Verkeersbijeenkomst MFA De Wijert

10 februari 2020

Door ontwikkelingen in De Wijert gaat het verkeersbeeld in de wijk veranderen. Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat het aantal verkeersbewegingen op de Vondellaan gaat toenemen en door de komst van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) wordt ook de noordzijde van de Van Lenneplaan drukker.

Met de kennis van deze ontwikkelingen wordt er nu gekeken naar de inrichting van de vier kwadranten in het noordelijke deel van De Wijert.

Als vervolg hierop wordt er op donderdag 13 februari om 18.00 uur een tweede bijeenkomst georganiseerd om de plannen voor de herinrichting van de straten in kwadrant Q1 (noordzijde Van Lenneplaan) verder uit te werken. Verkeerskundigen van de gemeente gaan graag met de bewoners en ondernemers uit dit gebied hierover in gesprek.

WANNEER?    Donderdag 13 februari van 18.00 tot 19.30 uur

VOOR WIE?    Geïnteresseerden die wonen of werken in (het noordelijke deel van) De Wijert

WAAR?            Werkplaats Wijkdeal De Wijert, Van Schendelstraat 9, Groningen

Opgave voor de bijeenkomst kan per e-mail

Vanuit Wijkdeal De Wijert wordt de bijeenkomst georganiseerd en zal er verse soep met broodjes klaarstaan voor alle aanwezigen. Graag ontvangen zij daarom een bevestiging per mail van je komst via info@wijkdealdewijert.nl