Brief projectontwikkelaar VanWonen: sloopwerkzaamheden V. K.Verschuurlaan 100

15 september 2023

Zoals u heeft gemerkt, is gestart met de sloop van de oude bibliotheek aan de Van Ketwich Verschuurlaan 100. Deze sloopwerkzaamheden hadden wij natuurlijk vooraf bij u moeten aankondigen. Dat is ons helaas ontschoten, onze excuses hiervoor.  Via dit bericht willen wij u graag meer informatie geven. Aangrenzende woningen en bedrijven hebben inmiddels een brief ontvangen.

Vervolg sloopwerkzaamheden
Na een aantal weken zomerreces heeft het sloopbedrijf in de week van 4 september de werkzaamheden weer opgepakt. Naar verwachting zal de sloop tot eind september duren. Hoewel er nog geen nieuwe plannen zijn voor het terrein, is om veiligheidsredenen en om leegstand met de daarbij behorende problemen te voorkomen, besloten om het gebouw alvast te slopen.

Onderzoek en hoogbouwvisie
VanWonen, projectontwikkelaar van dit terrein, is de eigenaar van de grond aan de Van Ketwich Verschuurlaan 100. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een eventuele toekomstige woningbouwontwikkeling op de locatie. De uitgangspunten voor deze woningbouw worden mede bepaald door de gemeente Groningen. VanWonen is hierover met de gemeente in gesprek.

Informatie
Wij verwachten niet dat op korte termijn meer duidelijkheid komt over de ontwikkelingen op deze locatie.  Zodra er meer informatie is over een planning en ontwikkeling, zullen wij u daarover op de hoogte brengen. Voor vragen over de sloop kunt u terecht bij Marjolein Jongerius via marjolein@vanwonen.com.