Betaald parkeren in (een deel van) De Wijert?

27 maart 2021

27 maart 2020

Het college van B&W wil betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil zij de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Zij willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken wil het college dat weer mogelijk maken. Daarbij vloeien eventuele inkomsten uit het betaald parkeren terug naar de wijken. Want door een lagere parkeerdruk ontstaat ook meer ruimte om straten anders in te richten. Zo schept betaald parkeren niet alleen fysiek ruimte, maar creëren we ook financiële ruimte voor herinrichting, vergroening of een bredere stoep. Bewoners hebben daar zelf een belangrijke stem in.

De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal (Stadshavens), De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein), de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning voor de meeste van deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een vergunning kost € 49,92- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt) in de derde schil ondergebracht. Een parkeervergunning wordt daar dus goedkoper. Bezoekersvergunningen in de meeste betrokken wijken gaan eveneens € 49,92- kosten. Zo kunnen bewoners hun bezoek goedkoop faciliteren. Bezoek ’s avonds hoeft niet te betalen. Parkeren is vanaf 18.00u gratis. Forenzen kunnen parkeren op één van de gratis P+R-terreinen aan de rand van de stad.

Als de raad akkoord gaat, wordt dit najaar een begin gemaakt met het invoeren van betaald parkeren in de wijken: Helpman-West, Coendersborg, de West-Indische Buurt en de Oosterparkwijk. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in het voorjaar van 2023 aan de beurt.

Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen kunt u lezen op https://gemeente.groningen.nl/parkeermaatregelen-stad-groningen.

Platform De Wijert heeft persoonlijk nog niet gesproken met de gemeente en we zullen het onderwerp nog inbrengen in Wijkdeal De Wijert. We zijn ook erg benieuwd naar de uitslag van de enquete van het CDA. De link naar die enquete vindt u hieronder. Hij staat nog open om uw mening te geven.

 

————————————————————————————————————————-

22 maart 2020

Wat vinden Stadjers van uitbreiding betaald parkeren? CDA onderzoekt het!

‘Het college zegt dat ze betaald parkeren invoert, als er draagvlak voor is. Dat vinden wij een goede afspraak. Maar nu blijkt dat signalen van overlast ook gezien worden als draagvlak. Ik heb er niet zoveel fiducie in dat ze echt goed draagvlakonderzoek gaan doen, dus dan doen we het zelf.’

Eigen onderzoek

Dat onderzoek doet de oppositiepartij via een speciale website die sinds maandag online is. Inwoners van wijken waar betaald parkeren ingevoerd wordt, kunnen daarop vertellen hoe ze tegenover de invoering staan.

Volgens Ubbens weten bewoners van wijken zoals Paddepoel en Selwerd niet wat hen te wachten staat. ‘Ik denk dat er in die wijken weinig verandert. Hier parkeren vooral bewoners.’

De partij heeft al geruime tijd twijfels over de motieven om betaald parkeren in te voeren in het overgrote gedeelte van de stad. De achterliggende gedachte om het betaald parkeren fors uit te breiden, is om de parkeerdruk in de stad te verlagen, is de mening van het college.

Bekijk de uitbreidingsplannen op kaart. Klik hier voor groter formaat.

Betaald parkeren per wijk in Stad (Foto: Gemeente Groningen)

Auto’s verplaatsen naar P+R-terreinen

Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) wil dat forenzen hun auto parkeren op de gratis P+R terreinen en niet in stadswijken, om dan vervolgens de vouwfiets uit de auto te halen om door te fietsen naar het werk.

Door een betaald parkeerregime in vele wijken tegelijk in te voeren, wil het college voorkomen dat de parkeeroverlast zich gaat verplaatsen naar wijken waar nog wel gratis geparkeerd kan worden.

‘Goed voor de gemeentekas’

Volgens Ubbens is er op dit moment geen parkeerprobleem in Paddepoel, maar worden bewoners met de komst van betaald parkeren wel op kosten gejaagd. ‘De bewoners die hier in de wijk wonen, zullen hier blijven komen.’

‘De meeste auto’s die hier staan, zijn van bewoners of van bedrijven die hier toevallig aan het klussen zijn. Ik zie dus ook niet de oplossing voor het parkeerprobleem als je overgaat tot betaald parkeren.’

De CDA’er denkt dan ook dat het vooral gunstig is voor de gemeentekas. ‘Hier gaat het heel veel bewoners geld kosten met een parkeer- en bezoekersvergunning. Welk probleem lost dat eigenlijk op?

Dus bent u nu vóór of tegen betaald parkeren in De Wijert laat van u horen. Graag horen we ook reacties uit het zuidelijke deel van De Wijert. Als er in het noordelijke deel en omliggende gebieden betaald parkeren komt, dan weet ik wel wat er gebeurd in het bovenste deel van het zuiden.

 

—————————————————————————————————————————

16 maart 2020 

Minder parkeeroverlast dankzij invoering betaald parkeren in groter gebied, das het idee..

Het College van B&W bespreekt volgende week een voorstel om betaald parkeren in te voeren in meerdere wijken in de stad Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. In veel wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Door betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren, wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar straten of wijken waar parkeren nog wel gratis is. B&W verwacht dat daardoor op termijn ook ruimte ontstaat om straten – in samenspraak met bewoners en bewonersorganisaties – aantrekkelijker in te richten.

Na volgende week worden de betreffende wijken verder op de hoogte gebracht en gaat de gemeente voor De Wijert in gesprek met bewonersorganisatie Platform De Wijert.

Wij zullen hier zeker kritische vragen over gaan stellen:

  • Wat heeft dit voor positieve/negatieve gevolgen voor De Wijert?
  • Waar zitten op dit moment de parkeerproblemen in onze wijk?
  • Stel het wordt alleen ingevoerd in het noordelijk deel van De Wijert, komt er dan een waterbed effect in Helpermaar en het zuidelijk deel van De Wijert?
  • Wat zijn de kosten voor een auto eigenaar? En hoe zit dat met bezoek? of met meerdere auto’s per huishouding?
  • Wat zijn de gevolgen als het niet wordt ingevoerd in De Wijert, maar wel in Helpman?
  • etc.

Heeft u ook een brandende vraag over dit onderwerp dan nemen we die mee. U kunt ons bereiken via  info@wijert.nl

————————————————————————————————————————-

8 nov 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad gevraagd hoe zij aankijkt tegen betaald parkeren in diverse wijken, waaronder De Wijert.

Nu de wensen en bedenkingen van de raad bekend zijn, kan gekeken worden naar de uitwerking. Er is dus nog niks besloten. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het besluit gaat vallen Zie voor meer info ook:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020/