Voorgenomen bouwplan van Ketwich Verschuurlaan

23 oktober 2019

Enige tijd geleden heeft stichting de Vondel een bouwlocatie op de hoek Van Ketwich Verschuurlaan / Queridolaan aangekocht (voor velen beter bekend als de locatie “Lab voor infectieziekten”). Stichting de Vondel is voornemens om  op deze plek een nieuw wooncomplex realiseren ten behoeve van haar doelgroep (jong senioren en senioren). 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwikkelen en uitwerken van een bouwplan. Inmiddels is dit zover gevorderd dat het plan gepresenteerd kon worden aan de omwonenden. 9 oktober jl. organiseerde de initiatiefnemer, samen met de gemeente Groningen, de ontwikkelaar en architect een inloopavond. Een druk bezochte avond bedoeld om omwonenden te informeren over het bouwplan.

Binnenkort zal ten behoeve van dit plan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dan ook start de formele procedure.

Noot van de gemeente Groningen:

De gemeente Groningen publiceert o.a. aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen digitaal. Op deze website kunt u een attenderingsservice instellen. Zo kunt u zelf bepalen over welke onderwerpen en binnen welk gebied u hierover een emailbericht wilt ontvangen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid wordt u ook tijdig op de hoogte gesteld wanneer voor dit project de aanvraag is ingediend.