Unieke en complexe puzzel gelegd: (her)huisvestingsoperatie scholen in Groningen Zuid

18 mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Groningen Zuid zijn veel nieuwe woningen gebouwd. Daardoor komen er op verschillende scholen meer leerlingen bij. Dat is uiteraard fijn voor de scholen, maar tevens geven verschillende scholen aan te kampen met ruimtegebrek en wachtlijsten. Daarom heeft de gemeente met de betrokken schoolbesturen de situatie in Groningen Zuid geanalyseerd en is gezamenlijk een mooie oplossing bedacht.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff geeft aan: “Ik ben blij dat we samen met de besturen tot een mooi resultaat zijn gekomen. Deze (her)huisvestingsoperatie is uniek in Groningen. Er zijn maar liefst 9 scholen bij betrokken die allen hun eigen wensen en eisen hebben en het beste voor hun leerlingen willen. Het was dan ook een complexe puzzel maar gezamenlijk zijn we tot een mooie oplossing gekomen. Ik ben hier erg trots op!”

Betrokken scholen

De scholen die bij deze bijzondere (her)huisvestingsoperatie in Groningen Zuid betrokken zijn, zijn de volgende: de Widar vrijeschool, de GSV, de Brederoschool, de Haydnschool, de Boerhaaveschool, het Montessori Lyceum, het Montessori Vaklyceum, het Maartenscollege en de International School Groningen (ISG).

Uiteraard is voor scholen met leerlingen uit de wijk binnen een zo kort mogelijke afstand naar huisvesting gezocht. Ook is er optimaal gebruik gemaakt van bestaande huisvesting en geïnvesteerd in lange termijn oplossingen.

Oplossing

De volgende oplossing wordt voorgesteld:

  • De Haydnschool gaat uiteindelijk de locatie Coendersweg volledig in gebruik nemen. Deze locatie wordt nu mede gebruikt door het Montessori Lyceum Groningen.
  • De Brederoschool gaat de locatie Van Ketwich Verschuurlaan (nu nog Tamarisk) in gebruik nemen na oplevering van het MFA de Wijert.
  • De GSV gaat naar de locatie van de International School Groningen in Haren (ISG).
  • De ISG verhuist naar het gebouw van het Maartenscollege.
  • De GSV draagt vervolgens de locatie Hora Siccamasingel over aan het Montessori Lyceum.
  • Bij het Montessori Lyceum wordt de oude kantine gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De tijdelijke units bij het Montessori Vaklyceum worden vervangen door nieuwbouw.
  • De Boerhaaveschool concentreert zich op de locatie Veenweg. De locatie Semmelweisstraat wordt de komende jaren zo nodig gebruikt door het Montessori Lyceum + Vaklyceum.
  • De semi permanente units van de Widar Vrije School worden gekocht.

Ruimte

Wethouder Bloemhoff: “Ik denk dat we als gemeente, verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, met deze oplossing er voor kunnen zorgen dat elke school de ruimte krijgt om het onderwijs te bieden dat zij voor ogen heeft.”

Uitwerking

Bovenstaande plannen worden verder uitgewerkt in overleg met alle belanghebbenden.   Voor de uitwerking van de plannen vraagt het college van B&W een krediet aan bij de Raad. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats door schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente.