De beste wensen aan alle wijkbewoners en anderen die zich betrokken voelen bij De Wijert!

24 december 2021

De vrijwilligers van Platform De Wijert zijn met vakantie van 25 december t/m 9 januari.  Eventuele vragen per mail of op onze facebook-kanalen zullen na deze datum opgepakt worden.

Prettig vakantie namens Bestuur , redactie wijkkrant en digitaal beheer