Verslag informatieavond wijkplatformen Aanpak Ring Zuid

15 november 2018

Gisteravond, 14 november, was er een informatieavond van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort voor de zeven wijkplatformen die deze twee organisaties in het leven hebben geroepen. De avond vond plaats in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2 in Groningen. In de wijkplatformen zitten mensen vanuit de betreffende wijken die als aanspreekpunt dienen voor de beide organisaties voor het hele project. Er waren zo’n 30 mensen van deze wijkplatforms aanwezig.

De afgelopen maanden werden er per wijkplatform bijeenkomsten georganiseerd. Gisteravond was het de eerste keer dat alle zeven wijkplatformen samen werden ingelicht over de stand van zaken. De presentatie was in handen van omgevingsmanagers Marco Sanders van Aanpak Ring Zuid en Bert Kramer van Combinatie Herepoort.

De heer Sanders begon de avond door informatie te geven aan de hand van een presentatie die voor een ieder hier te vinden is: https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/informatiebijeenkomsten (presentatie van 14 november 2018: wijkplatforms). De heer Sanders legde uit dat het project vertraging op heeft gelopen omdat de opdrachtgever (Aanpak Ring Zuid) de uitvoering van het project door de opdrachtnemer (Combinatie Herepoort) een paar keer als onvoldoende heeft aangemerkt. Daardoor kan een deel van de projecten momenteel geen doorgang vinden. Het project als geheel ligt niet helemaal stil, want alle werkzaamheden waar al toestemming voor was, gaan gewoon door. Alleen de grotere werkzaamheden gaan momenteel niet door, omdat er opnieuw naar de uitvoering van deze deelprojecten gekeken moet worden. Hij drukte de aanwezigen op het hart dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort er samen uit willen komen, en dat geen sprake is van stoppen op dit moment.

Vanuit de aanwezigen werden kritische vragen gesteld over specifieke problemen die spelen in hun gebied. De heer Sanders gaf aan dat hij hier op een ander moment verder met hen in gesprek over wilde. Er is momenteel een commissie ingesteld die kijkt naar het proces, en niet naar de haalbaarheid van het project. Er werd ook een vraag gesteld over de politieke verantwoordelijkheid, straks na de verkiezingen. Er blijft een wethouder verantwoordelijk voor het project, ook voordat er een nieuw college is. Wat betreft de extra kosten die de vertraging met zich meebrengt wordt op dit moment gekeken welke partij welke kosten gaat dragen. De wijkplatforms zullen de hoogte worden gehouden. Ze mogen zelf ook aangeven wanneer er behoefte is aan informatie.

Na een korte pauze vervolgde Bert Kramer de presentatie. Hij ging in op de vraag waarom het zo stil was de afgelopen tijd. Hij legde nogmaals uit wat er mis is gegaan tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort en gaf aan dat het voor hen soms heel lastig was om te communiceren over het project. Ze hadden alles graag anders gezien en ze kunnen nog niet aangeven wanneer het project weer goed gaat lopen. Ondertussen lopen er een paar kleinere projecten door. Daarover probeert Combinatie Herepoort omwonenden zo goed mogelijk te informeren. Door de aanwezigen werd aangegeven dat de website van Aanpak Ring Zuid (www.aanpakringzuid.nl) daar nog beter voor gebruikt kan worden. Op de vraag of er onderaannemers failliet zijn gegaan zoals aangegeven in de media, reageerde de heer Kramer dat daar geen sprake van is.

De heer Kramer vertelde in meer detail over wat er nu verkeerd was gegaan bij de Helperzoomtunnel. Tijdens het inschuiven van de tunnel kwamen ze er achter dat de grond op meerdere punten was verzakt. Daardoor was het onverantwoord om verder te gaan bouwen. Momenteel zijn er tal van monsters genomen van de grond. Er is hoop dat in februari 2019 duidelijk wordt dat het project alsnog doorgang kan vinden. Daarna zal er opnieuw gepland worden wanneer en of de bouw verder kan gaan. De komende periode zal sowieso opnieuw gekeken worden naar alle grotere projecten en hoe deze doorgang kunnen vinden en binnen welke termijn. Zodra dit bekend is, zal dit ook aan de wijkplatforms bekend worden gemaakt.

Heeft u in de tussentijd vragen die u graag aan Aanpak Ring Zuid of Combinatie Herepoort wilt stellen, maar doet u dat liever via het wijkplatform voor De Wijert? Mail daarvoor Marike Broekema op redactie@wijert.nl. Momenteel zitten zij, Nathalie van der Vechte en Frouk Reehoorn in het wijkplatform voor De Wijert. Wilt u hier ook in deelnemen? Dat kan! Neem ook daarvoor contact op met Marike Broekema.

Tekst en foto’s: Marike Broekema