Officiële bekendmakingen overheid 2023 m.b.t De Wijert, Villabuurt West en Helpermaar (subsidiegebied Platform De Wijert)

31 december 2023

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert 2023: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Na VERLEENDE = rood toestemming/besluit hebben belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

December 2023

 • Toestemming  vellen 3 bomen Van Schendelstraat, kapvergunning | 21-12-2023 (14-11-23)
 • Toestemming vellen 4 bomen en het kandelaberen van 3 bomen Van Iddekingeweg 138/1 en Hora Siccamasingel, kapvergunning |19-12-2023 (19-12-23)
 • Vergunning geweigerd vellen boom Queridolaan 5, kapvergunning |19-12-2023 (19-12)
 • Aanvraag vergunning uitbreiding woning + bouwen bijgebouw Hoorniklaan 16, bouwvergunning | 12-12-2023
 • Toestemming vellen boom Elsschotlaan 28, kapvergunning | 12-12-2023
 • Melding slopen bouwwerk  Camphuysenstraat 101 tot en met 159 (oneven), sloopvergunning | 07-12-2023
 • Besluit plaatsen borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Hora Siccamasingel t.h.v. huisnummer 102, verkeersbesluit|07-12-2023
 • Aanvraag vergunning carport/overkapping Van Ketwich Verschuurlaan 82f, bouwvergunning |05-12-2023
 • Ontwerpbesluit bouwen appartementencomplex voor minder mobiele senioren, het voorzien van een parkeerkelder, een (wijk)restaurant en (zorg)voorzieningen Van Ketwich Verschuurlaan 92, 92a, 92b, 92-1 tot en met 92-138 en Queridolaan 2 en 2a, bouwvergunning | 05-12-2023 (Voor dit bouwplan, genaamd ‘Project Q’, heeft het college van B&W van de gemeente Groningen eerder, op 1 oktober 2021, een omgevingsvergunning verleend, waarna het college dit besluit op 6 juli 2022 heeft gewijzigd. In de rechtbankuitspraak van 16 maart 2023 in zaaknummers LEE 21/2983, 21/3591, 21/3596 en 21/3598 zijn beide besluiten vernietigd en is het college opgedragen een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Dat doet het college hierbij met dit besluit omgevingsvergunning, dat nu als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Overigens is het college in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, maar dit ontslaat het college niet van de verplichting om gehoor te geven aan de opdracht van de rechtbank.
 • Toestemming realisatie dakkapel voordakvlak Staringstraat 2, bouwvergunning | 05-12-2023 (aanvraag 9-11)
 • Aanvraag vergunning hekwerk ten behoeve van geleiding leilindes Felix Timmermanslaan 8, bouwvergunning | 05-12-2023
 • Aanvraag vergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor een tijdelijke anti-kraak bewoning (max. 3 jaar) , Van Schendelstraat 9, omgevingsvergunning | 05-12-2023 (oude innovatie werkplaats Wijkdeal De Wijert tegenover snackbar Tasty Joe)

November 2023

 • Aanvraag vergunning plaatsen airco Hora Siccamasingel 141, bouwvergunning | 30-11
 • Toestemming vellen 1 boom (Esdoorn achtertuin) Jan Wolkerslaan 70, kapvergunning | 30-11-2023 (aanvraag 2 bomen op 28-11-2023)
 • Toestemming plaatsen pinautomaat lenneplaan 105, bouwvergunning | 30-11-2023 (aanvraag 5-10)
 • Toestemming uitbreiding woning Marsmanlaan 24, bouwvergunning  | 23-11-2023 (aanvraag 20-06-2023)
 • Melding sloop garageboxen Camphuysenstraat 86,sloopvergunning |16-11-
 • Toestemming feestje Gyas (Hoornsediep)  di 12 december (17h- 23:30h)
 • Vergunning geweigerd vellen boom Streuvelslaan 5, kapvergunning|14-11 (aanvraag 09-11-2023)
 • Verkeersbesluit wegens werkzaamheden tijdelijke verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Brederostraat 40 en Vondellaan 410, verkeersbesluit |02-11-2023

Oktober 2023

 • Toestemming voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor een tijdelijke anti-kraak bewoning aan Vondellaan 71 , omgevingsvergunning | 31-10-2023 (aanvr. 29-08, verlenging beslistermijn 24-10)
 • Vergunning geweigerd voor het tijdelijk afwijken van de bestemming maatschappelijk huisvesten voor buitenlandse studenten door middel van 101 kamers aan Vondellaan 71, bouwvergunning | 26-10-2023 (aanvraag 27-07, verlenging beslistermijn 14-09)
 • Toestemming vellen boom aan Gezellelaan 3 , kapvergunning |26-10-2023 (aanvraag 24-10)
 • Toestemming vellen boom Van Deyssellaan 58, kapvergunning|24-10-2023 (aanvr. 17-10)
 • Toestemming vellen van 1 boom (eik) aan de achterzijde aan Nijhofflaan 8, kapvergunning | 19-10-2023 (aanvraag 10-10)
 • Verkeersbesluit aanwijzen standplaats deelauto – Werumeus Buningstraat, vanaf Vondellaan, 1e vak aan de rechterkant verkeersbesluit|18-10-2023
 • Aanvraag vergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van woonzorggebouw met 37 studio’s ten behoeve van kleinschalige woonvorm voor ouderen met geheugenproblematiek of enige vorm dementie aan Helpermaar, Vasalislaan , omgevingsvergunning | 12-10-2023
 • Verkeersbesluit uitbreiden 30km/u-zone – Vestdijklaan ,verkeersbesluit | 12-10-2023
 • Verkeersbesluit diverse maatregelen – Queridolaan, verkeersbesluit  | 05-10-2023

September 2023 

 • Toestemming vellen boom Gezellelaan 6, kapvergunning|26-09-2023 (aanvraag 26-09)
 • Toestemming vergroten woning Elsschotlaan 7,bouwvergunning|19-09-2023(aanvr. 20-07)
 • Ontwerpbesluit realisatie van een verkeersplein bestaande uit turborotonde ter hoogte van het Julianaplein, Brailleweg en omgeving, bouwvergunning | 19-09-2023 (aanvr. 13-06)
 • Melding (geen bezwaar mogelijk) voor het verwijderen van asbest en het totaal slopen van het pand aan Van Ketwich Verschuurlaan 100, sloopvergunning | 12-09-2023
 • Vergunning geweigerd vellen boom (voor het huis) aan Du Perronlaan 7, kapvergunning |  05-09-2023 (aanvraag 18-07-2023)

Augustus 2023

 • Toestemming vellen 1 boom (spar achtererf) Elsschotlaan 34, kapvergunning |29-08-2023
 • Toestemming  constructieve doorbraak Van Deyssellaan 77,  sloopvergunning | 24-08-2023 (aanvraag 08-08)
 • Toestemming  vellen van 1 boom (conifeer) aan de achterzijde van de woning aan Bordewijklaan 11, kapvergunning  | 22-08-2023 (aanvraag 22-08)
 • Toestemming vellen boom Vestdijklaan 408,kapvergunning |03-08-2023 (aanvr. 27-03-19)
 • Toestemming vellen boom Van Deyssellaan 2, kapvergunning |03-08-2023 (aanvr. 18-07)
 • Besluit plaatsen bord E6 gehandicaptenparkeerplaats Verweystraat t.h.v. nr 51 , verkeersbesluit |01-08-2023

Juli 2023

 • Vergunning geweigerd  vellen  3 bomen aan Vestdijklaan 310|  kapvergunning | 27-07-2023 (aanvraag 18-07)
 • Toestemming vellen van 2 bomen (berk en sierkers achtertuin) aan Van Iddekingeweg 167  |  kapvergunning  | 25-07-2023 (aanvraag 20-07-2023)
 • Toestemming vellen van 1 boom (iep op achtererf) aan Jan Wolkerslaan 72| kapvergunning | 25-07-2023 (aanvraag 25-07)
 • Toestemming wijzigen gevel Bilderdijklaan 1 (voormalige apotheek) omgevingsvergunning |20-07-2023 (aanvraag 16-05-2023)
 • Besluit verplaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen,Bosboom-Toussaintstraat, verkeersbesluit | 18-07-2023

Juni 2023

 • Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Reviusstraat t.h.v. huisnummer 151, verkeersbesluit | 20-06-2023
 • Toestemming  vellen (inclusief het knotten van 13 bomen en het kandelaberen van 3 bomen) van 124 bomen op diverse locaties in gemeente Groningen – kapvergunning | 13-06-2023 (aanvraag 08-06-2023)
 • Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019, verordeningen en reglementen| 07-06-2023 (vooral belangrijk voor maatschappelijke organisaties die met hun auto in de wijken moeten zijn: Parkeervergunning voor vrijwilligers en medewerkers van maatschappelijke organisaties in dat gebied, ten behoeve van bezoek (maatschappelijke parkeervergunning).
 • Aanvraag vergunning vellen van bomen en het bouwen van een woongebouw met 47 appartementen aan de Van Ketwich Verschuurlaan (VKV102 – project Groot Zuid naast Shell)| bouwvergunning kapvergunning | 08-06-2023
 • Toestemming vellen 2 bomen Felix Timmermanslaan 12 | kapvergunning | 01-06-2023 (aanvraag 30-05)

Mei 2023

 • Besluit verwijderen gehandicaptenparkeerplaats(kenteken) H. Siccamasingel t.h.v. nr 107, verkeersbesluit| 23-05-2023
 • Toestemming vergroten van een woning met een dakopbouw aan Slauerhofflaan 26| bouwvergunning | 19-05-2023 (aanvraag 09-03-2023
 • Toestemming verbouwen woning Van De Woestijnelaan 1|bouwvergunning |19-05-2023 (aanvraag 13-04-2023)
 • Aanvraag vergunning houten schutting Reviusstraat 173, bouwvergunning | 09-05-2023

April 2023 

 • Geen toestemmingen/ besluiten. Aanvragen uit deze maand die goedgekeurd zijn, vind je terug bij latere maanden.

Maart 2023 

 • Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Reviusstraat t.h.v. huisnummer 167 , verkeersbesluit |  28-03-2023
 • Vergunning geweigerd vellen van 1 boom aan Van Deyssellaan 48,  kapvergunning |  14-03-2023 (aanvraag 09-03-2023)
 • Vergunning geweigerd vellen van 4 bomen aan Quintuslaan 1  |kapvergunning | 09-03-2023 (aanvraag 07-03-2023)

Februari 2023 

 • Toestemming vellen van 19 bomen en verplaatsen van 1 boom aan Reviusstraat, Spieghelstraat en Camphuysenstraat (alleen de delen tussen P.C. Hooftlaan en Brederodestraat)kapvergunning |21-02-2023 . (aanvraag 31-01) Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het herinrichten van de openbare ruimte. De straten worden opnieuw ingericht NADAT de bestaande gebouwen zijn gesloopt en nieuwbouw klaar is. Het kan dus nog even duren voor de bomen daadwerkelijk gekapt worden. Meer informatie
 • Toestemming vellen boom Hora Siccamasingel 260, kapvergunning| 14-02-2023 (aanvraag 07-02)
 • Toestemming  |ontwerpbesluit 13-12-2022| slopen van 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en het nieuwbouwen van 285 sociale huurwoningen aan Spieghel-/Camphuysen-/Revius- en Brederostraat| bouwvergunning omgevingsvergunning sloopvergunning | 07-02-2023
 • Toestemming  vergroten  woning met een dakkapel aan Bordewijklaan 155a, | bouwvergunning | 07-02-2023  (aanvr. 03-01)

Januari 2023 

 • Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Hélène Swarthlaan t.h.v. huisnummer 24 te Groningen, verkeersbesluit | 31-01-2023
 • Toestemming uitbouwen woning achterzijde Felix Timmermanslaan 18 bouwvergunning| 26-01-2023 (aanvraag uit 2022)
 • Toestemming vellen boom Quintuslaan 14 | kapvergunning | 19-01-2023 (aanvraag 05-01)
 • Toestemming voor het oprichten van een veranda met licht doorlatende zonnepanelen Ter Braaklaan 1|bouwvergunning |17-01-2023 (aanvraag 03-01)
 • Toestemming legalisatie van het knotten van 3 bomen aan Van Deyssellaan 2|  kapvergunning | 10-01-2023 (aanvraag 03-01)
 • Toestemming wijzigen bestaande gevelreclame aan Van Ket. Verschuurlaan 106| reclamevergunning | 03-01-2023 (aanvraag 03-01)
 • Toestemming per direct vellen 1 boom gevaar voor de omgeving aan Reviusstraat 181| kapvergunning| 03-01-2023 (aanvraag 22-12)
 • Toestemming plaatsen  dakkapel op het achterdakvlak aan Van K. Verschuurlaan 159|  bouwvergunning | 03-01-2023 (aanvraag 22-12)

Officiële bekendmakingen overheid: jaaroverzicht 2022