De nieuwe “Vondelflat” – Project Q

11 september 2020

Er zijn ontwikkelingen bij het Project Q: Er ligt een ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage bij de gemeente Groningen. Klik hieronder op de link om meer informatie te krijgen:

 

 

 

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VAN KETWICH VERSCHUURLAAN/QUERIDOLAAN TE GRONINGEN

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 3 september 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/loket.

Zienswijzen kunt u tot en met 15 oktober 2020 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, belt u dan met de afdeling VTH, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.


In het zuidelijke gedeelte van De Wijert staan een aantal hoge gebouwen in de planning. (Locatie Aldi, naast de Shell en locatie oude lab). Over dit laatste gebouw gaat dit bericht. Als Platform lijkt het ons goed de wijk op de hoogte te brengen van dergelijke omvangrijke projecten. (bericht okt. 2019)

De ontwikkelaar van Stichting Vondel heeft nog GEEN aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Groningen. De omgevingsvergunning die eerder hier werd benoemd gaat over het gebouw naast het Shell station. Project Q is een gebouw met 16 bouwlagen. De gebouwen erachter tellen 9 verdiepingen.

Informatie op website van de projectontwikkelaar:

Op een prachtige locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan komen in totaal circa 145 appartementen in combinatie met diverse voorzieningen. Parkeren vindt plaats in een (half)verdiepte parkeergarage. De komende maanden zal meer nieuws volgen over dit prachtige project.

  • Opdrachtgever: Stichting De Vondel
  • Ontwikkeling: Kroeze & Partners Vastgoed B.V.
  • Architect: De Zwarte Hond Groningen
  • Bouwkundig aannemer: N.n.b.
  • Locatie: Groningen