Politiek

19 oktober 2018

19 oktober 2018

Lijstnummering gemeenteraadsverkiezing vastgesteld
Aan de gemeenteraadsverkiezing in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer doen dertien partijen mee. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de (nieuwe) gemeente Groningen heeft op 12 oktober de lijstnummering zo vastgesteld:

1. D66 (Democraten 66)
2. SP (Socialistische Partij)
3. PvdA (Partij van de Arbeid)
4. GroenLinks
5. VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
6. Stadspartij voor Stad en Ommeland
7. CDA (Christen-Democratisch Appèl)
8. ChristenUnie
9. Student en Stad
10. Partij voor de Dieren
11. Sportpartij
12. PVV (Partij voor de Vrijheid)
13. 100% Groningen

Kijk voor meer informatie zoals de kandidatenlijsten en het overzicht van de stemlokalen op onze website.9 oktober 2018

D66 wil meer geld voor wijk- en dorpsbudgetten

D66 heeft afgelopen weekend de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd. Onder het motto ‘Samen maken we Groningen’ zet de grootste partij van Groningen in op een overheid die ruimte geeft aan ondernemers en inwoners. Onderwijs, wonen en duurzaamheid zijn de kernthema’s.

D66-lijstrekker Paul de Rook: ‘De afgelopen jaren hebben we meer verantwoordelijkheid en budget aan wijken en dorpen gegeven. Vinkhuizen organiseerde bijvoorbeeld een grote verkiezing om het mooiste project een groot deel van het budget te geven. Daarom wil D66 de komende jaren verder met het investeren in wijkbudgetten, gebiedsteams en dorps- en wijkwethouders.’

Maar er is ook een groot aantal uitdagingen voor de hele gemeente, want Groningen heeft zich de afgelopen jaren in een stroomversnelling ontwikkeld. Dat is prachtig, want het gaat op veel fronten beter. Denk aan leegstand, leefbaarheid, het aantal banen of de levendigheid. Maar het succes van Groningen heeft ook nadelen, kijk naar de woningmarkt en de duurzaamheidsvraag die daardoor sterker wordt.’

Als progressieve partij werkt D66 aan de fundamenten van de toekomst. De Rook: ‘Via het onderwijs willen we iedereen kansen bieden, de vastzittende woningmarkt moeten we vlottrekken door veel te bouwen en we willen meer groen in de stad en duurzamer worden. Niet alleen vanwege klimaatverandering, maar juist ook omdat een groene leefomgeving mensen gelukkig maakt.’

De partij zet onder meer in op woningen voor starters, meer groen in de stad, de fiets, duurzamer vervoer, persoonlijke zorg en een doorontwikkeling van de door D66 geïntroduceerde vensterscholen. ‘Het is belangrijk dat inwoners elkaar blijven ontmoeten, waar ze ook wonen. Scholen, wijkvoorzieningen en openbare ontmoetingsplekken zijn daarbij cruciaal.’

De Rook acht het ook van belang dat iedereen gaat profiteren van de Groningse opleving, want de gezondheidsverschillen tussen verschillende wijken zijn te groot. ‘Als je van Helpman naar Selwerd fietst, dan daalt de gemiddelde levensverwachting met 7 jaar. Onacceptabel. Daarom willen we door met het stimuleren van beweging, meedoen op de arbeidsmarkt en wijkvernieuwing.’

Ondanks deze grote vragen moet Groningen vooral de levendige en tolerante stad blijven, die het van oudsher is. ‘Dat betekent dat we ruimte willen geven aan inwoners en ondernemers en ze niet opnieuw gaan beknotten. Ook is het belangrijk om iedereen mee te nemen in onze duurzaamheidsopgave. We zien hoe groot de energie is die loskomt bij wijk- en dorpsinitiatieven. Daarvoor willen we nog meer tijd en geld vrij maken.’10 september 2018

ChristenUnie Groningen gaat met ‘Oog voor Elkaar’ voor derde zetel

Oog voor elkaar voor een nóg mooier Groningen. Dat is het motto van de verkiezingscampagne van CU Groningen, die op 7 september officieel van start is gegaan. Op 21 november mogen alle inwoners van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“We staan voor behoorlijke opgaven in de stad, ” aldus fractievoorzitter Inge Jongman. “Groningen is een prachtige gemeente om te wonen, werken en te leven. We groeien fors, zijn ambitieus en hebben daarnaast de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer achter de rug. Dat zijn goede en noodzakelijke ontwikkelingen. Het mag echter niet zo zijn dat deze ambities ervoor zorgen dat we voorzieningen kwijtraken, en dat de kwetsbare doelgroepen hiervan de dupe worden. We moeten er daarnaast voor zorgen dat het ommeland minstens zoveel aandacht krijgt als Stad. Daar hebben we tien concrete en haalbare oplossingen voor bedacht, de zogeheten herindelingsbeloften. Daarnaast is het ons gelukt om iemand uit Haren én iemand uit Ten Boer in onze top-5 te krijgen. Hierdoor krijgen de concrete ideeën voor het behoud van Haren en Ten Boer meer gewicht.”

Campagne Oog voor Elkaar
Met de campagne Oog voor Elkaar zet ChristenUnie in op behoud van voorzieningen en zorg voor kwetsbare mensen in de gemeente.

Andere kernpunten van de ChristenUnie voor de komende 4 jaar zullen zijn:

 • Behoud en waar nodig uitbreiding van gemeenteloketten en dorpse voorzieningen in de gemeenten Ten Boer en Haren
 • Een goed, betaalbaar en beschikbaar huis/kamer voor iedereen, waaronder (internationale) studenten
 • Behoud van kleine scholen
 • Meer geld voor handhaving
 • Waardig ouder worden en samen ten strijde trekken tegen eenzaamheid

Inge Jongman: “Met een prachtige club mensen gaan we er alles aan doen om Groningen de komende vier jaar nog mooier te maken met een aantrekkelijk programma. Dat kan alleen door oog te hebben voor elkaar. Niet alleen familieleden en buren zien naar elkaar om. Ook als gemeente hebben we volop oog voor onze inwoners door naar ze te luisteren en voortdurend in gesprek te zijn. Dat is ons streven!”

Derde zetel realistisch?
Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf was bij de campagne-aftrap aanwezig en sprak net als Inge Jongman haar hoop uit op een derde zetel. Het in Groningen woonachtige kamerlid is lijstduwer van de CU Groningen: “Het zou prachtig zijn als we in Groningen als vijfde stad van Nederland een derde zetel kunnen binnenhalen. Er ligt een inspirerend en helder verkiezingsprogramma waarbij iedereen meetelt. De ChristenUnie Groningen kan daar met een derde zetel nog meer werk van maken.”20 juli 2018

Bericht van: Groen Links Groningen stad.

Kandidatenlijst GroenLinks Groningen vastgesteld

GroenLinks heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november vastgesteld. Het is een diverse lijst met evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten in de top 10. Ook kiest de partij voor een goede vertegenwoordiging van kandidaten uit Haren en Ten Boer hoog op de lijst.

Glimina Chakor is gekozen als lijsttrekker. Zij is sinds 2014 raadslid en vice-fractievoorzitter voor GroenLinks in de stad Groningen. Mirjam Wijnja, nu raadslid in Ten Boer staat op plek twee. Benni Leemhuis, nu raadslid in Groningen staat op plek drie. Op plek 4 staat huidig steunfractielid in GroningenFemke Folkerts. Student Jasper Been, fractievoorzitter in de universiteitsraad voor de studentenpartij DAG staat op plek 5. Op plek 6 staat Hans Sietsma, raadslid in Haren.

Afdelingsvoorzitter Afke Bodewits: “Wij kiezen voor een jonge lijst met een goede mix van jong talent en politieke ervaring. Ik ben trots op dit mooie team en ik verheug me op de verkiezingscampagne.”

De volledige top-15:

 1. Glimina Chakor
 2. Mirjam Wijnja
 3. Benni Leemhuis
 4. Femke Folkerts
 5. Jasper Been
 6. Hans Sietsma
 7. Martijn van der Glas
 8. Lieke Schoutens
 9. Nick Nieuwenhuijsen
 10. Ceciel Nieuwenhout
 11. Jeffry van Hoorn
 12. Jan Visser
 13. Petra Brouwer
 14. Danijel Gačević
 15. Justine Jones13 maart 2018

Bericht van: Groen Links Groningen stad.

Referendum over sleepwet

Op 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime diensten een sleepnet kunnen inzetten en onschuldige mensen in groten getale af kunnen tappen.

Zo mogen ze in een wijk waar een verdacht persoon woont, ook alle niet- verdachte burgers in die wijk afluisteren. Ook kunnen onderschepte gegevens nu worden gedeeld met buitenlandse geheime diensten, zoals die van Turkije of de VS. Zelfs zonder dat onze diensten weten wat ze precies weggeven.

Wel is het goed om de wet aan te passen aan het internettijdperk. Het werk van geheime diensten is zo belangrijk dat we dat goed willen regelen in de wet en niet willen overlaten aan de toevallige goede bedoelingen van de zittende minister. Want wat doet een nieuw kabinet? Met het referendum is er een kans de huidige wet te verbeteren door alles wat belangrijk vinden in één keer goed in de wet vast te leggen.

Meer weten? Lees het opinieartikel van ons Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg of kijk of jouw vraag beantwoord wordt bij onze veelgestelde vragen. Natuurlijk kun je ons ook altijd bereiken via vragen@groenlinks.nl. We beantwoorden je vraag graag!


7 maart 2018

Bericht van: Gemeente Groningen

Vanwege de gemeentelijke herindeling zijn er op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Die worden bij ons gehouden op 21 november.

De stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt u dan ook pas begin november 2018. Wel kunt u op 21 maart stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Meer informatie op gemeente.groningen.nl/referendum


7 maart 2017

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Groningen. Op deze pagina mogen politieke partijen aandacht vragen voor hun partij en haar partijstandpunten. Alle politieke berichten die wij binnen krijgen zullen wij op deze pagina publiceren.

Alles wat hier wordt gepubliceerd zijn de meningen en standpunten van de desbetreffende politieke partij, en niet van Platform De Wijert!