Project ‘Ik blijf hier’ – verhalen uit een veranderende wijk.

11 november 2022

© Foto gemaakt door David Vroom, de bovenstaande foto is alvast een voorproefje van de foto’s die gemaakt zijn in De Wijert. Deze is ook terug te vinden in de krant.

De wijk waarin je woont is een belangrijk element in je leven. Het is de plek waar je thuis bent, waar je ruimte vindt, waar je opgroeit of waar je ouder wordt. Iedereen beleeft zijn of haar omgeving anders, maar je wijk doet altijd iets met je. Soms heb je dat zelf niet eens door.

Vier Groningse wijken worden de komende jaren vernieuwd:

  • Beijum
  • Indische Buurt / De Hoogte
  • Selwerd
  • De Wijert

Deze wijken worden mooier, fijner en gezonder. Die wijkvernieuwing is een langdurig proces. Het gaat over mensen, maar ook over woningen, verkeer, groen en de openbare ruimte. Als bewoner krijgt u er vast regelmatig iets van mee.

Terwijl deze wijken een impuls krijgen, is het goed eens stil te staan bij wat ze nú zijn. Wie wonen er? Wat speelt er? En wat maakt elke wijk tot de plek die ze is?

Tijdens het festival ‘Onder de Sunne’ 3 september jl. werden kranten van het project ‘Ik blijf hier’  uitgedeeld. Hieronder de digitale versie van deze krant. Wilt u heel graag nog een papieren krant, vraag in het MFC bij de wijkdealwerkplaats om een exemplaar.

Het bestand bevat 2 pagina’s naast elkaar. Om de krant volledig in beeld te lezen gaat u naar het dubbele pijltje rechtsboven. Klik hier op een ga naar de eerste optie: presentation mode.  Met de ESC knop op uw toetsenbord komt u weer terug naar het eerdere scherm.


In augustus vielen bij wijkbewoners onderstaande ansichtkaarten in de bus


Kennen jullie kunstenaar Sijas de Groot en fotograaf David Vroom nog? Het kan zijn dat je ze de afgelopen maanden een keer tegen bent gekomen in de wijk. Nu hebben Sijas en David een boodschap voor je…

Dag bewoners van De Wijert-Noord! In de eerste maanden van 2022 hebben wij, kunstenaar Sijas de Groot en fotograaf David Vroom, jullie een beetje beter leren kennen. We liepen door een wijk die al bijna zestig jaar bestaat, maar flink aan het veranderen is. En we spraken mensen met allerlei achtergronden en verhalen. Een aantal van die verhalen hebben we opgetekend. Ze komen samen met de foto’s van David in een mooie krant met de titel Ik blijf hier. Geen krantje dat je snel doorbladert en dan bij het oud papier gooit, maar waarvoor je even de tijd moet nemen. Een collector’s item ook, dat je veilig opbergt, om later nog eens terug te kijken op hoe jouw wijk in deze tijd was. Bij de krant maakten we een serie ansichtkaarten, je krijgt er binnenkort een door de bus. De krant zelf is in beperkte oplage gedrukt en komt daarom niet huis-aan-huis. We delen hem persoonlijk uit, een mooie manier om jullie nog eens te zien. Zo staan we 3 september op festival Onder de Sunne. Tot binnenkort in de wijk! Heb je ons niet zien lopen en wil je wel graag een krant van je wijk hebben? Neem dan contact op met Marieke Hollemans via wijkproject@tussenland.net.