Officiële bekendmakingen overheid 2023 m.b.t De Wijert, Villabuurt West en Helpermaar (subsidiegebied Platform De Wijert)

7 februari 2023

Hieronder staan de officiële bekendmakingen van de overheid m.b.t De Wijert 2023: bomen kappen, sloopvergunningen etc. Publicaties over asbest of dakraam laten we even buiten beschouwing.  Klik op de blauwe link in het bericht om naar het officiële blad te gaan.

Kijk voor het totale overzicht op Overheid.nl

 

Na VERLEENDE = rood toestemming hebben belanghebbenden vaak nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Januari 2023 

 • Aanvraag vergunning vellen van 19 bomen en het verplaatsen van 1 boom  Reviusstraat, Spieghelstraat, Camphuysenstraat (alleen de delen tussen P.C. Hooftlaan en Brederodestraat) , kapvergunning | 31-01-2023
 • Besluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaatsen – Hélène Swarthlaan t.h.v. huisnummer 24 te Groningen, verkeersbesluit | 31-01-2023
 • Toestemming uitbouwen woning achterzijde Felix Timmermanslaan 18  | aanvraag uit 2022| bouwvergunning | 26-01-2023
 • Toestemming vellen van 1 boom aan Quintuslaan 14 |aanvraag  05-01| kapvergunning | 19-01-2023
 • Toestemming voor het oprichten van een veranda met licht doorlatende zonnepanelen Ter Braaklaan 1| aanvraag  03-01|bouwvergunning |17-01-2023
 • Toestemming legalisatie van het knotten van 3 bomen aan Van Deyssellaan 2|aanvraag  03-01| kapvergunning | 10-01-2023
 • Aanvraag vergunning vellen van 1 boom aan Van Iddekingeweg 151 | kapvergunning | 05-01-2023
 • Toestemming wijzigen van bestaande gevelreclame aan Van Ketwich Verschuurlaan 106|aanvraag  03-01| reclamevergunning | 03-01-2023
 • Toestemming per direct vellen van 1 boom vanwege gevaar voor de omgeving aan Reviusstraat 181 |aanvraag  22-12| kapvergunning| 03-01-2023
 • Toestemming plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak aan Van Ketwich Verschuurlaan 159 |aanvraag  22-12| bouwvergunning | 03-01-2023
 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van een woning met dakkapel aan Bordewijklaan 155a | bouwvergunning | 03-01-2023

December 2022

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbouwen van de woning aan de achterzijde aan Felix Timmermanslaan 18, bouwvergunning |  27-12-2022
 • Aanvraag vergunning voor het vellen van 7 bomen Langs de Brailleweg , kapvergunning | 15-12-2022 (De vraag welke bomen dit betreft staat nog uit bij Gemeente/ ARZ)
 • Openstaande bezwaarmogelijkheden uit 2022
 • Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Eedenstraat te Groningen (aanvraag was 15-12)| kapvergunning | 20-12-2022
 • Toestemming voor het vellen van 11 bomen aan de rotonde ter hoogte van de kruising van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg  (aanvraag 15-12-2022)| kapvergunning| 20-12-2022  (De vraag welke bomen dit betreft staat nog uit bij Gemeente/ ARZ)
 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Van Ketwich Verschuurlaan  | Provincie Groningen | Overig | 14-12-2022 (Zowel aan de Ketwich Verschuurlaan 102 (naast shell) als op nummer 100 gaat er gebouwd worden.
 • Toestemming voor het vellen van 3 bomen en verplanten van 3 bomen aan Camphuysenstraat, Spieghelstraat, P.C. Hooftlaan, Reviusstraat, Brederostraat en Vondellaan, kapvergunning |13-12-2022
 • Ontwerpbesluit voor het slopen van 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en nieuwbouwen van 285 sociale huurwoningen (5 galerijblokken met 271 appartementen en 14 grondgebonden woningen) aan Spieghel-/Camphuysen-/Revius- en Brederostraat| bouwvergunning | 13-12-2022

 

Officiële bekendmakingen overheid: jaaroverzicht 2022