Ingezonden persbericht Stadspartij – Herinrichting Van Lenneplaan (omgeving De Wiardt)

7 oktober 2020

Gisteren verscheen er in het nieuws een persbericht van de Stadspartij. Deze vindt u in dit bericht. Een motie is door de Stadspartij ingediend bij het college.

 

 

 

 

Vanavond is deze motie aan bod geweest in de gemeenteraad.  Het voorstel herinrichting Van Lenneplaan (omgeving De Wiardt) is unaniem aangenomen door de raad. De motie van de Stadspartij is verworpen.