Digitale ouderenmagazine De Vlaiger

22 juni 2023

Vanuit De Wijert wordt de digitale ouderenmagazine De Vlaiger gemaakt. Speciaal hieronder een uitgave van deze digitale krant. Zelf de krant ontvangen in uw mailbox?  Ga naar   www.vlaiger.nl  Op het moment van schrijven ligt de mogelijkheid voor inschrijven nieuwsbrief eruit, stuur dan een mailtje naar jdijk@home.nl

 

 

 


Van Seniorenkrant Groningen naar ouderenmagazine De Vlaiger

De (website) Seniorenkrant Groningen werd jarenlang ondergebracht en bekostigd door Groningen Plus, die naast de SKGR ook activiteiten coördineerde als de Stadsgidsen, Samen Kunst verkennen, het Pluscafé en nog een aantal andere werkgroepen. De redactie van de Seniorenkrant werd aangestuurd door een bestuurslid van Groningen Plus en bestond verder uit een aantal meer of minder professionele vrijwillige schrijvers en filmers.

In het voorjaar van 2020 besloot Groningen Plus om een aantal activiteiten af te stoten en gaf werkgroepen de keuze om óf in de vergetelheid te verdwijnen óf de schouders eronder te zetten en zelfstandig door te gaan, waarbij steun en advies werd toegezegd. Een aantal vrijwilligers besloot om door te gaan en daarbij tevens van de gelegenheid gebruik te maken de doelstellingen te verbreden.

De website zal een webmagazine worden en zich niet uitsluitend richten op initiatieven van ouderen boven de 50, maar meer op alle onderwerpen die voor ouderen interessant kunnen zijn en daarbij de jongere generatie niet vergeten. Naast nieuws, feiten en voorlichting een intergenerationele dialoog op gang brengen. Alle vijftig plussers, ongeacht etniciteit, achtergrond en overtuiging zijn de basis-doelgroep maar het vernieuwde webmagazine wil niet alleen deze categorie aanspreken maar ook wederzijds begrip en respect bevorderen tussen oud en jong.

We zijn aan het werk gegaan en dat viel nog niet mee.

In onze “erfenis” zat een samenwerking met OOG-TV waarvoor de Seniorenkrant regelmatig videoreportages maakte die op de zondagavond werden uitgezonden. Die gewoonte willen en zullen wij voortzetten.

Er moest een nieuwe website met een nieuwe naam gemaakt worden en er moesten mensen, middelen en onderdak gevonden worden. Ook moest het magazine bij een nieuwe gastheer/vrouw worden ondergebracht. Dat werd De stichting Senioren in Woord en Beeld de naam van het webmagazine werd “Vlaiger” (Gronings voor ”vlieger”).

Vóór, dóór en mét ouderen (50-plussers) in Stad en Ommeland.

 

Een nieuwe naam

De naam kan heel zwaar wegen. En ook voor iedereen anders qua beleving zijn. Na allerlei geharrewar – wel een Groninger naam of niet – was het ineens duidelijk. Het is Vlaiger geworden. Geen droake, waar ook nog sprake van was. Vlaigen is meer wat een droake doet!

Zie dit gedicht van Willem ten Berge (Leens, 3 juli 1903 – Overveen, 12 mei 1969)

Widde Meeuw,
doe wilde vlaiger,
Zailst op wiend de hemel deur,
Zunne schient op dien widde wieken,
Zunne schient oet ‘n wolkenscheur op dien wieken,
wilde vlaiger,
vlugst veurbie en komst nait weer…

Ons logo, een vlieger, had dus ook een meeuw kunnen zijn of een kitesurfer op het strand!

En in een verhaal van Ineke Zweep:

Droake Vlaigen

Vrouger, den proat ik over zo’n daartig joar leden woz je soms nait wat veur kattekwoad of je oethoalen zollen.
Kattekwoad…. Of DROAKEVLAIGEN.
Dat was in dai tied noameliek ook al mode.
Tegenwoordig hebben ze van dai kant en kloare SUPERSONISCHE VLAIGERS in allerlei kleuren.

De symboliek was voor ons dat deze naam uitdrukt wat wij willen; met een zekere bevlogenheid een Groninger internetkrant in de lucht houden.

Vanuit de hoogte (leeftijd) kun je beter zien wat er speelt.
En, zoals dat bij vliegeren gaat, geef je het touw van de vlieger ook wel eens aan een ander. Dat laatste willen wij doen door bevriende organisaties ook de mogelijkheid geven van een eigen pagina op deze website.

Onze doelstelling is om via deze drie digitale kanalen een breed scala aan nieuws te brengen dat relevant is voor ouderen. Dat wil zeggen wetenswaardigheden op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, woningaanbod, verkeersproblematiek, gezondheidsvoorzieningen etc. Daarmee willen wij de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een stem geven en voor hen spreekbuis zijn.

Waar staan we nu?

De Stichting is een feit inclusief statuten, inschrijving in de Kamer van Koophandel, een klein kantoor waar het redactiewerk gedaan kan worden, een bescheiden doch toereikende subsidie van de Gemeente Groningen en een goede verstandhouding en samenwerking met Comfort b.v. en OOG-TV. En het belangrijkste: de website, het webmagazine is online. www.vlaiger.nl

Het is geen site voor somber nieuws. We houden het ook niet opzettelijk licht. We willen verslag doen van wat ons bezig houdt, wat we goed vinden om met jullie te delen en wat mensen verenigt.

We hebben de draad weer opgepakt en zijn al druk bezig om, naast nieuws, redactionele artikelen, podcasts en reportages, columns en aandacht voor foto- en dichtkunst, ook interessante video’s op te nemen en te bewerken voor eigen site én OOG-TV.

Daarnaast verzorgt onze redactie binnenkort een intern tv-kanaal binnen de Vondelflat zodat bewoners zonder internet kunnen kijken naar aankondigingen van activiteiten en mededelingen. De technische term is: narrow casting.

Geluid is nieuw op Vlaiger

We zoeken medewerkers die zich willen inzetten om dit tot een succes te maken. Mensen die willen nadenken over wat er nog meer dan alleen podcasts past in het hoofdstuk “Geluid”. Maar ook mensen met een mooie stem die nog meer podcasts in kunnen spreken.

Weet je iemand met een bijzondere passie? Een uitvinder, kunstenaar of zelfs een levenskunstenaar die goed met de pen overweg kan? Laat het ons weten. We komen graag langs voor een fotoreportage of maken een film.

Je mag zelf ook verslag doen van wat je de moeite waard vindt om te delen. We plaatsen het,  nadat het getoetst is aan onze uitgangspunten. Het mag niet racistisch of discriminerend zijn

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Dit heeft voordelen. U ontvangt maandelijks een overzicht van al de nieuwste items. Het kan ook vaker. Maar dit is standaard.  Zoeken op de site is dan niet meer nodig. Als regelmatige lezer van onze krant ontvangt u in uw mail korte beschrijvingen met een link. U kunt zich ook weer zelf uitschrijven als u deze mails niet meer op prijs stelt.

Stichting Senioren in Woord en Beeld

Vondellaan 77

9721 LC Groningen

Tel. 0505730438

www.vlaiger.nl

info@vlaiger.nl