College vraagt raad om 4,5 miljoen euro voor kleinere wijkvernieuwingsprojecten

15 september 2019

Veel bewoners zijn betrokken bij plannen voor hun wijk, constateert het college van B&W een jaar na de start van de wijkvernieuwing. Met een uitvoeringsplan voor alle vier wijkvernieuwingswijken stelt het college de raad nu voor om 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor kleinere projecten.

De essentie van de Groningse wijkvernieuwing is dat gemeente en corporaties samenwerken met bewoners. Op welke manier, dat verschilt per wijk. De Wijert, één van de vier wijkvernieuwingswijken, kent sinds 2017 de ‘Wijkdeal’ waar wijkbewoners, ondernemers, corporaties, onderwijs en professionals aan de slag zijn. Het leverde tot nu toe o.a. een werk-leerbedrijf in het groen op en een beweegfestival, een fruitcafé en een pannakooi. Ook wordt een verkeersplan gemaakt voor de leefbaarheid in de wijk vanwege de Zuidelijke Ringweg. De Huismeesters willen in De Wijert-Zuid woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast werken corporaties en gemeente samen aan een energievisie voor de wijk.

De raad bespreekt de uitvoeringsplannen op 2 oktober in de commissie Ruimte en Wonen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Groningen.