Onthulling Bouwbord ‘Start Herontwikkeling De Wijert’ De Huismeesters

7 januari 2021

Twee keer eerder zou het bord met daarop de nodige informatie onthuld worden. Twee keer eerder, op 2 april en 1 oktober, is het wegens corona afgeblazen. Inmiddels staat het bord er al weer een tijdje en is het zelfs al verplaatst naar de uiteindelijke locatie.

 

 

Het selecte gezelschap verzamelt zich, op gepaste afstand en met mondkapjes, in het Multifunctioneel Centrum Helpman/De Wijert. Aldaar is het gezellig en informeel kennis maken met een om warm te worden heerlijk kop koffie. Ruben Valk, Wijkjournalist, zit als een vlieg aan de muur mee te luisteren en hoort dat Ina de Vries, die namens de bewoners aanwezig is, blij is met sloop en duurzame nieuwbouw. “Het verlaten van je vertrouwde huisje en, al of niet tijdelijk, betrekken van een andere woning geeft wat stress maar ik heb het vertrouwen dat er heel wat moois voor terug komt”.

Een korte toespraak hoort natuurlijk bij een onthulling en is wegens overwegend slecht weer binnenshuis. Sije Holwerda, Directeur-bestuurder van De Huismeesters, stelt zichzelf voor en steekt meteen van wal met zijn toespraak. In het kort legt hij uit wat De Huismeesters wil gaat doen. “Het vernieuwen van de wijk om het voor iedereen plezierig, veilig en duurzaam te maken.” Duurzaamheid staat dus hoog in het vaandel. De nieuwe woningen worden gasvrij en er wordt duurzame energie toegepast. Zo komen er onder andere zonnepanelen, isolatie, LED straatverlichting en worden de huizen alvast klaar gemaakt voor aansluiting op het warmtenet dat waarschijnlijk in 2030 aangelegd gaat worden. De binnenhoven (de groenruimtes tussen de gebouwen) worden aantrekkelijk gemaakt om elkaar te kunnen ontmoeten en om veilig  te kunnen spelen. Daarom wordt er straks weer geparkeerd enkel aan de straatzijde.

Wethouder voor wijkvernieuwing Roeland van der Schaaf is daarna aan de beurt om zijn visie voor de toekomst te belichten. Hij wil vooral werken aan een onverdeelde stad. “We willen een inclusieve stad zijn waar iedereen tot zijn recht komt en op gelijkwaardige manier deel kan nemen aan de samenleving: aan het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. We wonen in een onverdeelde wijk met gezinnen, alleenstaanden, jongeren en ouderen. Kortom, een plek voor iedereen.” Hij benadrukt hoe fijn hij het vindt dat de afspraak tussen bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties en andere organisaties, kortom De Wijkdeal, werkt.

Dan wordt het toch tijd om, onder een mooie paraplu beschikbaar gesteld door Bewonersorganisatie Platform De Wijert, naar de locatie te lopen en het bord zijn jasje te ontdoen.

Roeland van der Schaaf namens de gemeente, Sije Holwerda namens De Huismeesters, Ina de Vries namens de betroffen bewoners en Nathalie van der Vechte namens Huurdersbelang Zuid mochten tegelijk aan het touw trekken waardoor het doek valt en het bord eindelijk te zien is. Zie foto’s. Ik mag daarbij aanvullen dat de foto op het bord genomen is voordat de pandemie uitbrak.