Vier miljoen euro voor De Wijert als proeftuin Aardgasvrije Wijken

31 oktober 2020

Foto genomen voor corona
De Wijert is door de Rijksoverheid geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijken. De gemeente Groningen krijgt hiervoor vier miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de proeftuin in Paddepoel en Selwerd, gaat de gemeente nu met het noordelijk deel van De Wijert aan de slag. Het gaat om 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen ten noorden van de Van Iddekingeweg.

De Wijert is één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. In de Wijert werken bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar samen aan een vitale en leefbare wijk in Wijkdeal De Wijert. Binnen het samenwerkingsverband van de Wijkdeal wordt gewerkt aan een betaalbare en toegankelijke overgang naar een aardgasvrije wijk. De aanleg van een warmtenet in De Wijert staat na 2030 gepland. Lees meer op de Wijkdeal website.