Herinrichting Van Lenneplaan bij ‘De Wiardt’

30 augustus 2020

Ten noorden van de Van Iddekingeweg wordt druk gebouwd aan de nieuwe multifunctionele accommodatie De Wiardt [voorheen MFA De Wijert] en sportzaal De Wiardt.

Afbeelding: De auto’s komen vanaf de V. Iddekingeweg gereden. De huizen zijn even weg gelaten.

Als De Wiardt klaar is, zal het aantal verkeersbewegingen in en rondom de Van Lenneplaan toenemen. Om te zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijke omgeving is samen met omwonenden, ondernemers, toekomstige gebruikers van De Wiardt en andere betrokkenen gekeken hoe het verkeer en parkeren zo veilig en goed mogelijk geregeld kan worden. Dit heeft geleid tot een voorstel herinrichting van een deel van de Van Lenneplaan. In het ontwerp herinrichtingsplan staat de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen en andere weggebruikers voorop.

Voorjaar 2021
In De Wiardt komt basisschool De Tamarisk, kinderopvang Kids First en wijkbibliotheek Forum Groningen. Sportzaal De Wiardt wordt overdag gebruikt voor het bewegingsonderwijs en in de avonduren door o.a. sportverenigingen. De sportzaal wordt dit jaar nog in gebruik genomen. De oplevering van De Wiardt vindt circa maart 2021 plaats. De planning is om in het voorjaar van 2021 de herinrichting Van Lenneplaan gereed te hebben.

Tijdelijke parkeerplekken
Voor de bezoekers van Sportzaal De Wiardt worden tijdelijke parkeerplekken voor zowel auto’s als fietsers op het perceel gemaakt. Dit omdat er momenteel nog druk gebouwd wordt aan De Wiardt en de definitieve parkeerplaatsen nu nog gebruikt worden als bouwterrein.

Bekijk het gehele ontwerp herinrichtingsplan op de website van Wijkdeal De Wijert. Via het contactformulier is De Wijkdeal bereikbaar voor vragen of opmerkingen over dit project.