brailleweg aan te sluiten op de nieuwe verbindingsweg tussen Brailleweg en Hereweg.

  • 2 bushaltes ( richting noorden (station) en zuiden)
  • De Brailleweg sluit in het noorden aan op het Emmaviaduct. De situatie bij de Parkweg blijft gelijk.
  • Fietsers en voetgangers kunnen oversteken bij verkeerslichten tussen het Hoornsediep en verder lopen/fietsen langs het kanaal. Het doorgaande fietsverkeer tussen het centrum en het zuiden van het stad kan gebruikmaken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit fietspad is voor fietsers in beide richtingen en loopt vanaf de Parkbrug tot aan de Vondellaan.

 

Lees hier meer over de Ovonde

Afbeeldingen Aanpak Ring Zuid

Terug naar  Inhoudsopgave
wit

.

Actuele verkeerssituatie

 

Terug naar  Inhoudsopgave

 

.

Actuele bewonersinformatie over projecten in/rondom De Wijert

Werkzaamheden onderdoorgang v. Iddekingeweg

Bewonersbrief Werkzaamheden onderdoorgang v. Iddekingeweg

 


Werkzaamheden Vondellaan – de definitieve inrichting tot eind 2023

De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting vanwege de aansluiting op de zuidelijke ringweg. De nieuwe aansluiting leidt tot veel extra autoverkeer op de Vondellaan. Om de Vondellaan voor alle verkeersdeelnemers veilig te houden, krijgt de weg tussen de Van Iddekingeweg en de aansluiting bij het Julianaplein een andere inrichting. Zo komt er aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad. De fietspaden worden gescheiden van de weg door een parkeerstrook en een uitstapstrook. Ook komen er veilige oversteekplekken voor voetgangers.  De Vondellaan wordt tijdens de werkzaamheden  in delen afgesloten voor verkeer. Lees meer hieronder of in dit artikel

In eerdere berichtgeving over de werkzaamheden hebben we aangegeven dat het deel van de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg op 18 september 2023 weer open gaat voor bewoners. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen en halen we deze planning niet.

 

 

  • Fase 3: 18 september – 22 december: werkzaamheden rotonde en het zuidelijke deel tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan.
  • NU –> Fase 3.1 Werkzaamheden rotonde tot aan de  P.C. Hooftlaan. Tot 6 november is de rotonde nog dicht voor verkeer. Voor de bussen leggen ze een tijdelijke bypass aan tussen de Van Iddekingeweg en de Vondellaan, aan de noordwestzijde van de rotonde. Deze is voor de bussen in beide richtingen. Zij kunnen tot 22 december niet over het zuidelijke deel van de Vondellaan rijden, maar gaan via de Van Lenneplaan. Als op 6 november de rotonde klaar is, is de bypass niet meer nodig.
  • Fsse 3.2: Werkzaamheden vanaf de P.C. Hooftlaan tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan.
  • Eind 2023: Herinrichting van de Vondellaan klaar. 
  • September 2024 : De nieuwe aansluiting vanaf de Vondellaan naar Hoogkerk/Drachten wordt in gebruik genomen bij de opening van het nieuwe Julianaplein

 

Bereikbaarheid Vondelflat


Noordelijke deel

De plattegrond hieronder laat de nieuwe inrichting zien van het noordelijke deel van de Vondellaan, bij het Gomarus College. In dit deel van de Vondellaan is het fietspad aan de westzijde bedoeld voor fietsers in twee richtingen. Fietsers die vanuit de Van Lenneplaan komen en richting het centrum rijden, hoeven dan niet twee keer over te steken. Ze kunnen aan de westzijde van de Vondellaan blijven fietsen.Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat komt een oversteekplaats met verkeerslichten. Hier kunnen onder andere de vele scholieren veilig oversteken. Wanneer deze overgang klaar is blijft hij tijdens de rest van de werkzaamheden aan de Vondellaan OPEN voor fiets en voetgangers. 

In eerdere berichtgeving over de werkzaamheden hebben we aangegeven dat het deel van de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg op 18 september 2023 weer open gaat voor bewoners. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen en halen we deze planning niet.

Vondellaan ontwerp noordzijde
Het nieuwe ontwerp voor de noordzijde van de Vondellaan. Linksboven het Gomarus College. De donkerrode lijnen zijn de fietspaden.

 


Rotonde

De plattegrond hieronder laat zien hoe de rotonde van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg wordt ingericht. Ook op de rotonde met de Van Iddekingeweg komen vrijliggende fietspaden. Dit verbetert de veiligheid van fietsers en bevordert ook de doorstroming van het autoverkeer.

Vondellaan rotonde
Het ontwerp voor de rotonde van de Vondellaan (horizontaal) met de Van Iddekingeweg (verticaal).
Linksonder sporthal De Wiardt. De donkerrode lijnen zijn de fietspaden.

 


Zuidelijke deel

Voor het zuidelijke deel van de Vondellaan – het deel ten zuiden van de Van Iddekingeweg – worden minder ingrijpende maatregelen getroffen. Hier neemt het verkeer ook wel toe, maar veel minder sterk. Direct ten zuiden van de rotonde met de Van Iddekingeweg komen ook nog vrijliggende fietspaden. Dat is vooral veiliger ter hoogte van de bushalte. Fietsers hoeven dan niet meer over de rijbaan te fietsen om de bussen heen.

Ter hoogte van de P. C. Hooftlaan komen oversteekplaatsen met een vluchtheuvels. Zo kunnen voetgangers en fietsers de weg in twee keer oversteken. In het midden kunnen ze even veilig wachten.

 

.

Afsluitingen voor fietsers/ voetgangers  + businformatie    (concept Nathalie)

(Aankomende) fietsafsluitingen in omgeving van De Wijert op een rijtje.  

BUSINFORMATIE

BEWONERSBRIEF Busvervoer tijdens werkzaamheden Vondellaan

.

Terug naar  Inhoudsopgave

.

Afsluitingen voor auto’s  

Inzoomen op De Wijert

 

Meer informatie over de werkzaamheden

Werkzaamheden Ring Noord: Selwerd-N361

In de laatste fase wordt gewerkt aan de zuidelijke rijbaan van Ring Noord, vanaf Selwerd tot aan het viaduct over de N361. Tot vrijdag 6 oktober 22.00 uur is de toerit vanaf Selwerd naar Ring Noord dicht. Daarnaast zijn toe- en afrit De Hoogte (9) en afrit 8 Lauwersoog afgesloten.

Toekomstige overzichten

 


Meer informatie over werkzaamheden in Groningen

Terug naar  Inhoudsopgave

 

.

.

Het goede nieuws rondom De Wijert


 

Plaatsen afbeeldingen fietsvallei Brailleweg | 13 juli 2023 | Foto’s: Raymond Bos – Meer foto’s van deze serie zijn hier te vinden

230713 Plaatsen graphic concrete fietsvallei Raymond Bos Beeldnummer 02961

Zo komt paneel voor paneel de hele afbeelding te voorschijn. In dit geval is dat een eeuwenoude plattegrond van stad en ommeland, waarbij het oosten boven ligt. Helemaal links komt de stad Groningen. Wil je de hele afbeelding zien, dan moet je nog even geduld hebben. Op 4 september gaat de fietsvallei weer open.


Mooie luchtfoto’s juni 2023

Ze werken hard door en de vorderingen zijn in dit fotoalbum goed te zien! Rijkswaterstaat voert regelmatig inspectievluchten uit. Ze maken tijdens deze inspectievluchten ook foto’s van het project. Van deelgebied West tot deelgebied Oost zie je de omgeving snel veranderen. In dit fotoalbum zie je de werkzaamheden vanuit de lucht. Vlieg mee langs o.a. het Vrijheidsplein, het Julianaplein en de verdiepte ligging.


Papiermolentunnel weer open!

De werkzaamheden aan de Papiermolentunnel zijn afgerond. De tunnel gaat maandag 5 juni om 11.00 uur open voor fietsers en voetgangers. De tunnel verbindt de Rivierenbuurt (Merwedestraat) met openluchtzwembad De Papiermolen en de zuidzijde van de stad.

De nieuwe tunnel gaat niet alleen onder de zuidelijke ringweg door, maar ook onder de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. De tunnel wordt daarmee een stuk langer. De nieuwe fietstunnel komt lager te liggen dan de oude fietstunnel. Om deze reden komt ook het kruispunt Maaslaan-Merwederstraat lager te liggen. Hierdoor ontstaat hoogteverschil tussen de stoep en de straten. De bouw van de de nieuwe Papiermolentunnel heeft bijna twee jaar geduurd en is begonnen in november 2021.

Kunstwerk in Papiermolentunnel zorgt voor extra uitstraling

Om de nieuwe Papiermolentunnel een bijzondere uitstraling te geven voor voetgangers en fietsers, is aan verschillende kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken voor kunst aan de binnenzijde. Uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp van Hadassah Emmerich. Zij ontwierp voor de Papiermolentunnel een reeks van kleurrijke landschappen, aan beide wanden zes. De landschapsscènes zijn ongeveer 11 meter breed en worden van elkaar gescheiden door gekleurde stroken. Dit doorbreekt het langgerekte karakter van de wanden.

Van voetgangersbrug naar fietstunnel

In het Tracébesluit over de zuidelijke ringweg van 2014 was deze nieuwe fietstunnel nog niet opgenomen. Toen werd nog gedacht aan een voetgangersbrug over de ringweg heen. Mede dankzij de inzet van buurtbewoners is er een aangepast plan gemaakt. De voetgangersbrug is hierin geschrapt en daarmee is het plan voor een langere en lagere fietstunnel werkelijkheid geworden.

Meer foto’s van de opening vind je hier

Streetart Maaslaan en Papiermolentunnel


De onderdoorgang bij Gyas is weer terug!

Na het heropenen van de Muntingbrug is er meer goed nieuws voor fietsers in de buurt van het Noord-Willemskanaal. De onderdoorgang voor fietsers bij de Julianabrug, bij roeivereniging Gyas, gaat op maandag 5 juni ook weer open. Vanaf dan kunnen fietsers weer langs de westzijde van het kanaal rijden en hoeven ze niet meer via bijvoorbeeld de Paterswoldseweg.


Muntingbrug is na 1 jaar sluiting weer open!


Brailleweg is weer in beide richtingen open voor auto’s

Fietsers daarentegen kunnen niet meer in 1 rechte lijn doorfietsen. Ze moeten oversteken bij de Muntingbrug over het water of vanaf 5 juni via de papiermolentunnel


Mooie luchtfoto’s april 2023


Nieuwe oprit Brailleweg richting ringweg maandag 29 augustus open

De nieuwe oprit geeft het verkeer vanuit de wijk De Wijert en vanaf het centrum/NS-station een nieuwe mogelijkheid om op de ringweg te komen. Hij is bereikbaar vanaf de Vondellaan (verkeer uit De Wijert) en vanaf de Brailleweg (NS-station en centrum).  Ook is het dan weer mogelijk om vanuit het centrum weer in De Wijert te komen via de Vondellaan.

Antwoord op de vraag: waarom kan je van afrit bij Brailleweg niet rechtsaf naar Vondellaan?


Fietsvallei Brailleweg + fietspad langs kanaal naar Iddekingebrug weer open

De fietsroute langs het Noord-Willemskanaal is onder andere belangrijk voor scholieren. Je fietst onder de A28 door, zodat je niet de op- en afrit van de A28 over hoeft te steken. Op het meest noordelijke deel van de Vondellaan wordt het fietspad aan de westzijde nog geschikt voor tweerichtingsverkeer. Als je vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken. Meer info

Foto: Raymond Bos

Eindsituatie ( Website Aanpak Ring Zuid)


Nieuwe afrit vanaf drachten ring west gaat 7 juli open   

De nieuwe afrit voor verkeer vanaf Hoogkerk/Drachten naar de westelijke ringweg gaat open op 7 juli. De auto’s komen via deze nieuwe afrit direct uit op het Vrijheidsplein. Ze hoeven dan niet meer gebruik te maken van de dubbele rotonde bij Corpus den Hoorn/Stadspark. Het verkeer is op deze manier sneller bij de westelijke ringweg en de rotonde wordt rustiger. Meer info


Nieuwe oprit vanaf Vondellaan naar zuidelijke ringweg in aanbouw

In de zomervakantie zijn er verschillende werkzaamheden bij de A28. Zo zijn we bezig met de aanleg van de nieuwe oprit vanaf de Vondellaan naar de zuidelijke ringweg. Dit geeft het verkeer vanuit de wijk De Wijert en vanaf het centrum/NS-station een nieuwe mogelijkheid om op de ringweg te komen.

De nieuwe oprit ligt in het verlengde van de A28-afrit Centrum en loopt vlak langs openluchtzwembad De Papiermolen. Als de oprit open gaat, eind augustus, sluit hij aan op de zuidelijke ringweg richting Europaplein/Hoogezand.

Terug naar  Inhoudsopgave

wit