Mooie bloemenmatten aan noordkant van de Ketwich Verschuurlaan

1 april 2023

Delen van de beplanting onder de bomen aan de noordkant van de Ketwich Verschuurlaan zijn aan vervanging toe. Er komen onder de bomen bloemenmatten met een mengsel van meerjarige wilde bloemen (o.a. duizendblad, akelei, knoopkruid, margriet en ijzerhard). Het mengsel biedt voedsel aan verschillende insecten, wat op hun beurt weer fijn wordt gevonden door de vogels in de buurt.

Onderhoud
Na aanleg is praktisch geen onderhoud nodig. De beplanting wortelt meteen zodat onkruidĀ  minder kans krijgt. Eventueel opkomend wortelonkruid kan verwijderd worden, maar in principe is het onderhoud beperkt tot een jaarlijkse maaibeurt in het najaar. Dit is ook een gunstig moment om verrijking van de mat door gevallen bladval in de herfst te voorkomen. Ook voor goedkoop beheer is maaien in het najaar voordeliger, aangezien het afgemaaide loof dan eenvoudiger te verwijderen is.

Voordat het onkruid kan kiemen, hebben de wilde bloemen de slag al gewonnen

Volledig afbreekbaar
De basis van de matten bestaat uit 100 procent puur organische vezels met daarop een laag speciaal ontwikkeld substraat. De matten bevatten geen nylonvezels of andere niet-afbreekbare elementen.

Te verwachten hinder
De verwachting is dat zowel fietsers als automobilisten weinig hinder zullen ondervinden. Start werkzaamheden ongeveer in de week van 10 april.

Huidige situatie

De bewoners van de huisnrs. 157 -285 hebben inmiddels een brief over de werkzaamheden ontvangen.