Officiële bekendmakingen overheid m.b.t De Wijert

18 januari 2022

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Januari 2022

  • Toestemming voor het vellen 1 boom aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen, kapvergunning | Provincie Groningen | 12-01-2022
  • Toestemming voor het vellen 1 boom (lijsterbes) aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen  kapvergunning | Gemeente Groningen | 18-01-2022

December 2021

  • Gemeente Groningen – Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Antoon Coolenlaan t.h.v. huisnummer 1 te Groningen. Verkeersbesluit | Gemeente Groningen | 31-12-2021

 

  • Aanvraag omgevingsvergunning: Werumeus Buningstraat 7, 9721 JA Groningen – uitbreiden woning aan achterzijde, begane en 1e verdieping (dakterras) en gevel wijzigen dakopbouw (ontvangstdatum 20-12-2021, dossiernummer 202178586) bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Groningen | 30-12-2021

 

 

  • Aanvraag omgevingsvergunning: Van Ketwich Verschuurlaan (kadastrale sectie M, perceelnummer 9050), Groningen – archeologische begeleiding met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en leidingen (ontvangstdatum 21-12-2021, dossiernummer 202178624)

 

 

  • Aanvraag omgevingsvergunning: Hoek van de Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491, Groningen – vellen 1 boom (lijsterbesboom) let op! op gemeentegrond i.o.m. jurrien t-m werkbrief doorgezet (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178516)

 

  • Diverse straten in De WijertAanvraag omgevingsvergunning: Wijert, kad. gem. Helpman, sectie M, perceel 10907, Groningen – archeologisch begeleiden (vervangen leidingen in wijert) (ontvangstdatum 16-12-2021, dossiernummer 202178504)

November 2021