Nieuwsbrief augustus De Huismeesters – Sloop/nieuwbouw update De Wijert

3 augustus 2023

Alle huurders van De Huismeesters in De Wijert, kopers Spieghelstraat, Camphuysenstraat, Reviusstraat en Vondellaan, de woningen aan de Brederostraat en PC. Hooftlaan. En de 30 particuliere woningen in de Spieghelstraat kregen vandaag een nieuwsbrief van De Huismeesters in de bus.

Verder ligt er een stapel in het MFC (rek of bij het Wijteam)