Lees het gebiedsjaarplan voor Zuid

1 maart 2024

Groningen werkt gebiedsgericht. Dat betekent dat de gemeente niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke wensen vanuit een gebied. Alle zeven gebieden in de gemeente Groningen hebben een eigen wijk- of dorpswethouder en een gebiedsteam. Zij maken een analyse van het gebied en stemmen de plannen van de gemeente op elkaar af. Ze werken samen met bewoners en wijk- en dorpsorganisaties. Met een gebiedsgerichte aanpak proberen ze de ongelijkheid tussen wijken waar het goed gaat en wijken waar het minder gaat aan te pakken. Hoe de situatie in de gebieden Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer is en welke plannen er worden uitgevoerd in 2024, staat in de gebiedsjaarplannen.

Gebiedsjaarplan Zuid 2024

Contact

Laat het gebiedsteam uw initiatief of idee voor uw wijk of dorp weten via ons contactformulier. Of bel 14 050 (bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur).

Nieuwsbrief

Wilt u weten wat er de afgelopen tijd is bereikt met gebiedsgericht werken, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.