Officiële bekendmakingen overheid m.b.t De Wijert

1 juni 2022

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

 

Na VERLEENDE toestemming hebben belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Mei 2022

 • Toestemming voor het plaatsen van (reclame) banier aan Bordewijklaan 27 te Groningen, reclamevergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (sorbus, zijkant woningblok) aan Vondellaan 2 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Toestemming voor het per direct vellen van 1 boom (sorbus, zijkant woningblok) aan Vondellaan 2 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Hélène Swarthlaan 115 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022.
  Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Hélène Swarthlaan 115 te Groningen, bouwvergunning| Gemeente Groningen | 12-05-2022.
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Eedenstraat 6 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Bordewijklaan 106 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022
 • Toestemming voor het vellen van 2 bomen aan Streuvelslaan 3 te Groningen , kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor de plaatsing pakket- en briefautomaten aan diverse locaties (Wijert- Bordewijklaan) te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 27-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het direct vellen van 1 boom (noot: zieke berk) aan Binnenterrein tussen Revius- en Camphuysenstraat, Kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceelnummer 5388 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022   –> Toestemming voor het direct vellen van 1 boom aan het binnenterrein tussen Revius- en Camphuysenstraat, Kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceelnummer 5388 te Groningen te natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het opheffen van de brandscheiding ten behoeve van een andere indeling van de basisschool aan Van Ketwich Verschuurlaan 90 te Groningen, omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022

April 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 4 bomen aan Klooslaan 40 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 2 bomen aan Streuvelslaan 3 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom tussen Nijhofflaan 18 en 20 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Toestemming voor het vervangen en vergroten van 2 balkons op 1e en 2e verdieping aan zuidzijde van het gebouw aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Bordewijklaan 106 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 19-04-2022
 • Toestemming voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, begane grond en 2e verdieping (dakterras) en het wijzigen van de gevel van de dakopbouw aan Werumeus Buningstraat 7 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 19-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het kappen en verplanten van bomen en het rooien van houtopstanden aan Revius-, Camphuysen- en Spieghelstraat, kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceernrs 5381 t/m 5385, 5388 t/m 5390, 5393, 5396, 10210, 10292, 10686, 10706 en 10907 ged. te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 26-04-2022
 • Vergunning geweigerd voor het vellen van 2 bomen (eiken in voortuin) aan Felix Timmermanslaan 8 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 26-04-2022

Maart 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (noodvelling conifeer) aan Elsschotlaan 4 te Groningen,  kapvergunning | Gemeente Groningen | 08-03-2022 –>Toestemming voor het vellen van 1 boom (noodvelling conifeer)  10-03-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van twee bomen (berken in voortuin) aan Felix Timmermanslaan 8 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 15-03-2022
 • Gemeente Groningen – Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen – Werumeus Buningstraat – Groningen, verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 16-03-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (in achtertuin) aan Felix Timmermanslaan 10 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-03-2022
 • Toestemming voor de archeologische begeleiding met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen aan aan de Van Ketwich Verschuurlaan te Groningen (kadastrale sectie M, perceelnummer 9050)
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van (reclame) banier aan Bordewijklaan 27 te Groningen,  reclamevergunning | Gemeente Groningen | 29-03-2022

Februari 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen 1 boom (kastanje in achtertuin) aan Vestdijklaan 318 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-02-2022   –> Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Vestdijklaan 318 te Groningen natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022
 • Toestemming voor het wijzigen van 20 logeereenheden en bijeenkomstruimte tot 7 nieuwe appartementen binnen de bestaande schil aan Vondellaan 77 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Top Naefflaan 34 te Groningen kapvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022  –> Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Top Naefflaan 34 te Groningen. natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 15-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Queridolaan 5 te Groningen. kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-02-2022  –>Toestemming voor het vellen 1 boom (metasequoia voorzijde gebouw) | 22-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen en vergroten van 2 balkons op 1e en 2e verdieping aan de zuidzijde gebouw aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 (Huize De Wijert) te Groningen. bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-02-2022 –> bouwvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, van de begane en de 1e verdieping (dakterras) en de gevel wijzigen aan de dakopbouw aan Werumeus Buningstraat 7 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-02-2022

 

Januari 2022

 • Toestemming voor het vellen 1 boom aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen, kapvergunning | Provincie Groningen | 12-01-2022
 • Toestemming voor het vellen 1 boom (lijsterbes) aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen  kapvergunning | Gemeente Groningen | 18-01-2022
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Van Ketwich Verschuurlaan 163 te Groningen. bouwvergunning | Gemeente Groningen | 26-01-2022

December 2021

 • Gemeente Groningen – Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Antoon Coolenlaan t.h.v. huisnummer 1 te Groningen. Verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 31-12-2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Werumeus Buningstraat 7, 9721 JA Groningen – uitbreiden woning aan achterzijde, begane en 1e verdieping (dakterras) en gevel wijzigen dakopbouw (ontvangstdatum 20-12-2021, dossiernummer 202178586) bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 30-12-2021
 • Verzamelverkeersbesluit tot het aanwijzen van standplaatsen voor deelauto’s in Groningen | Gemeente Groningen | 22-12-2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Van Ketwich Verschuurlaan (kadastrale sectie M, perceelnummer 9050), Groningen – archeologische begeleiding met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen (ontvangstdatum 21-12-2021, dossiernummer 202178624)  –>bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-03-2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Du Perronlaan 14, 9721 XE Groningen – vergroten woning (ontvangstdatum 21-12-2021, dossiernummer 202178605) –>Toestemming voor het vergroten van een woning aan Du Perronlaan 14 te Groningen. Bouwvergunning | Gemeente Groningen | 17-02-2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Hoek van de Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491, Groningen – vellen 1 boom (lijsterbesboom) let op! op gemeentegrond i.o.m. jurrien t-m werkbrief doorgezet (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178516)
 • Diverse straten in De WijertAanvraag omgevingsvergunning: Wijert, kad. gem. Helpman, sectie M, perceel 10907, Groningen – archeologisch begeleiden (vervangen leidingen in wijert) (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178504)

November 2021