Steun voor groen beheer blijkt uit onderzoek

9 december 2023

Begin oktober vroegen we bewoners: ‘wat vind je van het beheer van de openbare ruimte?’ We deden dat op markten en pleinen en via een online vragenlijst. Uiteindelijk deden 5.026 inwoners mee aan ons onderzoek. Alle resultaten staan nu op de website van Groningen Gehoord. Algemene conclusie: er is veel steun voor het groene beheer van de gemeente, bewoners maken zich zorgen over klimaatverandering en afname biodiversiteit (ruimte voor verschillende planten en dieren). Het opruimen van zwerfafval moet volgens de deelnemers aan het onderzoek de hoogste prioriteit krijgen. Het vlak maken van stoepen is met name in Haren en Ten Boer het belangrijkste. (noot redactie: beter onderhoud van de stoepen is ook van belang in De Wijert)

We vroegen ook kinderburgemeester Jorn en loco-kinderburgemeester Ise wat zij belangrijk vinden aan het onderhoud. Zij noemden speelplekken van gerecycled materiaal, geen zwerfafval én hondenpoep, pratende prullenbakken, bomen en nog meer… In deze video vertellen ze er alles over.

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijke onderdelen voor nieuwe plannen voor het beheer van de openbare ruimte.