Bomenkap rondom Vondellaan/Brailleweg i.v.m. werkzaamheden Aanpak Ring Zuid

26 februari 2023

Helaas moeten er nog meer bomen plaatsmaken voor werkzaamheden. De meeste daarvan hebben betrekking op de grotere rotonde op de Vondellaan. Tegen deze bomenkap (v. Edenstraat /Vondellaan) kan geen bezwaar meer worden gemaakt. Ze hebben 6 weken ter inzage gelegen. (dit is vermeld in ons vaste bericht)

We hadden de vraag uitgezet om welke bomen dit precies gaat. Welke bomen dit betreft lees je hieronder.

  • Lees hier meer over het Groninger Bomenbeleid.
  • Een jaar geleden werden er alle vele grote bomen langs de Vondellaan gekapt. Hierover plaatsten we toen het volgende bericht.

Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Van Eedenstraat te Groningen (aanvraag was 15-12)| kapvergunning | 20-12-2022.

Reden kap: nieuwe inrichting ruimte –> aanleg van een fietspad.  Voor een dergelijke diameter aan boom, moeten er al gauw weer 7 bomen herplant worden in het totale project. Door een herplantverplichting naar kroonvolume op te leggen, blijft bij ruimtelijke ontwikkelingen de totale hoeveelheid groen gelijk en neemt dit in de meeste gevallen zelfs toe. Uitgangspunt is dat een gekapte boom wordt vervangen door een boom met een gelijkwaardig volume aan bladgroen. Een boom kan ook worden vervangen door meerdere bomen als die samen gelijkwaardig zijn aan de gekapte boom.


Toestemming voor het vellen van 11 bomen aan de rotonde ter hoogte van de kruising van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg  (aanvraag 15-12-2022)| kapvergunning| 20-12-2022

Bovenste groene vlak in de 2 rode cirkels: nieuwe inrichting ruimte –> Bij de Vondellaan/van Iddekingeweg moet uiteindelijk de rotonde worden verbreed en worden voorzien van vrij liggende fietspaden t.b.v. het vergroten van de verkeersveiligheid. (lees hier meer over de plannen aldaar).

Onderste groene vlak in de rode cirkel: nieuwe inrichting ruimte –> Bij de Vondellaan /Pc. Hooftlaan moet de boom eraf t.b.v. de aanleg van een regenwaterriool die daar gaat aansluiten op de vijver.


Er is nog geen toestemming voor de kap van de 7 bomen langs de brailleweg.  Aanvraag vergunning voor het vellen van 7 bomen Langs de Brailleweg , kapvergunning | 15-12-2022 .

Het zou voor nu bekend gaan om 7 bomen aan de Brailleweg (aan de overkant van het water zit de Aldi). Dit is niet meer in De Wijert, maar zeker niet minder belangrijk. Op deze plek komt de nieuwe Ovonde.  (Lees hier meer) Ook deze bomen zullen gecompenseerd moeten worden.