Coach Positieve Gezondheid in De Wijert

8 juli 2024

In de zorg die huisartsen verlenen, ligt de focus op klachten en gezondheidsproblemen van mensen en hoe die kunnen worden opgelost. Maar mensen zíjn niet hun aandoening. En soms helpt het beter om te focussen op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dat heet Positieve Gezondheid.

In De Wijert is er het project ‘Coach Positieve Gezondheid’. Artsen van HOED huisartsenpraktijk Helperplein doen mee. Zij kunnen patiënten met vragen op het gebied van hun welzijn naar deze coach doorsturen. Deelnemende huisarts Heike Heineman is blij met een coach in huis. “Het is voor ons makkelijk om even te overleggen en er is zo betere samenwerking tussen de zorg en de gemeente. Ik heb gezien dat het in individuele gevallen veel goeds kan brengen.” Lees meer op de website Wijkvernieuwing op z’n Gronings.