Nieuwe planten op parkeerplekken aan de Top Naefflaan, Helene Swarthlaan & Maria Dermoutlaan

7 november 2019

Binnenkort werken medewerkers van de gemeente aan het vervangen van de planten op de parkeerplaatsen aan
de Top Naefflaan, Helene Swarthlaan & Maria Dermoutlaan

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De verstuurde brieven kunt u hieronder lezen.