Officiële bekendmakingen overheid 2023 m.b.t De Wijert, Villabuurt West en Helpermaar (subsidiegebied Platform De Wijert)

28 mei 2023

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert 2023: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Na VERLEENDE = rood toestemming hebben belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Mei 2023

 • Besluit verwijderen gehandicaptenparkeerplaats(kenteken) H. Siccamasingel t.h.v. nr 107, verkeersbesluit| 23-05-2023
 • Toestemming vergroten van een woning met een dakopbouw aan Slauerhofflaan 26| aanvraag 09-03-2023| bouwvergunning | 19-05-2023
 • Toestemming verbouwen van een woning aan Van De Woestijnelaan 1  | aanvraag 13-04-2023| bouwvergunning | 19-05-2023
 • Aanvraag vergunning voor een kapprogramma Gemeente Groningen Najaar 2023 met betrekking tot het vellen van 124 bomen op diverse locaties te Groningen, kapvergunning | 16-05-2023
 • Aanvraag vergunning wijzigen van een gevel aan Bilderdijklaan 1 (voorheen apotheek De Wijert), bouwvergunning sloopvergunning |  16-05-2023
 • Aanvraag vergunning plaatsen houten schutting aan Reviusstraat 173, bouwvergunning | 09-05-2023

April 2023 

 • Aanvraag vergunning verbouwen van de woning aan Van De Woestijnelaan 1, bouwvergunning |  13-04-2023

Maart 2023 

 • Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Reviusstraat t.h.v. huisnummer 167 , verkeersbesluit |  28-03-2023
 • Vergunning geweigerd vellen van 1 boom aan Van Deyssellaan 48, |aanvraag 09-03-2023| kapvergunning |  14-03-2023
 • Vergunning geweigerd vellen van 4 bomen aan Quintuslaan 1  |aanvraag 07-03-2023|kapvergunning | 09-03-2023
 • Aanvraag vergunning  vergroten van de woning met een dakopbouw aan Slauerhofflaan 26| bouwvergunning | 07-03-2023

Februari 2023 

 • Toestemming vellen van 19 bomen en verplaatsen van 1 boom aan Reviusstraat, Spieghelstraat en Camphuysenstraat (alleen de delen tussen P.C. Hooftlaan en Brederodestraat) |aanvraag 31-01-2023| kapvergunning |21-02-2023. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het herinrichten van de openbare ruimte. De straten worden opnieuw ingericht NADAT de bestaande gebouwen zijn gesloopt en nieuwbouw klaar is. Het kan dus nog even duren voor de bomen daadwerkelijk gekapt worden. Meer informatie
 • Toestemming  |ontwerpbesluit 13-12-2022| slopen van 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en het nieuwbouwen van 285 sociale huurwoningen aan Spieghel-/Camphuysen-/Revius- en Brederostraat| bouwvergunning omgevingsvergunning sloopvergunning | 07-02-2023
 • Toestemming  vergroten  woning met een dakkapel aan Bordewijklaan 155a, |Aanvraag 03-01-2023 | bouwvergunning | 07-02-2023
 • Aanvraag vergunning vellen van 1 boom aan Hora Siccamasingel 260 , kapvergunning |  07-02-2023

Januari 2023 

 • Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Hélène Swarthlaan t.h.v. huisnummer 24 te Groningen, verkeersbesluit | 31-01-2023
 • Toestemming uitbouwen woning achterzijde Felix Timmermanslaan 18  | aanvraag uit 2022| bouwvergunning | 26-01-2023
 • Toestemming vellen van 1 boom aan Quintuslaan 14 |aanvraag  05-01| kapvergunning | 19-01-2023
 • Toestemming voor het oprichten van een veranda met licht doorlatende zonnepanelen Ter Braaklaan 1| aanvraag  03-01|bouwvergunning |17-01-2023
 • Toestemming legalisatie van het knotten van 3 bomen aan Van Deyssellaan 2|aanvraag  03-01| kapvergunning | 10-01-2023
 • Aanvraag vergunning vellen van 1 boom aan Van Iddekingeweg 151 | kapvergunning | 05-01-2023
 • Toestemming wijzigen bestaande gevelreclame aan Van Ket. Verschuurlaan 106|aanvraag  03-01| reclamevergunning | 03-01-2023
 • Toestemming per direct vellen 1 boom gevaar voor de omgeving aan Reviusstraat 181 |aanvraag  22-12| kapvergunning| 03-01-2023
 • Toestemming plaatsen  dakkapel op het achterdakvlak aan Van K. Verschuurlaan 159 |aanvraag  22-12| bouwvergunning | 03-01-2023

Officiële bekendmakingen overheid: jaaroverzicht 2022