Ontmoetingsplek Coendersborg in het voorjaar

8 mei 2024

We zijn al weer mooi op weg in dit nieuwe jaar met onze Ontmoetingsplek. Verschillende activiteitengroepen “doen hun ding”, zoals dat tegenwoordig heet. We zien op dinsdagen zo’n 40 – 60 ouderen actief zijn, ook sociaal gezien. Op de donderdagmiddagen gaat het (nog) om zo’n 15 ouderen. Ook zijn er weer enkele, zeer goed bezochte lezingen geweest door PCRR Hilberdink o.a. over valpreventie. Interessante thema’s voor ouderen! En ook hadden we een netwerklunch, georganiseerd door Wij De Wijert, op Coendersborg. Wat staat er verder nog op de rol?

 

 


 De Jeu de boules baan is aangelegd. De baan is aangelegd door Sport050 met subsidie van de gemeente, een bijdrage van GON Zuid Vooruit en van de Ontmoetingsplek zelf. Een mooie nieuwe activiteit voor ouderen. De baan is open tijdens de tijden van de Ontmoetingsplek en ook daar om heen: het sportpark is altijd open. De baan wordt de komende weken getest (mei) en op 27 juni plannen we een officiële opening om 11u.  We combineren dat met een doorstart van het muziekproject Hoor je Ons. U bent welkom.

Als oudere – ook uit De Wijert!- bent u van harte welkom hier op de Ontmoetingsplek op dinsdagen tussen 9 en 14.00u en op donderdagen tussen 12.30 en 13.30u. bewegen, sportief zijn en elkaar ontmoeten. Klik hier voor een korte impressie.

Meer info? Wim Boerkamp: 06 48 107 773, ontmoetingsplekcoendersborg@gmail.com (zie ook Facebook: Ontmoetingsplek Coendersborg)

 Ontmoetingsplek Coendersborg is een initiatief van de voetbalverenigingen Amicitia VMC, CVV Oranje Nassau in samen werking met GON Zuid Vooruit, Wij De Wijert en de gemeente Groningen.