Heiwerkzaamheden 28 januari 2019

24 januari 2019

Binnenkort vinden er nachtelijke werkzaamheden plaats op de A28. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd, met name rond het heien van palen dat mogelijk voor flinke geluidsoverlast zou zorgen gedurende een nacht.

De brief die is verspreid vind u hieronder.