Werkzaamheden Vestdijklaan

8 april 2024

Vanaf dinsdag 2 april tot maandag 3 juni wordt in de Vestdijklaan gewerkt aan het versmallen en opnieuw asfalteren van de rijbaan, het aanbrengen van drempelplateaus op de kruisingen en de inrichting van een Kiss & Ride-strook. Er wordt gewerkt tussen de Maria Dermoutlaan en de Nico Rostlaan. Dit deel van de Vestdijklaan is straks 30 km/uur-gebied. De aannemer werkt in deze periode van 07:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.

Van vrijdagavond 31 mei tot en met maandagochtend 3 juni wordt ’s nachts aan de weg gewerkt. Direct aanwonenden aan de Vestdijklaan en bewoners van de aanliggende straten krijgen voor de start van de werkzaamheden nog een brief met meer uitleg over deze wegafsluiting.

Bezorggebied werkzaamheden Vestdijklaan – april mei 2024- 306 adressen