Rubriek: Goede vraag, dat zoeken we voor je uit! Zwanen, Laadpaal-oplossing Hora Siccama/PC Hooftlaan

10 juli 2021

In deze rubriek komen antwoorden op vragen van wijkbewoners, die via de mail aan Bewonersorganisatie Platform De Wijert zijn gesteld of via onze Facebookpagina Platform De Wijert of Facebookgroep De Wijert boven komen drijven. Natuurlijk krijgt de vragensteller ook persoonlijk bericht. Zonder overleg gebruiken we geen namen of adres gegevens.

 

Wat is er gebeurd met het zwanenkoppel en hun 6 eieren?

Meneer Beekman die de zwanen en hun nesten als jaren volgt namens Avifauna Groningen heeft ons een uitgebreide mail gestuurd. Hij bedankt de wijkbewoners die aan de bel hebben getrokken en meeleven met het wel en wee van de zwanen. Hieronder zijn verhaal:

In 2019 heeft het zwanenpaar (man A071 en vrouw A072) voor het laatst succesvol gebroed, maar moest toen met de kuikens wel verkassen naar de vijvers langs het Nesciopad omdat de vijvers aan de Hora Siccamasingel zodanig geschoond waren dat alle waterplanten (voedsel voor de zwanen) verdwenen waren.

In de winter daarna verdween vrouw A072 en manlief A071 dook in het voorjaar van 2020 op met een nieuwe, ongeringde vrouw. Deze zwanen moesten vooral gras eten bij gebrek aan waterplanten en het vrouwtje werd niet bepaald dik – hetgeen betekende dat ze geen reserves aanmaakte om eieren te leggen. Inderdaad bleef een nest en legsel uit. Ten zuiden van de Vestdijklaan liep een groepje zwanen met daartussen een jong paartje (man C400 uit Beijum en vrouw C217 uit Hoornse Meer). Ook die kwamen voor zover bekend niet tot broeden.

In het voorjaar van 2021 liep deze jonge man C400 wederom aan de Vestdijklaan, dit keer zonder partner. Maar aan de Hora Siccamasingel bleek man A071 (het oude mannetje van A072) weer een nieuwe partner te hebben, namelijk vrouw C217, de oude partner van man C400. De ongeringde vrouw van man A071 was verdwenen, haar lot is onbekend omdat ze niet geringd is. Het nieuwe paar A071/C217 bouwde een nest en de vrouw legde daar 6 eieren in. Rond 30 mei (exacte datum heb ik nu even niet bij de hand) zijn alle eieren uitgekomen, maar het zwanenpaar zwom 1-2 dagen later aan de Marcellus Emantslaan zonder kuikens! We weten niet wat er precies gebeurd is, maar gelet op het slechte weer rond die tijd is het mogelijk dat de kuikens onderkoeld geraakt zijn, of gepredeerd (opgegeten) door een snoek, een reiger of wie weet wat. Omdat het vrouwtje C217 nog onervaren was als moeder was de kans daarop iets groter.

Het is natuurlijk jammer dat het nest mislukt is, maar er zijn dit jaar zo’n 20% van alle 70 zwanennesten die ik volg op die manier mislukt. Ik heb goede hoop dat ze het volgend jaar terugkomen en het opnieuw proberen.

Wat mij wel nog is opgevallen is dat man A071 rond half mei op flinke afstand van het nest zat en er nogal gehavend uitzag, alsof hij gevochten had – misschien met een andere zwaan of een hond, of misschien heeft hij anderszins klappen gehad bijv. van een boze autobezitter, maar dat is speculatie. Hij miste zijn complete staart en zag er vies en verfomfaaid uit. Gelukkig herstelde hij snel, alleen de staart zal hij moeten missen tot na het ruiseizoen komende zomer. (Wie weet waarom hij zo gehavend was?)

Het is in elk geval fijn dat jullie zo meeleven met dit zwanenpaar en er en oogje op houden en zelfs zorgen dat het nest uitgerasterd wordt. We waarderen dat heel erg.

Wij bedanken meneer Beekman voor zijn uitvoerige verhaal en vinden het erg leuk om de liefdesperikelen van “onze auto-zwaan” te lezen. Hopelijk hebben ze volgend jaar betere kansen samen.

 

 


 

Er staan telkens auto’s op de stoep te laden (kruizing hora/ PC Hooftlaan) , kan daar wat aan gedaan worden?

Situatie : 1 gehandicapten parkeerplaats (nog uit tijd van Aldi ) en daarnaast een laadpaal (2 aansluitingen, 1 parkeerplaats om te laden)

Na navraag bij omwonenden, passanten en ondernemers blijkt dat de gehandicapten parkeerplaats nooit wordt gebruikt. Dat is ook te zien aan het onkruid wat weelderig groeit.  Zeer geregeld staat er een auto op de stoep te laden omdat de gewone laadplek bezet is.

Idee: gehandicaptenparkeerplek opheffen, paal verplaatsen en 2 plaatsen om te laden (daar staat dan een kruis in)

Verkeersdeskundig advies gemeente: 

Ook al wordt de gehandicaptenparkeerplaats misschien weinig gebruikt, ik zou deze plaats daar willen handhaven. In de richtlijnen voor parkeren staat dat bij publieke voorzieningen een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig moet zijn. Gezien er een verloskundigenpraktijk, onderwijsbegeleiding en sportschool zit is het beter dat er een gehandicapten parkeerplaats blijft. Ook is deze dan te gebruiken voor bezoekers van het MFC.

Oplossing:  

Er is een opdracht uitgezet om ook het vak links van de laadpaal af te kruizen tbv opladen van elektrische auto’s en de bebording aan te passen.

 


Wordt er nog iets aan groen onderhoud gedaan in De Wijert? 

Ja zekers! In het noordelijke deel van De Wijert zijn de hoveniers van SWO druk aan de slag.  Ook rijden er busjes met aanhangwagens van andere groenvoorzieners heen en weer. Door hele natte weken kon het gras niet worden gemaaid (dit zou veel schade aan de velden opleveren). Toen het eenmaal droog was, was het ook gelijk erg zonnig….alle ingrediënten voor weelderige groei van allerlei bloemen en planten.  De hoveniers maken dan ook overuren.  Tel daarbij op dat er wat mankementen waren aan grasmaaiers……

Ook is het motto van de gemeente: meer diversiteit in bloemen en planten zodat er weer meer insecten komen. Daar gaat het op dit moment niet goed mee.  Meer insecten, he bah!   Het begint bij insecten, zonder insecten kan de mens niet.  Daarom wordt er ecologisch gemaaid.  Hap, snap met mooie gemaaide slingerpaden in het veld. selectief maaien…daar wel , daar niet.  Prachtige bloemen ontstaan en daar is het dus voor : de bloemen en de bijtjes. 🙂

 


Staan die stoplichten op de Ketwich Verschuurlaan wel goed afgesteld?  

Door Aanpak Ring Zuid is er veel verkeersoverlast. Zo ook op de Ketwich Verschuurlaan.  Wijkbewoners hebben ervaringen opgegeven en de verkeersdeskundige van de gemeente zoekt uit OF en WAT hieraan gedaan kan worden.

Deze vraag staat nog open bij de verkeersdeskundige van de gemeente

 

 


Wie voert er beschimmeld brood en andere etensresten aan de Hora Siccema / Jan luykenstraat?

Het is nog onbekend wie deze mevrouw is.  Ze draagt een hoofddoekje, is vermoedelijk ouder dan 50 jaar en komt uit de richting van het gerenoveerde gedeelte van Camphuyenstraat of Reviusstraat lopen. Thea onze buurtconcierge en Nathalie zouden graag in contact komen met deze mevrouw om uitleg te geven over de gevolgen van deze etensresten voor de vogels, voor de kwaliteit van het water en voor de problematiek van ratten en marters. We begrijpen dat ze dit waarschijnlijk uit liefde voor de dieren doet en uit culturele en religieuze redenen. ‘In de Koran staat dat brood heilig is en niet weggegooid mag worden. Daarom voeren ze het aan de dieren.  Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen.  In sommige steden kan dit brood bijvoorbeeld weggegooid worden in een broodcontainer.  Dit zou ook een goede oplossing kunnen zijn voor de etensresten die over de balkons worden gegooid bij de portiekflats.

Wie kan ons helpen om deze onbekende mevrouw te vinden?

 


Geparkeerde auto v. Schendelstraat – schade ontstaan, mocht de auto daar staan?

Het antwoord van een verkeersdeskundige van de gemeente:

Dit deel van de Van Schendelstraat heeft een breedte van 8,8 meter. Voor het verkeer is 4,8 meter minimaal benodigd om elkaar te kunnen passeren met 30 km/h. Voor langsparkeren wordt 2 meter breedte aangehouden. Er is precies genoeg ruimte om langsparkeren over de gehele lengte van de straat toe te staan aan beide zijden van de weg: 2 + 4,8 + 2 = 8,8 meter.

Er zijn geen regels voor het parkeren in de buurt van een drempel; dit mag gewoon. Je mag niet binnen 5 meter van een kruispunt parkeren maar daar is in dit geval geen sprake van geweest.

Hopelijk is hiermee je vraag voldoende beantwoord.

Wie was getuige van deze aanrijding?  Neem dan contact op met ons via info@wijert.nl

 


Kan de politie niet (vaker) patrouilleren in de buurt?

Er komen geregeld berichten over overlast en vernielingen in de groep.

We hopen na de zomervakantie een artikel met Wijkagent Marten te plaatsen.

 


Waar laat ik mijn particuliere tuin/ snoei-afval als ik geen groene kliko heb?

Wil je je tuinafval of snoeiafval kwijt? Dat kan op 3 manieren.

  • Bij het gft- of restafval: maak het snoei- of tuinafval kleiner zodat het in de biobak of huisvuilzak past. Het mag ook gewoon los in de ondergrondse, als het maar goed klein gemaakt is.
  • Wegbrengen: breng grof tuinafval weg naar een afvalbrengstation. Ook tuinaarde kan niet in de groene bak!
  • Laten ophalen door de gemeente Groningen: dit kost € 16,75 per m3 met een maximum van 3 m3. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 050.

 

Gft apart inzamelen in stadswijken met een ondergronds container

  • Wil je als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als je bereidt bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden.
  • Woont u te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wil je samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen.

In beide situaties gelden deze regels:

  • De container moet op een plek kunnen worden neergezet waar anderen niet (per ongeluk) restafval in de gft-container kunnen gooien.
  • Schoonhouden van de container is voor eigen verantwoordelijkheid.

Aanmelden voor een groene gft-container kan via het aanvraagformulier. Daarna neemt iemand van Stadsbeheer contact met je op om de verdere details te bespreken.

Meer informatie https://gemeente.groningen.nl/gft-inleveren

 


Ik krijg geen gezinsbode/ folders meer, wat kan ik doen?

  

Tijdje terug kwam aan het licht dat er een boel mensen geen gezinsbode kregen. Uit een onderzoekje op Facebookgroep De Wijert hebben we het gebied met de meeste klachten in kaart gebracht en doorgegeven aan zowel de Gezinsbode als Santibri de bezorgers.  Ook de straten en huisnummers die ons persoonlijk een bericht hebben gestuurd dat ze niet of wisselend een krant kregen zijn doorgegeven.

Bij veel adressen gaat het nu goed, maar nog niet overal.  Santibri heeft graag dat je gelijk hen belt als je een krant mist, zij kunnen dan ook aangeven of dat komt door bv uitval van een bezorger door ziekte. Sommige bezorgers lopen meerdere wijken en kunnen het vaak niet afkrijgen op de woensdag. Zij hebben toestemming om de gezinsbode dan op donderdag te bezorgen.

Telefoonnummer om klacht over bezorging Gezinsbode door te geven 088 – 800 2002

Of via de website: https://gezinsbode.nl/service-en-bezorging#bezorgklacht-melden

We hebben geregeld dat er net als in Helpman ook een AFHAALPUNT voor de gezinsbode komt in De Wijert, namelijk bij AH van Lenneplaan.  Krijgt u de gezinsbode normaliter thuis?  Bel dan om een klacht door te geven i.p.v. elke week hier er 1 te pakken. Zo houden ze beter in beeld hoe de verspreiding gaat.

U kunt de wekelijkse printuitgave ook nog DIGITAAL LEZEN. Op de site van de Gezinsbode kunt u via ‘digitale krant’ de nieuwste uitgave lezen. https://gezinsbode.nl/

–> Wil je graag Gezinsbode-bezorger worden (liefst >18 jaar) neem dan contact op via het invulformulier van Santibri

—————————-

Folderpakket Spotta

Wat zijn de bezorgdagen van het Spotta folderpakket?

Zaterdag t/m dinsdag zijn de vaste bezorgdagen. Als het folderpakket op woensdag nog niet is bezorgd, ontvangen ze graag een melding via het  contactformulier. Aan de hand van jouw postcode en huisnummer kunnen ze de melding oppakken.  Dit contactformulier kan ook gebruikt worden voor meldingen van dumpingen van folderpakketten.

 


Waar meld ik schade, vuil of een kapotte tegel?