Verbeteren goten aan de Van Lenneplaan

2 oktober 2019

Onlangs zijn de goten aan weerszijden van de rijbaan in het winkelplein Van Lenneplaan aangepast. Deze aanpassing was nodig omdat de goten door de scherpe, hoog opstaande randen problemen konden opleveren voor fietsers en voor het rijden met winkelkarretjes.

Vorig jaar is dit probleem al door enkele winkelbezoekers gesignaleerd. Maar omdat eerst het nieuwe winkelplein een tijdje in gebruik moest zijn heeft het even geduurd voordat dit probleem werd aangepakt. Het was eerst de bedoeling om de scherpe randen met trilapparatuur weg te werken, maar dat bleek geen geschikte oplossing. In plaats daarvan is gekozen voor ophoging van de goten, zoals nu is gedaan.

Uit de enquête, die in juni dit jaar door Wijkdeal De Wijert – Team verkeer en veiligheid is gehouden, is inmiddels ook gebleken dat de goten problemen opleverden en dat de aanpassing zeer gewenst was. Maar mooi om te zien dat er vanuit Wijkdeal De Wijert de partners samen in gesprek gaan en aan het werk kunnen om dit soort zaken op te pakken voor onze wijk 🙂