Essentaksterfte: welke bomen zijn dat in onze wijk?

22 januari 2023

Helaas worden essen in ons land sinds 2010 bedreigd door de essentaksterfte. Deze agressieve schimmelziekte verspreidt zich ook in Groningen in een snel tempo onder de essen. De gevolgen zijn ernstig. De es sterft langzaam af en afgestorven takken kunnen afbreken. Vooral in gebieden waar essen langs de kant van de weg staan, kan dit gevaar opleveren. In onze gemeente zijn 314 essen zodanig aangetast dat ze vanwege de veiligheid vervangen moeten worden.( In het subsidiegebied van bewonersorganisatie Platform De Wijert gaat het om 4 zieke Essen. Deze zijn zichtbaar  als rode stippen op de afbeelding.) Eind 2022 is hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Voorafgaand aan het vervangen van de bomen wordt onderzocht of er in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde planten of verblijfplaatsen van dieren in het geding zijn. We streven ernaar om alle essen voor het broedseizoen in 2023 te hebben verwijderd.

Voor elke boom die we verwijderen, planten we een nieuwe boom. Op sommige locaties is niet genoeg (ondergrondse) ruimte om een nieuwe boom op dezelfde plek terug te planten. We kijken dan of herplant dicht bij de locatie mogelijk is. Zo niet, dan planten we een vervangende boom op een andere plaats binnen de gemeente. Het herplanten van de bomen vindt plaats in het najaar van 2023. Wil je weten of er essen in jouw omgeving verwijderd worden? Ze staan aangegeven op de Gemeentelijke Bomenkaart op onze website.

De  afbeelding is een screenshot van de gemeentelijke bomenkaart: (selectie van de vele mogelijkheden om te bekijken)

  • rode stippen zijn de 4 zieke essen
  • groene stippen Herplantlocaties kapprogramma 2022-2023
  • blauwe stippen: Kapprogramma jan/feb 2023