Zuidelijke Ringweg: een hoofdpijndossier

22 februari 2019

 

 

 

 

 

Lezing prof Jos Arts, woensdag 27 februari

© Weg der Verenigde Naties (zuidelijke ringweg), ca 1975. Foto Bureau Voorlichting gemeente Groningen, Groninger Archieven

Afgelopen jaar ging het met de zuidelijke ringweg niet zoals gepland. Problemen met de tunnel die niet op zijn plaats wilde komen, onenigheid tussen de participanten (opdrachtgevers, uitvoerders) in het aanlegproces. De details kennen we (nog) niet, maar zwartkijkers zien hierin mogelijk het zoveelste bewijs van onbeheersbaarheid van complexe processen. Mogelijk zal binnenkort de Commissie Hertogh met een rapportage komen. Die kennen we nog niet maar hoe dan ook komt de vraag op: wat zijn precies de kritische punten in dergelijke projecten? En als het goed gaat (dat gebeurt ook), is dat dan geluk, toeval of ook het resultaat van verstandig met elkaar een proces aangaan?

Jos Arts, hoogleraar infrastructuurplanning en milieu aan de RUG laat hierover op 27 februari bij de Vrienden van de Stad Groningen zijn licht schijnen. De lezing vindt plaats bij de Groninger Archieven. Een lezing die zowel voor de Vrienden van de Stad Groningen als ook voor de bewoners van de aan de aangrenzende wijken interessant zal zijn.

De Vrienden van de Stad Groningen zetten zich in voor waardering voor de ruimtelijke en historische kwaliteiten van Groningen.

Datum:            woensdag 27 februari 2019

Plaats:             Groninger Archieven, Cascadeplein 4

Aanvang:        20.00 uur

Toegang:        vrij

Vrienden van de Stad Groningen

www.vriendenstadgroningen.nl

info@vriendenstadgroningen.nl