Platform De Wijert stopt per 1 januari!

31 december 2023

Platform De Wijert houdt helaas per 1 januari op te bestaan door o.a te weinig bestuursleden. Dit account zal dan ook begin 2024 verdwijnen. Het streven was om de communicatie in De Wijert voor 2024 op hetzelfde niveau te houden. Op dit moment ziet dat er niet rooskleurig uit en stevenen we af op het kwijtraken van ons communicatienetwerk (digitale kanalen die Nathalie van der Vechte beheert, de wijkkrant en ons bezorgteam).