Woontoren Groot Zuid (naast Shell Ketwich Verschuurlaan)

8 mei 2020

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan 102 zijn ze voornemens om een hoog gebouw neer te zetten met daarin appartementen met een grote variëteit aan woonoppervlak. Kenmerkend voor deze appartementen zijn de luxe uitstraling, de ruime balkons en een prachtig uitzicht.

 

 

 

 

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite: https://woneningroningen-zuid.nl/

 

De omgevingsvergunning “De Wijert”

De omgevingsvergunning “De Wijert” (2010 – 104 pagina’s) is leidend voor nieuwe bouwprojecten in onze wijk. Druk op  >> en ga naar presentation mode om het goed te kunnen lezen. Met Esc keert u weer terug.

 

 

Visie Laan Corpus den Hoorn – Van Ketwich Verschuurlaan

Hieronder staat een passage uit dit document (blz 33.) met de plannen voor de Ketwich Verschuurlaan.

Door de directe aansluiting op de A7 verandert de betekenis van de Laan Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan in de hoofdstructuur van de stad enorm. Voor beide lanen is één visie opgesteld om op basis hiervan de verschillende ontwikkelingslocaties langs deze as in samenhang te kunnen ontwikkelen. Voor deze visie hebben de Hoogbouwnota en de manifestatie De Intense Stad als uitgangspunt gediend. De visie is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie is de as in tweeën opgedeeld, waarbij de Van Ketwich Verschuurlaan wordt vorm-gegeven als stadslaan en de Laan Corpus den Hoorn als parklaan. Alleen de Van Ketwich Verschuurlaan ligt binnen de grenzen van het voorliggende bestemmingsplan. Uitgangspunt voor ontwikkelingen langs de Van Ketwich Verschuurlaan is functiemenging in de vorm van wonen, kantoren en voorzieningen. De basishoogte van de bebouwing is 4 tot 10 bouwlagen, met hoogteaccenten op structuurbepalende punten.

 

Op de hoogte blijven van wat er gebeurd in de wijk?

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen, zoals vergunningsaanvragen, omgevingsvergunningen, regelgeving, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt?

 

Aanvraag omgevingsvergunning Woontoren ‘Groot Zuid’

Omdat dit gebouw niet binnen de huidige vergunning valt is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend:

Van Ketwich Verschuurlaan 102, 9721 sw groningen – afwijken bestemmingsplan ten behoeve bouw 6 stadswoningen (en appartementengebouw 16 bouwlagen) (ontvangstdatum 17-03-2020, dossiernummer 202071451). Bezwaar maken kan nog een zeer korte tijd.

 

De gebruikte foto’s komen van www.aasgroningen.nl