Nieuws


Verslag presentatieavond MFA De Wijert

11 maart 2016

Woensdagavond 9 maart jl. werd in de huidige bibliotheek van De Wijert de plannen voor het MFA De Wijert gepresenteerd. Het MFA De Wijert gaat in 2016 en 2017 gebouwd worden, op de plek waar nu nog de bibliotheek en de sporthal staat. Het gebouw moet een onderkomen gaan bieden aan verschillende organisaties uit De Wijert. Tussen 17.30 en 20.00 uur konden belangstellenden de maquette en de impressietekeningen bekijken. Ook konden er vragen worden gesteld over het project aan zowel de architect, de projectontwikkelaar, en de verschillende toekomstige gebruikers van het gebouw. Ik kom eerst in gesprek met Henk Huisinga, directeur van de christelijke Dalton school De Tamarisk, waaraan het MFA De Wijert straks onderdak gaat bieden.
Pagina