Gebiedsvisie Helpman-Noord (incl. omgeving Gomarus, sportveld etc.)

3 oktober 2021

Zeer interessant document voor wijkbewoners om door te lezen

Helpman-Noord is een gebied in ontwikkeling. De vele bouwplannen betekenen veel voor de wijk. In de gebiedsvisie Helpman-Noord lees je hoe de gemeente Groningen het gebied ingericht wil zien. In dit document beschrijft de gemeente een ruimtelijk perspectief voor een stadsdeel dat de komende jaren op de schop gaat.

Zowel in haar directe omgeving, als in het gebied zelf zijn grote ontwikkelingen gaande.

  • De meest invloedrijke is zonder twijfel de Aanpak Ring Zuid, de aanpassing van de zuidelijke ringweg, direct ten noorden van het plangebied. Zowel de herstructurering van het Julianaplein als de ondertunneling van het Sterrenbos hebben grote gevolgen voor Helpman-Noord.
  • Maar ook in de wijken gebeurt veel. In De Wijert speelt een wijkvernieuwingsopgave
  • In de kop van Helpman vinden meerdere grote woningbouwontwikkelingen plaats.
  • Tevens bevinden zich in het gebied enkele onderwijslocaties waar een huisvestingsopgave voorligt.

Door deze verschillende initiatieven vanuit de markt en door grootschalige ontwikkelingen in de omgeving, werd de behoefte aan een uitleg over de toekomstvisie op dit gebied steeds groter. De gebiedsvisie Helpman-Noord vind je op deze website.