Metamorfose voor de Vestdijklaan

10 juli 2021

De Vestdijklaan, tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Maria Dermoutlaan, is dit voorjaar opnieuw ingericht en van een 50 km zone verandert in een 30 km zone. Samen met  bewoners is er een plan gemaakt waarbij vergroening, klimaatadaptatie en verkeersveiligheid hand in hand gaan. Er staan nu meer bomen dan er in 2017 gekapt zijn voor werkzaamheden van Enexis. De weg is versmald, wat de verkeersveiligheid ten goede komt en tegelijkertijd ruimte geeft voor bloemrijke beplanting. Er zijn waterdoorlatende parkeerplaatsen gekomen. En tijdens de werkzaamheden zijn ook nog alle rioleringen die de Vestdijklaan kruisen vervangen.
Al met al een goed voorbeeld hoe je, door werkzaamheden te combineren, tot een mooi resultaat kunt komen. De Vestdijklaan kan zich nu met recht weer een laan noemen.

De herinrichting is nog niet helemaal afgerond. In overleg met de Brederoschool komen er nog Kiss & Ride plekken tussen de Maria Dermoutlaan en de oversteek naar de school. Deze worden in de tweede helft van dit jaar aangelegd.