Wijkanalyse voor het zuidelijke en noordelijke deel van De Wijert

25 november 2022

Vanuit WIJ zijn ze bezig met een wijkanalyse voor het zuidelijke en noordelijke deel van De Wijert.

  • Hoe is het om in De Wijert te wonen?
  • Wat is typerend voor deze wijk?
  • Wat kan beter en wat gaat juist goed?

Met deze vragenlijst hopen ze in kaart te brengen welke thema’s per wijk aandacht verdienen en wat wijkbewoners belangrijk vinden.

 Link vragenlijst:

https://forms.gle/QGJrvp9ts9Ru5nKe9

 Wees vrij om deze vragenlijst/link door te sturen naar andere wijkgenoten en via facebook. Hoe meer het ingevuld wordt, hoe beter beeld we krijgen.