Omgeving Fietsvallei: de één vind het geweldig en de ander super eng…

29 september 2022

Foto: Raymond Bos

De fietsvallei

Over de fietsvallei kan van alles gezegd worden.  Lelijk, prachtig ontwerp, fijn dat er weer een verbinding met de stad en andere wijken is, doodeng – ik ga er niet meer langs,  het zebrapad – geen hond is veilig….  alle uitspraken gehoord en zelf maar een tijd doorgebracht in en rondom de fietsvallei.

In de fietsvallei de situatie geobserveerd en video’s en foto’s gemaakt. De vele losse steentjes zijn verminderd maar nog aanwezig, veel verschillende weggebruikers:  barrels, scooters, ligfietsen, bakfietsen, e-bikes, banaanfietsen, duo -fietsers, netjes lopende scholieren, groepen scholieren.  Mijn bevindingen doorgestuurd naar de verkeersdeskundige van de gemeente die er ook geregeld fietst.

Hieronder het verslag van zijn eigen schouw gecombineerd met mijn bevindingen:  vraag: hoe veilig is het daar nu echt?

Je had al contact gehad met ARZ die heeft aangegeven het groen in de binnenbochten flink te snoeien. Dit zal voor het zicht in de bocht een hoop schelen. Bij mijn eigen schouw heb ik ook waargenomen dat fietsers die naar beneden fietsen veelal het midden van het fietspad opzoeken. Andersom houden fietsers die vanuit de Wijert komen juist ook de binnenkant aan en heeft dat bij mijn waarnemingen geen gevaarlijke reacties opgeleverd, omdat ze per saldo niet echt dicht langs elkaar fietsen. Wel zien mensen elkaar wat laat waardoor je soms wel een schrikreactie ziet. Dit was overigens nog met het hoge groen. Dat wordt nu dus aangepakt.

Het is een nieuw situatie waar alle gebruikers nog aan moeten wennen. Ik had zelf ook nog het idee dat de toplaag van het fietspad er nog was ‘grindachtig’ uitziet waardoor men de bocht nu nog wat spannend vindt. Dit zal, als het flink is ingereden, naar mijn verwachting beter worden.

Ik heb nagedacht over een asmarkering op het fietspad. Ik denk dat het zeker kan bijdragen aan het geleiden van de fietsers zodat ze meer op hun eigen weghelft blijven. Omdat het echter om een nieuwe situatie gaat, moeten we het ook de kans geven om te zorgen dat fietsers hier goed aan kunnen wennen. De omgeving verandert nog continu door alle werkzaamheden. Daarnaast moet het groen nog worden gesnoeid ( noot: volgens mij is het nu nog onkruid en moeten de echte definitieve planten nog komen – lees vooral in de bocht bodembedekkers) en moet de toplaag nog ingereden worden. Daarom zijn we er geen voorstander van om nu al met fysieke maatregelen te komen zoals een asmarkering. We houden de situatie in de gaten. Mochten zich hier problematische situaties gaan voordoen, dan horen wij dat natuurlijk graag en zullen wij heroverwegen of er maatregelen getroffen moeten worden.

Herinrichting Vondellaan mbt gevaarlijke zebrapad

Onze wijk krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Deze directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. Om de toename van het verkeer goed en veilig in te passen, richten ze de weg anders in. Zo blijft de weg veilig blijft voor weggebruikers en aanwonenden.

In oktober starten ze met de eerste fase van de herinrichting van de Vondellaan. ze leggen parkeerplaatsen aan bij het Gomarus College, vervangen riolering en richten het fietspad bij de Henriëtte Roland Holststraat definitief in. Dan is het hopelijk ook gedaan met het onveilige gevoel. De verkeersdeskundige heeft bij zijn schouw hier ook naar gekeken en ontdekt dat het verkeersbord verkeerd stond. Deze is gelijk omgedraaid.

 


13 juli 2022

Antwoorden Aanpak Ring Zuid
Vraag 1. Is er wat tussen gekomen bij de fietsvallei. Ik zag de losse steentjes nog.
Dit blijkt deze week op de planning te staan. Miscommunicatie van mijn kant.
Vraag 2: waarom geen rood fietspad wat gebruikelijk is ?
Het fietspad is zo bedacht met de opdrachtgever in het beeld/kwaliteitsplan. Ik kan hier geen reden voor achterhalen. Het voetpad wordt nog wel rood/ bruin.
 Vraag 3: Weet jij waarom er niet is gecommuniceerd over de afsluiting van de Leonard Springerlaan?
Die afzetting dinsdag was voor een paar uur en wordt niet altijd gecommuniceerd .
Vraag 4: mag het licht aan in de fietsvallei?
Er staan onder het grote viaduct tijdelijke masten, die later vervangen zullen worden door definitieve (Moeilijk leverbaar, dus nog geen planning). Onder de kleine viaducten (fietspad) zal na afronding ook nog verlichting komen (hier zijn we mee bezig). Ook geen planning helaas.

1 juli 2022

Vrijdagmiddag 1 juli rond 16.00 uur nemen we de fietsvallei Brailleweg in gebruik. Fietsers rijden via dit verdiept liggende fietspad onder de A28 door, en de bijbehorende op- en afrit. De fietsvallei Brailleweg is straks onderdeel van de fietsverbinding tussen De Wijert en de binnenstad. In deze video vertellen we je er meer over.

Met de fietsvallei is er een nieuwe, veilige fietsverbinding ontstaan voor bewoners van De Wijert en de scholieren van de scholen bij de Vondellaan.

De fietsvallei vervangt de oude fietsverbinding vanaf de Vondellaan richting het centrum, die onder het oude Julianaplein doorliep. Deze is vorig jaar voorgoed afgesloten. Bij het nieuwe Julianaplein is straks geen ruimte meer voor deze fietstunnel.

Aangepaste fietsroute Vondellaan – Brailleweg

De fietsroute langs het Noord-Willemskanaal is onder andere belangrijk voor scholieren. Je fietst straks onder de A28 door, zodat je niet de op- en afrit van de A28 over hoeft te steken. Op het meest noordelijke deel van de Vondellaan wordt het fietspad aan de westzijde geschikt voor tweerichtingsverkeer. Als je vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken.

Vondellaan - Brailleweg 2030
Vondellaan - Brailleweg 2013

De nieuwe fietsverbinding Brailleweg-binnenstad is nog niet helemaal klaar. Op dit moment sluit de fietsvallei nog aan op de fietstunnel onder de Brailleweg door (de Amaliatunnel). Vanaf hier kun je richting het centrum fietsen. In de toekomst loopt de fietsvallei door langs het Noord-Willemskanaal en kom je uit bij de Parkbrug.

Dubbelzijdig fietspad langs de Brailleweg

Aan de westkant van de Brailleweg komt een dubbelzijdig fietspad (b) van de Parkweg tot de Van Lenneplaan. Via deze fietsroute kun je onder het Julianaplein doorfietsen. De fietsroute van de Vondellaan naar het Hoornsediep (oostzijde) is inmiddels verdwenen (c).

Fietsverbindingen Julianaplein 2030
Fietsverbindingen Julianaplein 2013