Betaald parkeren in De Wijert?

8 november 2020

 

 

 

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad gevraagd hoe zij aankijkt tegen betaald parkeren in diverse wijken, waaronder De Wijert.

Nu de wensen en bedenkingen van de raad bekend zijn, kan gekeken worden naar de uitwerking. Er is dus nog niks besloten. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het besluit gaat vallen Zie voor meer info ook:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020/