Rubriek: Goede vraag! Dat zoeken we voor je uit! Middenberm Bordewijklaan

10 oktober 2022

In deze rubriek komen antwoorden op vragen van wijkbewoners, die via de mail aan Bewonersorganisatie Platform De Wijert zijn gesteld of via onze Facebookpagina Platform De Wijert of Facebookgroep De Wijert boven komen drijven. Natuurlijk krijgt de vragensteller ook persoonlijk bericht. Zonder overleg gebruiken we geen namen of adres gegevens.

Werkzaamheden in middenberm Bordewijk – wat komt er voor in de plaats?

In de middenberm van de Bordewijklaan, ter hoogte van de bushalte en de bloemenwinkel, stonden 12 bomen: bergiepen, smalbladige essen en pluimessen. Van deze bomen konden er 3 blijven staan omdat ze een goede toekomstverwachting hebben. Negen van de 37 jaar oude bomen waren niet meer in goede conditie en werden 3 oktober jl. gekapt.

 

Voorafgaand is er eerst onderzoek gedaan naar holtes die in herfst en winter worden gebruikt door o.a vleermuizen. Deze holtes zijn niet aangetroffen. kapvergunning

 

Wat komt er voor terug?
In de middenberm komen dit najaar 6 nieuwe bomen terug: 3 esdoorns, 1 haagbeuk, 1 meelbes (zie foto) en 1 iep. Aan de noordkant van de rijbaan wordt de rij linden en iepen aangevuld met 1 haagbeuk, 1 iep en 1 esdoorn. De 9 nieuwe bomen in dit gebied zijn geen dunne sprietjes maar al wat oudere bomen van zo’n 10 tot 15 jaar.

 

Tegelijk met de bomen komt er ook andere beplanting onder de bomen in de middenberm. Er wordt een bloemrijke beplanting aangebracht, waar vlinders, bijen en andere insecten op afkomen.

 

Bomenbeleid Gemeente

Voor meer informatie over het bomenbeleid van de gemeente Groningen kijkt u op deze website Hier is ook de bomenkaart te vinden, met informatie over snoeien, herplant en welke bomen vervangen moeten worden door ziekte of ouderdom.

De gemeente heeft per brief ( 21 juni en 30 september) 91 omwonenden  over de werkzaamheden op de hoogte gebracht.

 

In het zuidelijke gedeelte van De Wijert schijnt een aantal straatlantaarns blauw. Wat betekent dat?

Dat zijn straatlampen met een bepaald type LED-verlichting (1e generatie Fortimo Led module) dat door veroudering dit verschijnsel krijgt, maar nog steeds wel voldoende verlicht. Deze straatlampen worden binnenkort vervangen door nieuwe types met nieuwe LED-verlichting. Deze zijn voorzien van een functionerend goed fosfor laagje.

De eerste generatie Fortimo LED modules zijn opgebouwd uit een dikke aluminium strip waar de LED’s op zitten, hierop zit een witte behuizing geklikt waar twee “gele plaatjes” in zitten. De LED’s zelf geven blauw licht. De twee gele plaatjes zorgen ervoor dat het licht de kleur gaat krijgen die de klant graag wil, warm wit licht of bijvoorbeeld wit licht.” (zie afbeeldingen)

“Doordat de LED module warmte genereert en het witte kunststof door de jaren heen steeds slechter wordt valt deze langzaam uit elkaar. Het eerste wat er gebeurd is dat het “topje” van de witte behuizing afbreekt, dit veroorzaakt dus de blauwe streep. Daarna valt de witte behuizing nog verder uit elkaar en vallen de twee plaatjes er ook uit en heb je 100 procent blauw licht.”

Met dank aan Marcel v/d Kolk (info@lantaarnpaalgek.nl)

 

Hoe komt het dat in sommige straten de straatverlichting stuk is?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan komen door graafwerkzaamheden, door vorst of soms spontaan. Als het vaak voorkomt, gaat het meestal om verouderde ondergrondse kabels. Deze moeten dan op termijn vervangen worden.

Je kunt storingen aan straatverlichting doorgeven via:

 • de Slim melden app van de gemeente Groningen. Deze app kun je op je telefoon of tablet zetten.
 • de website: https://groningen.slimmelden.nl/#/home
 • telefoonnummer 14 050. Geef duidelijk aan wat de locatie is van de straatverlichting en de aard van de storing.

Wat wordt er daarna met je melding gedaan?

Je melding gaat naar een aannemer, waar de gemeente een contract mee heeft om het op te lossen. De aannemer kijkt naar de aard van de storing en de locatie en repareert het vervolgens zo snel mogelijk. Het is daarom van belang om de locatie duidelijk aan te geven.

 

Hoe gaat het met de BAM werkzaamheden in fase 2?   En Construct North wat doet die in de wijk?

BAM saneert (lees: vervangt) de gas hoofdleidingen in in De Wijert opgesplitst in twee fases, Fase 1 (Westelijke zijde van de Vondellaan tot aan de A28) en Fase 2 (Oostelijke zijde van de Vondellaan tot aan de Hora Siccamasingel). Fase 3 wordt uitgevoerd door een andere aannemer en bedraagt, zover bekent, het gebied oostelijk van de Hora Siccamasingel.

Over fase 2 hebben we eerder geschreven want die begon in week 8. Deze werkzaamheden lopen volgens planning. Ze zijn nu in de Hora siccamasingel.  Fase 1 begint niet-logischer wijs eind mei. Beide fases gaan nu naast elkaar lopen. Beide fases lopen tot derde kwartaal 2023. Wat wanneer aan bod komt wordt afgestemd met andere werkzaamheden in de wijk.

         

Fase 2                                                             Fase 1: o.a Nic. Beetstraat

 

Construct North

In opdracht van Enexis (netbeheerder – transporteert gas en elektra naar huizen) gaat Construct North de inpandige gasleiding opnieuw inwendig coaten. Dit is preventief onderhoud om ook in de toekomst een gasdichte verbinding te kunnen garanderen. Hiervoor moeten de woningen volledig van het gas worden gehaald. Ook worden er technische werkzaamheden in de meterkast gedaan.

De werkzaamheden van Construct North staan los van de BAM werkzaamheden, maar ze werken beide in opdracht van Enexis. De werkzaamheden die Contruct North uitvoeren, bedragen de huis- gasaansluitingen.  BAM vervangt de gasleidingen in de straat, maar communiceert wel de aankomende werkzaamheden omtrent huisaansluitingen.  Aanvullend hierop wordt een extra brief verspreid aan bewoners wanneer een onderbreking van de gastoevoer ter sprake komt.

 

Wat is er gebeurd met het zwanenkoppel en hun eieren?

Mail meneer Beekman 2022

We  hebben  je hulp nodig als wijkbewoners om weer rust te vinden in het zwanenverhaal.

 • Zijn ze gelukkig?
 • Zijn het dezelfde?
 • Waarom zijn ze van het nest?
 • Ben jij de man met de stok?
 • Schud jij ook de zwanen eieren?

Dank voor je bericht over ‘de zwanen van de Hora Sic’ zoals ik ze zelf noem.

Ja ik ben die zwanenman met die stok, Jan Beekman van de Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen. Ik controleer de zwanen van de Hora Sic al jaren en probeer de zwanen met deze zwanenhaak een beetje op afstand te houden als ik een nest inspectie doe. De Zwanenwerkgroep zet zich in voor onderzoek en een betere bescherming van knobbelzwanen in de provincie Groningen. Daartoe ringen wij alle zwanen, houden de nesten bij en adviseren waar nodig boeren, burgers en overheid. Wij schudden natuurlijk geen eieren en halen ze ook niet uit, dat past totaal niet bij de doelstelling van onze werkgroep. We zetten ons juist in voor betere bescherming van deze prachtige vogels. Dat dat gewaardeerd wordt blijkt uit de vele, vele positieve reacties van omwonenden.

We vinden het erg leuk dat de (meeste) bewoners zo betrokken zijn en begaan met het lot van ‘hun’ zwanenpaar. Tot en met 2019 waren er jaarlijks jonge zwaantjes. Helaas dreigt het dit jaar mis te gaan, voor t derde jaar op rij, net als in 2020 en 2021.

Even terugkijken:

Drie jaar geleden overleed het vrouwtje A072, in 2019. Man A071 veroverde in 2020 een nieuw vrouwtje, maar ze kwamen niet tot eileg en in 2021 had hij een nieuwe liefde gevonden (vrouwtje C217, in 2016 geboren in Hoornse Meer). Ze bouwden een nest, legden 3 of 4 eieren (uit m’n hoofd) en het vrouwtje broedde bijna vijf weken dapper op haar aanstaande kroost. Ik heb het nest vlak voor de eieren uit moesten komen nog gecheckt en alles leek oké. Gek genoeg waren er 1-2 dagen na de berekende uitkomst datum toch geen kuikens en ook geen sporen van uitgekomen eieren. Heel vreemd, het leek alsof de eieren uit het nest gehaald waren, maar door wie of wat?

Dit jaar, 2022, leek het beter te verlopen,  moeder zwaan legde zelfs 7 eieren, maar na anderhalf-twee weken waren die verdwenen! Opnieuw geen sporen. Het zwanenpaar zwierf verdwaasd door de vijvers, soms samen, soms apart. Man A071 zag er ook verfromfaaid uit want hij miste al vroeg dit voorjaar al zijn staartveren (ruzie met een hond?).

Dit jaar ben ik er van overtuigd dat de eieren door iemand uit het nest verwijderd zijn. We krijgen helaas geregeld berichten dat er ook bewoners zijn die niet gediend zijn van de vaderzwaan, die schijnconflicten voert met glimmende auto’s. Daarom is het jammer dat de gemeente dit jaar geen gaas geplaatst heeft rond het nest, dat helpt al flink namelijk. (dit vraag ik nog na, want naar mijn idee stond de oude afrastering er nog)

Het uithalen/schudden van vogeleieren uit nesten is bij wet verboden. Wij doen zeker aangifte van de verdwijning van de zwaneneieren en zullen het onderzoek naar evt een dader of daders verder opvoeren.

!!!Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben, dan horen we dat uiteraard graag, aldus meneer Beekman!!!!

Tot slot: zijn de zwanen gelukkig? Dat kunnen we ze niet vragen natuurlijk, maar als geluk bij vogels bestaat kijk dan eens naar een zwanenpaar met 7 net uitgekomen donskuikens, dan ga je er bijna in geloven. Duidelijk is wel dat de zwanen er nu zonder nest of kuikens ernstig verloren/ongelukkig uitzien. Het zou fijn zijn als iedereen meehelpt om verder zwanenleed in de toekomst te voorkomen.


Mail meneer Beekman 2021

Meneer Beekman die de zwanen en hun nesten als jaren volgt namens Avifauna Groningen heeft ons een uitgebreide mail gestuurd. Hij bedankt de wijkbewoners die aan de bel hebben getrokken en meeleven met het wel en wee van de zwanen. Hieronder zijn verhaal:

In 2019 heeft het zwanenpaar (man A071 en vrouw A072) voor het laatst succesvol gebroed, maar moest toen met de kuikens wel verkassen naar de vijvers langs het Nesciopad omdat de vijvers aan de Hora Siccamasingel zodanig geschoond waren dat alle waterplanten (voedsel voor de zwanen) verdwenen waren.

In de winter daarna verdween vrouw A072 en manlief A071 dook in het voorjaar van 2020 op met een nieuwe, ongeringde vrouw. Deze zwanen moesten vooral gras eten bij gebrek aan waterplanten en het vrouwtje werd niet bepaald dik – hetgeen betekende dat ze geen reserves aanmaakte om eieren te leggen. Inderdaad bleef een nest en legsel uit. Ten zuiden van de Vestdijklaan liep een groepje zwanen met daartussen een jong paartje (man C400 uit Beijum en vrouw C217 uit Hoornse Meer). Ook die kwamen voor zover bekend niet tot broeden.

In het voorjaar van 2021 liep deze jonge man C400 wederom aan de Vestdijklaan, dit keer zonder partner. Maar aan de Hora Siccamasingel bleek man A071 (het oude mannetje van A072) weer een nieuwe partner te hebben, namelijk vrouw C217, de oude partner van man C400. De ongeringde vrouw van man A071 was verdwenen, haar lot is onbekend omdat ze niet geringd is. Het nieuwe paar A071/C217 bouwde een nest en de vrouw legde daar 6 eieren in. Rond 30 mei (exacte datum heb ik nu even niet bij de hand) zijn alle eieren uitgekomen, maar het zwanenpaar zwom 1-2 dagen later aan de Marcellus Emantslaan zonder kuikens! We weten niet wat er precies gebeurd is, maar gelet op het slechte weer rond die tijd is het mogelijk dat de kuikens onderkoeld geraakt zijn, of gepredeerd (opgegeten) door een snoek, een reiger of wie weet wat. Omdat het vrouwtje C217 nog onervaren was als moeder was de kans daarop iets groter.

Het is natuurlijk jammer dat het nest mislukt is, maar er zijn dit jaar zo’n 20% van alle 70 zwanennesten die ik volg op die manier mislukt. Ik heb goede hoop dat ze het volgend jaar terugkomen en het opnieuw proberen.

Wat mij wel nog is opgevallen is dat man A071 rond half mei op flinke afstand van het nest zat en er nogal gehavend uitzag, alsof hij gevochten had – misschien met een andere zwaan of een hond, of misschien heeft hij anderszins klappen gehad bijv. van een boze autobezitter, maar dat is speculatie. Hij miste zijn complete staart en zag er vies en verfomfaaid uit. Gelukkig herstelde hij snel, alleen de staart zal hij moeten missen tot na het ruiseizoen komende zomer. (Wie weet waarom hij zo gehavend was?)

Het is in elk geval fijn dat jullie zo meeleven met dit zwanenpaar en er en oogje op houden en zelfs zorgen dat het nest uitgerasterd wordt. We waarderen dat heel erg.

Wij bedanken meneer Beekman voor zijn uitvoerige verhaal en vinden het erg leuk om de liefdesperikelen van “onze auto-zwaan” te lezen. Hopelijk hebben ze volgend jaar betere kansen samen.

Komt de bushalte bij de Ketwich Verschuurbrug nog terug? En welke lijnen komen dan terug?

Foto: Jaspar Moulijn

 

Mei 2022

De bushalte bij de Ketwich Verschuurbrug komt niet eerder terug dan eind 2023. Dan zullen alle eerdere lijnen weer vanaf deze plek rijden, te weten: lijn 5, 6, 309 en 312.


December 2021

Het OV-bureau spreekt van een tijdelijke maar noodzakelijke maatregel. De afsluiting is onderdeel van een serie veranderingen in de dienstregeling waarmee Qbuzz het openbaar vervoer in het zuiden van de stad Groningen op gang wil houden, om zo aantrekkelijk te blijven als alternatief voor de auto.  Vanaf 12 december is er een alternatief: er komen nieuwe haltes langs de Brailleweg, ter hoogte van de roeivereniging Gyas.

Bij de planvorming voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg en de A28 is kort sprake geweest van een OV-knooppunt bij de Van Ketwich Verschuurbrug. Daar was geen geld voor. De A28 wordt wel verbreed, maar er komt geen extra ruimte voor het openbaar vervoer. Ook aan het kruispunt onderaan de afrit verandert weinig. De Van Ketwich Verschuurlaan krijgt alleen iets langere opstelstroken de bussen. Wanneer er weer een bus daar zal stoppen is nog onbekend, dan zal de nieuwe ring  al een stuk verder af moeten zijn.

Wat is BAM allemaal aan het doen op o.a. de PC Hooftlaan?

 

 

Hé waarom zijn al die mooie bomen gekapt op de Vondellaan?

De Vondellaan krijgt een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Bewoners van De Wijert-Noord en -Zuid kunnen zo snel de ringweg op en af. Deze nieuwe aansluiting gaat zorgen voor een forse toename van verkeer op de Vondellaan. Daarom krijgt de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg een andere inrichting. Bij het opstellen van de plannen voor Aanpak Ring Zuid, in 2014, is samen met bewoners gekozen voor een variant met aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad.
impressie aansluiting vondellaan      20220303 herinrichting vondellaan
Afb 1. Impressie van de nieuwe aansluiting van de Vondellaan op de zuidelijke ringweg. Links het Gomarus College.
Afb 2.De nieuwe inrichting van de noordzijde van de Vondellaan, tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg. Aan beide zijden van de weg komt een vrijliggend fietspad..

Vrijliggende fietspaden

Op de Vondellaan en ook op de rotonde bij de Van Iddekingeweg komt dus een aparte fietsstrook. Dit zorgt voor een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid. De bestaande bomen langs de Vondellaan moeten hiervoor verdwijnen. Na de aanleg van de nieuwe fietspaden komen er nieuwe bomen terug. Bij de oversteek bij de Henriëtte Roland Holststraat komen verkeerslichten. Een deel van de parkeerplaatsen langs de weg verdwijnt. In totaal gaat het om 21 plekken. Hiervoor in de plaats komen er nieuwe parkeerplekken bij het Gomarus College. Om het verkeersgeluid terug te dringen, wordt op de Vondellaan stil asfalt aangelegd. Iets ten zuiden van de rotonde wordt ook de kruising P.C. Hooftlaan – Vondellaan aangepast.

Broedseizoen

De bestaande bomen moeten nu worden gekapt omdat half maart het broedseizoen begint. De bomen zijn niet geschikt om te verplaatsen, omdat ze niet een lange verwachte levensduur hebben. Daarom is ervoor gekozen de bomen te vervangen. De nieuwe bomen zijn een mix van lindenbomen, die 10 tot 25 meter hoog worden. Er komen in de straat minder bomen terug dan gekapt, het resterende aantal komt op andere locaties bij de ring Zuid terug.

Meer informatie   Herinrichtingsplan Vondellaan

 

Is de buurtbrandweerman nog wel aanwezig in onze wijk?  Verplichte rookmelders in elke woning op elke verdieping per 1 juli 2022.

Ja, Luc onze buurtbrandweerman is er nog steeds. Soms zien je zijn auto door de wijk rijden. Hij heeft belooft vaker te zwaaien ;-). Platform ziet toch graag een keer een berichtje van hem online, ook al heeft hij aangegeven dat wij het goed doen :-).

Luc is druk met woningbouwcoöperaties om de verplichte rookmelders in de huizen te krijgen. 76% van de mensen heeft een rookmelder thuis. Jij ook?

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. Hiermee is gehoor gegeven aan het advies van o.m. Brandweer Nederland en gemeenten.

Huiseigenaren van bestaande bouw zijn zelf verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders die voldoen aan de eisen en het plegen van onderhoud. Huur je de woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is wél zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelder.

Wist je dat

 • je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook
 • een rookmelder je wakker maakt en ervoor zorgt dat je tijd hebt om te vluchten!
 • rookmelders te koop zijn in alle doe-het-zelfzaken en bouwmarkten
 • een rookmelder binnen 1 minuut geplaatst is
 • rookmelders niet zomaar afgaan als je een sigaret rookt
 • een rookmelder voor doven en slechthorenden in principe wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Meer informatie vind je op de site van de brandweer

Er staan telkens auto’s op de stoep te laden (kruizing hora/ PC Hooftlaan) , kan daar wat aan gedaan worden? (update)

Situatie : 1 gehandicapten parkeerplaats (nog uit tijd van Aldi ) en daarnaast een laadpaal (2 aansluitingen, 1 parkeerplaats om te laden)

Na navraag bij omwonenden, passanten en ondernemers blijkt dat de gehandicapten parkeerplaats nooit wordt gebruikt. Dat is ook te zien aan het onkruid wat weelderig groeit.  Zeer geregeld staat er een auto op de stoep te laden omdat de gewone laadplek bezet is.

Idee: gehandicaptenparkeerplek opheffen, paal verplaatsen en 2 plaatsen om te laden (daar staat dan een kruis in)

 

 

 

Verkeersdeskundig advies gemeente: 

Ook al wordt de gehandicaptenparkeerplaats misschien weinig gebruikt, ik zou deze plaats daar willen handhaven. In de richtlijnen voor parkeren staat dat bij publieke voorzieningen een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig moet zijn. Gezien er een verloskundigenpraktijk, onderwijsbegeleiding en sportschool zit is het beter dat er een gehandicapten parkeerplaats blijft. Ook is deze dan te gebruiken voor bezoekers van het MFC.

Oplossing:  

Er is een opdracht uitgezet om ook het vak links van de laadpaal af te kruizen tbv opladen van elektrische auto’s en de bebording aan te passen.

24 oktober 2021: het kruis is nog steeds onderweg, contact over met gemeente –> i.v.m kou nu pas in het voorjaar 🙁

Prachtig die nieuwe borders in de Vestdijklaan, maar welke planten staan er nou?

Vraag van een bewoner: Is er een namenlijst te publiceren van de plantjes die in de perken langs de Vestdijklaan zijn gepoot? Ik geniet nu al maanden dagelijks van de vele bloemen maar ken vele niet. Het lijkt me leuk om er meer over te weten te komen en mogelijk meer bewoners/ passanten met mij. De namen zijn daarbij het eerste waar ik aan denk, dan kan je nl eenvoudig verder speuren.

Zelf ben ik (Nathalie van der Vechte) ook erg gecharmeerd van de samenstelling van deze borders, dus op zoek gaan naar het antwoord deed ik als contactpersoon van het Wijkdealthema Groen & Buitenzijn dan ook met veel plezier.
witw
Mijn zoektocht eindigde met een half antwoord. Ik liep tegen geheimhouding van het bedrijf aan waar deze planten zijn besteld. Iets wat ik ook wel begrijp, want anders gaan kapers zo met je vakwerk er vandoor. Voor de liefhebbers heb ik de bedrijfsgegevens, de naam van mengsel en een aantal plantennamen. De rest zal met een goede identifier-plantenapp op de foto gezet moeten worden. Even wat reclame (verdorie….vergeten in ruil wat planten te vragen voor de wijk :-))
wit
Lageschaar Vaste Planten in Aalten
Hun planten en concepten bieden een totaaloplossing voor elke toepassing. Als particulier ben je ook van harte welkom voor een bezoek aan de voorbeeldborders. De inspiratieborders waaronder de prairie-tuinen zijn alle dagen vrij toegankelijk voor publiek.  www.lageschaar.nl
Wit
Mengsel Jasper
Jasper is een vurige mix van rood, oranje, geel met subtiel wit en paars-blauw. Enkele plantensoorten in dit mengsel: Euphorbia polychroma, Aquilegia, Crocosmia, Penstemon, Coreopsis, Anaphalis, Kniphofia, Aster, Solidago en diverse siergrassen.
wi
wit

   

Foto’s: Josef Blekers Lageschaar en Thea de Groot

Staan die stoplichten op de Ketwich Verschuurlaan wel goed afgesteld?  

Door Aanpak Ring Zuid is er veel verkeersoverlast. Zo ook op de Ketwich Verschuurlaan.  Wijkbewoners hebben ervaringen opgegeven en de verkeersdeskundige van de gemeente zoekt uit OF en WAT hieraan gedaan kan worden.

Antwoord verkeersdeskundige:

“Tot en met september is er een afsluiting van de van Iddekingeweg, dat zorgt voor veel verkeer op de van Ketwich Verschuurlaan. Eerder al hebben we te maken gehad met een afsluiting van de A28 nabij het Julianaplein, waarbij in twee weekenden in juni steeds een andere richting afgesloten was. Ook dat zorgde voor veel verkeer op het onderliggend wegennet.

De omleidingsroute liep via Laan Corpus den Hoorn, omdat daar capaciteit was. Op de Verlengde Hereweg en van Ketwich Verschuurlaan was dat er niet, daarom wilde we die straten zo veel mogelijk ontlasten. Verkeer kreeg op deze route minder groen om zo op het gedrag te sturen, maar het verkeer bleef deze route wel gebruiken wat tot extra drukte leidde.

Het probleem bij de verkeerslichten bij de op- en afritten wordt veroorzaakt door het verkeer dat de Nicolaas Beetsstraat in en uit wil rijden en door de voetgangersoversteek. Het voorrang geven aan het verkeer dat linksaf de Nicolaas Beetsstraat in wil rijden en voetgangers die bij de oversteek voorrang krijgen zorgt ervoor dat de verkeerslichten bij de op- en afritten niet optimaal functioneren. Voor een verkeerslicht zitten meetlussen in de weg en wanneer auto’s voorrang geven aan een overstekende voetganger of aan een auto die de Nicolaas Beetsstraat in wil rijden, zorgt dat ervoor dat er even geen auto over de meetlus van het verkeerslicht rijdt. Het systeem ziet dan geen verkeer meer en schakelt het licht naar rood. Daarom hebben we de verkeerslichten de andere kant op minder groen gegeven, met name de richting die het probleem in stand houden. Dit blijft een lastige situatie.

Een van de oplossingen wordt nog dit jaar uitgevoerd; het instellen van een eenrichtingsweg op de Nicolaas Beetsstraat. Verkeer vanuit de Nicolaas Beetsstraat kan dan alleen nog maar afslaan richting de op- en afritten. Verkeer vanaf de A28 en Laan Corpus den Hoorn mogen niet meer links afslaan de Nicolaas Beetsstraat in. Dit verbetert voor het kruispunt de doorstroming en veiligheid.

Nog een component die invloed heeft op de verkeerslichten: het busverkeer. Bussen kunnen ook geen gebruik maken van de van Iddekingeweg en moeten daardoor omrijden via de van Ketwich Verschuurlaan. Zij hebben dan ook prioriteit bij de verkeerlichten en dat heeft weer effect op de totale capaciteit van de regelingen.”

 

Wordt er nog iets aan groen onderhoud gedaan in De Wijert? 

Ja zekers! In het noordelijke deel van De Wijert zijn de hoveniers van SWO druk aan de slag.  Ook rijden er busjes met aanhangwagens van andere groenvoorzieners heen en weer. Door hele natte weken kon het gras niet worden gemaaid (dit zou veel schade aan de velden opleveren). Toen het eenmaal droog was, was het ook gelijk erg zonnig….alle ingrediënten voor weelderige groei van allerlei bloemen en planten.  De hoveniers maken dan ook overuren.  Tel daarbij op dat er wat mankementen waren aan grasmaaiers……

Ook is het motto van de gemeente: meer diversiteit in bloemen en planten zodat er weer meer insecten komen. Daar gaat het op dit moment niet goed mee.  Meer insecten, he bah!   Het begint bij insecten, zonder insecten kan de mens niet.  Daarom wordt er ecologisch gemaaid.  Hap, snap met mooie gemaaide slingerpaden in het veld. selectief maaien…daar wel , daar niet.  Prachtige bloemen ontstaan en daar is het dus voor : de bloemen en de bijtjes. 🙂

Wie voert er beschimmeld brood en andere etensresten aan de Hora Siccema / Jan luykenstraat?

Het is nog onbekend wie deze mevrouw is.  Ze draagt een hoofddoekje, is vermoedelijk ouder dan 50 jaar en komt uit de richting van het gerenoveerde gedeelte van Camphuyenstraat of Reviusstraat lopen. Thea onze buurtconcierge en Nathalie zouden graag in contact komen met deze mevrouw om uitleg te geven over de gevolgen van deze etensresten voor de vogels, voor de kwaliteit van het water en voor de problematiek van ratten en marters. We begrijpen dat ze dit waarschijnlijk uit liefde voor de dieren doet en uit culturele en religieuze redenen. ‘In de Koran staat dat brood heilig is en niet weggegooid mag worden. Daarom voeren ze het aan de dieren.  Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen.  In sommige steden kan dit brood bijvoorbeeld weggegooid worden in een broodcontainer.  Dit zou ook een goede oplossing kunnen zijn voor de etensresten die over de balkons worden gegooid bij de portiekflats.

Wie kan ons helpen om deze onbekende mevrouw te vinden?

Geparkeerde auto v. Schendelstraat – schade ontstaan, mocht de auto daar staan?

Het antwoord van een verkeersdeskundige van de gemeente:

Dit deel van de Van Schendelstraat heeft een breedte van 8,8 meter. Voor het verkeer is 4,8 meter minimaal benodigd om elkaar te kunnen passeren met 30 km/h. Voor langsparkeren wordt 2 meter breedte aangehouden. Er is precies genoeg ruimte om langsparkeren over de gehele lengte van de straat toe te staan aan beide zijden van de weg: 2 + 4,8 + 2 = 8,8 meter.

Er zijn geen regels voor het parkeren in de buurt van een drempel; dit mag gewoon. Je mag niet binnen 5 meter van een kruispunt parkeren maar daar is in dit geval geen sprake van geweest.

Hopelijk is hiermee je vraag voldoende beantwoord.

Wie was getuige van deze aanrijding?  Neem dan contact op met ons via info@wijert.nl

Waar laat ik mijn particuliere tuin/ snoei-afval als ik geen groene kliko heb?

Wil je je tuinafval of snoeiafval kwijt? Dat kan op 3 manieren.

 • Bij het gft- of restafval: maak het snoei- of tuinafval kleiner zodat het in de biobak of huisvuilzak past. Het mag ook gewoon los in de ondergrondse, als het maar goed klein gemaakt is.
 • Wegbrengen: breng grof tuinafval weg naar een afvalbrengstation. Ook tuinaarde kan niet in de groene bak!
 • Laten ophalen door de gemeente Groningen: dit kost € 16,75 per m3 met een maximum van 3 m3. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 050.

 

Gft apart inzamelen in stadswijken met een ondergronds container

 • Wil je als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als je bereidt bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden.
 • Woont u te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wil je samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen.

In beide situaties gelden deze regels:

 • De container moet op een plek kunnen worden neergezet waar anderen niet (per ongeluk) restafval in de gft-container kunnen gooien.
 • Schoonhouden van de container is voor eigen verantwoordelijkheid.

Aanmelden voor een groene gft-container kan via het aanvraagformulier. Daarna neemt iemand van Stadsbeheer contact met je op om de verdere details te bespreken.

Meer informatie https://gemeente.groningen.nl/gft-inleveren

 

Ik krijg geen gezinsbode/ folders meer, wat kan ik doen?

  

Tijdje terug kwam aan het licht dat er een boel mensen geen gezinsbode kregen. Uit een onderzoekje op Facebookgroep De Wijert hebben we het gebied met de meeste klachten in kaart gebracht en doorgegeven aan zowel de Gezinsbode als Santibri de bezorgers.  Ook de straten en huisnummers die ons persoonlijk een bericht hebben gestuurd dat ze niet of wisselend een krant kregen zijn doorgegeven.

Bij veel adressen gaat het nu goed, maar nog niet overal.  Santibri heeft graag dat je gelijk hen belt als je een krant mist, zij kunnen dan ook aangeven of dat komt door bv uitval van een bezorger door ziekte. Sommige bezorgers lopen meerdere wijken en kunnen het vaak niet afkrijgen op de woensdag. Zij hebben toestemming om de gezinsbode dan op donderdag te bezorgen.

Telefoonnummer om klacht over bezorging Gezinsbode door te geven 088 – 800 2002

Of via de website: https://gezinsbode.nl/service-en-bezorging#bezorgklacht-melden

We hebben geregeld dat er net als in Helpman ook een AFHAALPUNT voor de gezinsbode komt in De Wijert, namelijk bij AH van Lenneplaan.  Krijgt u de gezinsbode normaliter thuis?  Bel dan om een klacht door te geven i.p.v. elke week hier er 1 te pakken. Zo houden ze beter in beeld hoe de verspreiding gaat.

U kunt de wekelijkse printuitgave ook nog DIGITAAL LEZEN. Op de site van de Gezinsbode kunt u via ‘digitale krant’ de nieuwste uitgave lezen. https://gezinsbode.nl/

–> Wil je graag Gezinsbode-bezorger worden (liefst >18 jaar) neem dan contact op via het invulformulier van Santibri

—————————-

Folderpakket Spotta

Wat zijn de bezorgdagen van het Spotta folderpakket?

Zaterdag t/m dinsdag zijn de vaste bezorgdagen. Als het folderpakket op woensdag nog niet is bezorgd, ontvangen ze graag een melding via het  contactformulier. Aan de hand van jouw postcode en huisnummer kunnen ze de melding oppakken.  Dit contactformulier kan ook gebruikt worden voor meldingen van dumpingen van folderpakketten.

Waar meld ik schade, vuil of een kapotte tegel?