Officiële bekendmakingen overheid 2022 m.b.t De Wijert, Villabuurt West en Helpermaar (subsidiegebied Platform De Wijert)

27 december 2022

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Na VERLEENDE toestemming hebben belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

December 2022 

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbouwen van de woning aan de achterzijde aan Felix Timmermanslaan 18, bouwvergunning |  27-12-2022
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak aan Van Ketwich Verschuurlaan 159 | bouwvergunning | 20-12-2022
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Eedenstraat te Groningen (aanvraag was 15-12)| kapvergunning | 20-12-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 7 bomen Langs de Brailleweg , kapvergunning | 15-12-2022 (De vraag welke bomen dit betreft staat nog uit bij Gemeente/ ARZ)
 • Toestemming voor het vellen van 11 bomen aan de rotonde ter hoogte van de kruising van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg  (aanvraag 15-12-2022)| kapvergunning| 20-12-2022  (De vraag welke bomen dit betreft staat nog uit bij Gemeente/ ARZ)
 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Van Ketwich Verschuurlaan  | Provincie Groningen | Overig | 14-12-2022 (Zowel aan de Ketwich Verschuurlaan 102 (naast shell) als op nummer 100 gaat er gebouwd worden.
 • Toestemming voor het vellen van 3 bomen en verplanten van 3 bomen aan Camphuysenstraat, Spieghelstraat, P.C. Hooftlaan, Reviusstraat, Brederostraat en Vondellaan, kapvergunning |13-12-2022
 • Ontwerpbesluit voor het slopen van 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en nieuwbouwen van 285 sociale huurwoningen (5 galerijblokken met 271 appartementen en 14 grondgebonden woningen) aan Spieghel-/Camphuysen-/Revius- en Brederostraat| bouwvergunning | 13-12-2022
 • Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen – Jan Wolkerslaan (Helpermaar) – Verkeersbesluit | 12-12-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 7 bomen Langs de Brailleweg te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 15-12-2022
 • Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone – Van Lenneplaan, verkeersbesluit | 09-12-2022
 • Aanvraag en toestemming  vellen van 1 boom aan Klooslaan 17 , kapvergunning | 08-12-2022
 • Vergunning geweigerd voor het vellen van 2 bomen Felix Timmermanslaan 4 kapvergunning | Gemeente Groningen | 06-12-2022
 • Herzien Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Vondellaan t.h.v. huisnummer 410 , verkeersbesluit | 01-12-2022
 • Toestemming voor de Winter-reuzenrad van 22 december 2022 t/mt 31 december 2022 aan Brailleweg, evenementenvergunning | 01-12-2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Tracé Ring Zuid, bestemmingsplan |  01-12-2022 (Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet kan. Een ontwerpbestemmingsplan is nog geen definitief bestemmingsplan. U kunt alleen reageren op regels die verschillen van wat  er in de 4 tracébesluiten staat. Want de regels die zonder verandering zijn overgenomen, zijn al eens vastgesteld door het Rijk. Voor de woonschepenhaven aan het Winschoterdiep geldt dat de regels en verbeelding zijn aangepast aan de situatie zoals die nu is. Hier leest u waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u hoe en wanneer u de stukken kunt bekijken en erop kunt reageren.

November 2022 

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Brederostraat 32, kapvergunning | 24-11-2022 –>Toestemming kapvergunning |29-11-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 2 bomen op een strook grond in eigendom van de gemeente Groningen aan Felix Timmermanslaan 4, kapvergunning 24-11-2022
 • Aanvraag vergunning voor een uitbouw van de woning aan de achterzijde aan Felix Timmermanslaan 18  bouwvergunning | 22-11-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 2 bomen aan Hora Siccamasingel 1 , kapvergunning | 08-11-2022 –> Toestemming  kapvergunning | 17-11-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (conifeer) aan Streuvelslaan 7 , kapvergunning | 08-11-2022 –> Toestemming  kapvergunning | 15-11-2022
 • Aanvraag tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Vondellaan t.h.v. huisnummer 410 , verkeersbesluit | 08-11-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 9 bomen (den, acacia, berk) aan Camphuysenstraat 101, 103, Spieghelstraat 73, 75, P.C. Hooftlaan, Reviusstraat, Brederostraat en Vondellaan , kapvergunning |  01-11-2022  (Sloop/nieuwbouwgebied De Huismeesters, uitleg vergadering 7 nov= 3 gekapt en 6 verplaatst, Spieghelstraat zijn bomen binnen de hekken. Er komt nog een bijeenkomst waar meer informatie kan worden ingewonnen.)

Oktober 2022 

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (sorbus, zijkant van woningblok) aan Couperusstraat ter hoogte van nummer 70 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 20-10-2022 –> Toestemming kapvergunning | Gemeente Groningen | 20-10-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Vestdijklaan 13 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 18-10-2022–> Toestemming  kapvergunning | Gemeente Groningen | 20-10-2022
 • Verlenging beslistermijn voor het vervangen van de ramen met HR++ glas aan Van Ketwich Verschuurlaan 12, 16, 18 en 26 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 13-10-2022
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan Bosboom-Toussaintstraat 12, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 13-10-2022
 • Toestemming voor het verplaatsen van een reclamezuil en het treffen van diverse verkeersmaatregelen bij het tankstation aan Van Ketwich Verschuurlaan 106, omgevingsvergunning reclamevergunning | Gemeente Groningen | 11-10-2022
 • Aanvraag vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van 20 appartementen aan Van Ketwich Verschuurlaan (project Groot Zuid naast Shell station), bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 11-10-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Hélène Swarthlaan 17 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 04-10-2022, Toestemming, kapvergunning | Gemeente Groningen | 04-10-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (iep) noodkap aan Hora Siccamasingel 47 te Groningen, kapvergunning natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 29-09-2022, Toestemming , kapvergunning | Gemeente Groningen | 04-10-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Klooslaan 14 te Groningen, kapvergunning natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 29-09-2022 –> Toestemming  kapvergunning | Gemeente Groningen | 04-10-2022

September 2022 

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan Bosboom-Toussaintstraat 12 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 27-09-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Leopoldlaan 16 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 20-09-2022 —> Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Leopoldlaan 16 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 27-09-2022
 • Gemeente Groningen – Besluit tot het verplaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Da Costastraat te Groningen, verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 13-09-2022 Da Costastraat 10 en Da Costastraat 12 te Groningen.
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (treurwilg)  aan Van Lenneplaan 99 te Groningen, noodkapvergunning | Gemeente Groningen | 13-09-2022.   Toestemming  kapvergunning  | Gemeente Groningen | 15-09-2022
  Treurwilg is omgevallen en reeds gekapt. Er komt t.z.t een nieuwe boom voor in de plaats. De boom is niet omgevallen door zwammen of door onweer.
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Felix Timmermanslaan 18 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 13-09-2022 Toestemming kapvergunning | Gemeente Groningen | 20-09-2022
 • Toestemming voor het vergroten van een woning middels een dakopbouw aan Nico Rostlaan 16 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 13-09-2022
 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van een reclamezuil en treffen van diverse verkeersmaatregelen bij tankstation aan Van Ketwich Verschuurlaan 106 te Groningen, omgevingsvergunning reclamevergunning | Gemeente Groningen | 06-09-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van een woning middels een dakopbouw aan Nico Rostlaan 16 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 06-09-2022
 • Toestemming voor het plaatsen van 10 aaneengesloten carports aan Van Ketwich Verschuurlaan 84 t/m 84K te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 01-09-2022

Augustus 2022 

 • Toestemming voor het vergroten van een woning met dakopbouw aan Belcamposingel 98 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 30-08-2022
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van extra parkeerterrein en het verplaatsen van een gedenkboom met bankjes aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 te Groningen, omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 23-08-2022
 • Toestemming voor het splitsen van de begane grond in een winkel aan voorzijde en een kantoor aan de achterzijde aan Van Lenneplaan 11 te Groningen, bouwvergunning sloopvergunning | Gemeente Groningen | 16-08-2022
 • Toestemming voor het verplanten van 1 boom aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 te Groningen, omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 16-08-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van een woning met dakopbouw aan Belcamposingel 98 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 09-08-2022
 • Toestemming voor de BBQ Bewoners Top Naefflaan op 9 semptember 2022 aan de Parkeerplaats Top Naefflaan te Groningen, evenementenvergunning | Gemeente Groningen | 09-08-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Couperusstraat 130 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 09-08-2022 –> Toestemming  kapvergunning |  16-08-2022
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Multatulistraat 92 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 02-08-2022
 • Bekendmaking voorgenomen bruikleen grond nabij Multatulistraat 91 (De Bolster) Groningen, overig | Gemeente Groningen | 01-08-2022

Juli 2022

 • Gemeente Groningen – Verkeersbesluit instellen stopverbod – Hora Siccamasingel – Groningen, verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 04-07-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Van Deyssellaan 52 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 05-07-2022 –> Toestemming kapvergunning | Gemeente Groningen | 12-07-2022
 • Toestemming voor het vellen van 9 bomen aan Bordewijklaan 11 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 05-07-2022
 • Aanvraag vergunning voor het verlengen van tijdelijk wijzigen functie dienstverlening naar wonen (short-stay) met 2 jaar aan Vondellaan 71 te Groningen, bouwvergunning sloopvergunning | Gemeente Groningen | 05-07-2022
 • Gewijzigd besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex genaamd ‘Project Q’ aan de Van Ketwich Verschuurlaan op de hoek met de Queridolaan te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 12-07-2022
 • Toestemming voor de Spelweek van de Wijert op 20-07-2022 in de speeltuin van de Wijert, Parkeerplek, grasveld en op straat (PC Hooftlaan) te Groningen, overig | Gemeente Groningen | 14-07-2022
 • Toestemming voor het evenement ‘Onder de Sunne’ op 3-09-22 aan Hendrik de Vries plantsoen te Groningen, evenementenvergunning | Gemeente Groningen | 19-07-2022
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Deyssellaan 31 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 19-07-2022
 • Toestemming voor het verlengen/tijdelijk wijzigen functie dienstverlening naar wonen (short-stay) met 1 jaar aan Vondellaan 71 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 21-07-2022
 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van de begane grond in een winkel aan voorzijde en een kantoor aan de achterzijde aan Van Lenneplaan 11 (oude plek wasserij ainda) te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 21-07-2022
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk gebruiken van het pand voor de opvang buitenlandse studenten/vluchtelingen aan Van Schendelstraat 9 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 21-07-2022 (oude wijkdealwerkplaats, gebouw is niet van gemeente)
 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van een boom naar de voortuin aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 te Groningen,kapvergunning | Gemeente Groningen | 26-07-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (den) aan Multatulistraat 92 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 28-07-2022

 

Informatie ter aanvulling: gele doorgetrokken streep, dan mag je langs die zijde van de rijbaan niet stilstaan (of parkeren). Aan de kant van het water of in de naburige parkeervakken mag je wil even stilstaan met je auto om glas of papier weg te brengen. 

Informatie ter aanvulling bij aanvraag Bomen Bordewijklaan

Bewonersbrief: Lees HIER de brief die reeds in omgeving Borderwijklaan is verspreid (Verspreidingskaartje)

Juni 2022

 • Toestemming voor het vellen van 1 boom (spar, achtertuin) aan Quintuslaan 19 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 28-06-2022
 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand sksg bredero aan Van Ketwich Verschuurlaan 90 te Groningen, omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 28-06-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van (9) bomen aan Bordewijklaan 11 te Groningen, omgevingsvergunning| Gemeente Groningen | 28-06-2022

Mei 2022

 • Toestemming voor het plaatsen van (reclame) banier aan Bordewijklaan 27 te Groningen, reclamevergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (sorbus, zijkant woningblok) aan Vondellaan 2 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Toestemming voor het per direct vellen van 1 boom (sorbus, zijkant woningblok) aan Vondellaan 2 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Hélène Swarthlaan 115 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022.
  Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Hélène Swarthlaan 115 te Groningen, bouwvergunning| Gemeente Groningen | 12-05-2022.
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Eedenstraat 6 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Bordewijklaan 106 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 12-05-2022
 • Toestemming voor het vellen van 2 bomen aan Streuvelslaan 3 te Groningen , kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor de plaatsing pakket- en briefautomaten aan diverse locaties (Wijert- Bordewijklaan) te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 27-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het direct vellen van 1 boom (noot: zieke berk) aan Binnenterrein tussen Revius- en Camphuysenstraat, Kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceelnummer 5388 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022   –> Toestemming voor het direct vellen van 1 boom aan het binnenterrein tussen Revius- en Camphuysenstraat, Kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceelnummer 5388 te Groningen te natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022
 • Aanvraag vergunning voor het opheffen van de brandscheiding ten behoeve van een andere indeling van de basisschool aan Van Ketwich Verschuurlaan 90 te Groningen, omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 31-05-2022

April 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 4 bomen aan Klooslaan 40 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 2 bomen aan Streuvelslaan 3 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom tussen Nijhofflaan 18 en 20 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Toestemming voor het vervangen en vergroten van 2 balkons op 1e en 2e verdieping aan zuidzijde van het gebouw aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Bordewijklaan 106 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 19-04-2022
 • Toestemming voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, begane grond en 2e verdieping (dakterras) en het wijzigen van de gevel van de dakopbouw aan Werumeus Buningstraat 7 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 19-04-2022
 • Aanvraag vergunning voor het kappen en verplanten van bomen en het rooien van houtopstanden aan Revius-, Camphuysen- en Spieghelstraat, kadastrale gemeente Helpman, Sectie M perceernrs 5381 t/m 5385, 5388 t/m 5390, 5393, 5396, 10210, 10292, 10686, 10706 en 10907 ged. te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 26-04-2022
 • Vergunning geweigerd voor het vellen van 2 bomen (eiken in voortuin) aan Felix Timmermanslaan 8 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 26-04-2022

Maart 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (noodvelling conifeer) aan Elsschotlaan 4 te Groningen,  kapvergunning | Gemeente Groningen | 08-03-2022 –>Toestemming voor het vellen van 1 boom (noodvelling conifeer)  10-03-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van twee bomen (berken in voortuin) aan Felix Timmermanslaan 8 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 15-03-2022
 • Gemeente Groningen – Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen – Werumeus Buningstraat – Groningen, verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 16-03-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (in achtertuin) aan Felix Timmermanslaan 10 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-03-2022
 • Toestemming voor de archeologische begeleiding met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen aan aan de Van Ketwich Verschuurlaan te Groningen (kadastrale sectie M, perceelnummer 9050)
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van (reclame) banier aan Bordewijklaan 27 te Groningen,  reclamevergunning | Gemeente Groningen | 29-03-2022

Februari 2022

 • Aanvraag vergunning voor het vellen 1 boom (kastanje in achtertuin) aan Vestdijklaan 318 te Groningen, kapvergunning | Gemeente Groningen | 03-02-2022   –> Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Vestdijklaan 318 te Groningen natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022
 • Toestemming voor het wijzigen van 20 logeereenheden en bijeenkomstruimte tot 7 nieuwe appartementen binnen de bestaande schil aan Vondellaan 77 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Top Naefflaan 34 te Groningen kapvergunning | Gemeente Groningen | 08-02-2022  –> Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Top Naefflaan 34 te Groningen. natuurbeschermingsvergunning | Gemeente Groningen | 15-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom aan Queridolaan 5 te Groningen. kapvergunning | Gemeente Groningen | 17-02-2022  –>Toestemming voor het vellen 1 boom (metasequoia voorzijde gebouw) | 22-02-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen en vergroten van 2 balkons op 1e en 2e verdieping aan de zuidzijde gebouw aan Van Ketwich Verschuurlaan 25 (Huize De Wijert) te Groningen. bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-02-2022 –> bouwvergunning | Gemeente Groningen | 07-04-2022
 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, van de begane en de 1e verdieping (dakterras) en de gevel wijzigen aan de dakopbouw aan Werumeus Buningstraat 7 te Groningen, bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-02-2022

 

Januari 2022

 • Toestemming voor het vellen 1 boom aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen, kapvergunning | Provincie Groningen | 12-01-2022
 • Toestemming voor het vellen 1 boom (lijsterbes) aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen  kapvergunning | Gemeente Groningen | 18-01-2022
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Van Ketwich Verschuurlaan 163 te Groningen. bouwvergunning | Gemeente Groningen | 26-01-2022

December 2021

 • Gemeente Groningen – Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Antoon Coolenlaan t.h.v. huisnummer 1 te Groningen. Verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 31-12-2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Werumeus Buningstraat 7, 9721 JA Groningen – uitbreiden woning aan achterzijde, begane en 1e verdieping (dakterras) en gevel wijzigen dakopbouw (ontvangstdatum 20-12-2021, dossiernummer 202178586) bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 30-12-2021
 • Verzamelverkeersbesluit tot het aanwijzen van standplaatsen voor deelauto’s in Groningen | Gemeente Groningen | 22-12-2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Van Ketwich Verschuurlaan (kadastrale sectie M, perceelnummer 9050), Groningen – archeologische begeleiding met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen (ontvangstdatum 21-12-2021, dossiernummer 202178624)  –>bouwvergunning | Gemeente Groningen | 24-03-2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Du Perronlaan 14, 9721 XE Groningen – vergroten woning (ontvangstdatum 21-12-2021, dossiernummer 202178605) –>Toestemming voor het vergroten van een woning aan Du Perronlaan 14 te Groningen. Bouwvergunning | Gemeente Groningen | 17-02-2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Hoek van de Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491, Groningen – vellen 1 boom (lijsterbesboom) let op! op gemeentegrond i.o.m. jurrien t-m werkbrief doorgezet (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178516)
 • Diverse straten in De WijertAanvraag omgevingsvergunning: Wijert, kad. gem. Helpman, sectie M, perceel 10907, Groningen – archeologisch begeleiden (vervangen leidingen in wijert) (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178504)

November 2021