Stichting Huurdersbelang Huismeesters Groningen houdt op te bestaan.

31 december 2023

Helaas moeten wij mededelen dat na tientallen jaren te hebben bestaan, per 31 december 2023 Stichting Huurdersbelang Huismeesters Groningen zal worden opgeheven. Naast een tekort aan bestuursleden, hebben we gemerkt dat we niet meer passen in het beleid van de Huismeesters. Zij willen verder met de Huurdersraad en daaronder bewonerscommissies.
Hoe nu verder ?
Wij vertegenwoordigden de huurders van de Huismeesters in de wijken Hoornse meer, Corpus den Hoorn, De Wijert, Rivierenbuurt en Haren.
  • Huurders van Schaaksport en Sportlaan kunnen zich wenden tot de inmiddels opgerichte bewonerscommissies aldaar.
  • Huurders van de gemengde 4 hoogcomplexen aan de Vondellaan en Spieghelstraat krijgen in 2024 een uitnodiging om 1 gezamelijke bewonerscommissie op te zetten.
  • Huurders die terugkeren via het sociaal plan in de nieuwbouw aan de spieghelstraat, camphuysenstraat en reviusstraat worden momenteel nog vertegenwoordigd door de Klankbordgroep Sloop/nieuwbouw.
  • Overige huurders in De Wijert, Corpus Den Hoorn, Rivierenhof en Haren kunnen zich rechtstreeks wenden tot de Huurdersraad. Deze huurders staat het vrij om met elkaar een bewonerscommissie op te richten en zo voor hun woonbelangen op te komen. —> https://huurdersraaddehuismeesters.nl/