Werkzaamheden Brailleweg juli/ augustus

28 juni 2020

Afgelopen maanden heeft Combinatie Herepoort voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de oprit vanaf de Brailleweg naar de A28.

 

Vanaf 6 juli gaan ze damwanden en buispalen aanbrengen. Deze werkzaamheden duren tot september 2020. Direct omwonenden hebben hierover deze brief gehad. Alleen deze mensen kunnen zich opgeven voor een bewonersbijeenkomst op 1 juli. Namens Platform De Wijert zullen er ook 2 wijkbewoners aanwezig zijn. I.v.m. corona is de bijeenkomst beperkt tot max. 10 personen. Bij meer aanmeldingen zal er een extra bijeenkomst worden georganiseerd.

Hinder en locatie werkzaamheden
Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 en 19.00 uur. Het plaatsen van damwanden gaat voor een langere periode hinder opleveren in de vorm van trillingen en geluid. Het heien van de buispalen gaat veel geluidsoverlast opleveren omdat ze staal op staal moeten heien. Ze proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk.

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren ze uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving. Als het voor de voortgang nodig is, brengen ze ook op de zaterdag damwandplanken en/of buispalen aan. In dat geval informeert combinatie Herepoort u via hun sms service. Meld u aan via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. Aanmelden nieuwsbrieven: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, op telefoonnummer (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl.