Nieuws van Aanpak Ring Zuid: Boom Effect Analyse voor Papiermolentunnel + 13 weken verkeershinder

18 september 2021

Boom Effect Analyse voor Papiermolentunnel Aanpak Ring Zuid

De realisatie van de Papiermolentunnel heeft beperkte gevolgen voor het groen. Het college heeft daarom een Boom Effect Analyse vastgesteld. Om het bestaande groen zoveel mogelijk te behouden is het tracé aangepast. Vier bomen kunnen hierdoor gespaard worden. Wel moet 173 m2 houtopstand, waaronder twee potentieel monumentale bomen, worden verwijderd. De bomen worden ruimhartig gecompenseerd binnen de projectgrenzen van Aanpak Ring Zuid. Lees meer in de brief aan de raad.


Dertien weken hinder Julianaplein begin volgend jaar

Van februari tot mei 2022 wordt er een tijdelijk kruispunt aangelegd bij het Julianaplein. Dat zorgt gedurende die periode voor ernstige verkeershinder. Door het tijdelijke kruispunt zal de hinder tijdens de rest van het project Aanpak Ring Zuid minder zijn. Uiteindelijk wordt het Julianaplein ongelijkvloers waardoor de doorstroming op het drukste verkeersplein van het Noorden enorm zal verbeteren. Lees meer op de site van Aanpak Ring Zuid.

 


Alle toegangswegen van en naar De Wijert zijn weer open!  Kijk hier voor een overzicht op welke momenten je in september / oktober in de problemen komt met je route. Het belangrijkste voor De Wijert zijn onderstaande 2 punten:

 • (WIJERT) Weekendstremmingen Brailleweg  van 1 tot 4 oktober.
 • (WIJERT) Afsluiting Brailleweg in herfstvakantie Van 18 tot 25 oktober.

In de komende weken zijn er meerdere omleidingsroutes op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen. Plan je reis daarom van tevoren. Kijk voor meer informatie op de Slimme kaart van Groningen Bereikbaar.


Een overzicht van de werkzaamheden/ afsluitingen in september/oktober

Afsluitingen Groningen-West

We bouwen tijdelijke wegen vanaf de westelijke ringweg naar de rotondes Laan Corpus den Hoorn en de tijdelijke verbindingsweg vanaf het Julianaplein richting de westelijke ringweg. Als de tijdelijke wegen in gebruik zijn, zijn vanaf september 2021 twee afslagen twee jaar afgesloten voor het verkeer. Verkeer vanaf de westelijke ringweg kan niet naar de Leonard Springerlaan en verkeer vanaf de Leonard Springerlaan kan niet richting het Vrijheidsplein. Ook het verkeer vanaf het Vrijheidsplein kan niet meer rechts afslaan naar de Leonard Springerlaan. Alleen verkeer vanaf het Julianaplein kan via de tijdelijke weg naar de Leonard Springerlaan.

Volledige kruispunt dicht. Verkeer vanaf het Julianaplein en het Vrijheidsplein kan de westelijke ringweg wel op rijden, hier is slechts één rijstrook dicht. 

 • Van 3 september 22.00 uur tot 6 september 06.00 uur.

Afslag westelijke ringweg naar Leonard Springerlaan dicht. Afslag Leonard Springerlaan naar de westelijke ringweg en het Vrijheidsplein dicht. 

 • Van 6 september 22.00 uur tot 20 september 06.00 uur.

Afslag naar de westelijke ringweg vanaf het Julianaplein dicht.

Vanaf het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Ook verkeer uit Drachten kan niet richting de westelijke ringweg rijden.

 • Van 17 september 22.00 uur tot 20 september 06.00 uur.

Afslag westelijke ringweg naar Leonard Springerlaan dicht. Afslag Leonard Springerlaan naar het Vrijheidsplein dicht.

 • Van 3 september tot 2023.

Botrotonde Laan Corpus den Hoorn, toerit 36 naar Drachten afgesloten 

 • Van 24 september tot 3 oktober.

Afsluitingen rondom Julianaplein

Ten zuiden van het Julianaplein gaan we een tijdelijke kruising aanleggen. Dit is nodig om het verkeer dat nu gebruik maakt van het Julianaplein grotendeels door te laten rijden, terwijl wij het nieuwe Julianaplein bouwen. Een van de onderdelen is een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal.

(WIJERT)Weekendstremmingen Brailleweg 

 • van 1 tot 4 oktober.

(WIJERT) Afsluiting Brailleweg in herfstvakantie

 • Van 18 tot 25 oktober.

Definitieve afsluiting Julianaplein noord 

 • Vanaf 15 oktober 22.00 uur.

Weekendstremming noordbaan N7 Julianaplein tot aan Vrijheidsplei

 • Van 29 oktober tot 1 november.

Onderdoorgang langs het Noord-Willemskanaal – Afsluiting alleen voor fietsers en voetgangers 

 • Afgesloten van 6 sept. t/m 15 oktober.

Afsluitingen Groningen-OostWe zijn bezig met het realiseren van een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Stettinweg. Tegelijkertijd met de opening van de nieuwe oprit wordt de Lübeckweg definitief afgesloten. In de eindsituatie komt de Lübeckweg niet meer terug zoals hij was.

Definitieve afsluiting Lübeckweg

 • Vanaf maandag 20 september om 06.00 uur.

Oostzijde botrotonde afgesloten voor verkeer van de Gotenburgweg (zuidzijde) naar de Osloweg (noordzijde) 

 • Woensdag 7 september 20.00 uur tot donderdag 8 september 06.00 uur (nachtafsluiting).
 • Donderdag 8 september 20.00 uur tot vrijdag 9 september 06.00 uur (nachtafsluiting).
 • Zondag 15 september 20.00 uur tot maandag 16 september 06.00 uur (nachtafsluiting).

Europaweg ter hoogte van viaduct zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting knooppunt Westerbroek

 • Vrijdag 10 september 22.00 uur tot zaterdag 11 september 20.00 uur
 • Vrijdag 17 september 22.00 uur tot zaterdag 18 september 20.00 uur

Europaweg ter hoogte van viaduct zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting centrum Groningen

 • Zaterdag 11 september 20.00 uur tot maandag 13 september 06.00 uur.
 • Zaterdag 18 september 20.00 uur tot maandag 20 september 06.00 uur.

Oostzijde botrotonde afgesloten voor verkeer van de Gotenburgweg (zuidzijde) naar de Osloweg (noordzijde) 

 • Dinsdag 14 september 20.00 uur tot woensdag 15 september 06.00 uur (nachtafsluiting)

Zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting Drachten van knooppunt Euvelgunne tot de Europaweg, voor het uitvoeren van de laatste grondwerkzaamheden   

 • Vrijdag 17 september 22.00 uur tot maandag 20 september 06.00 uur (weekendafsluiting).

 


Herinrichting Laan van de Vrede aug en sept

Naast De Wijert, maar belangrijke fietsroute.  De tijdelijke weg ligt wel in De Wijert


Vanaf maandag 23 augustus is de Brailleweg weer open voor alle verkeer. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen dus vanaf aanstaande maandag weer gebruik maken van de Brailleweg. Tegelijkertijd gaat de onderdoorgang bij de Van Iddekingeweg tijdelijk weer dicht. (tot ongeveer 6 september)

Sinds 12 juli slopen we het tijdelijke viaduct over de Brailleweg. Vanwege de veiligheid sloten we de Brailleweg in deze periode af voor alle verkeer. Om de wijk De Wijert toegankelijk te houden, stelden we de Van Iddekingeweg in deze periode tijdelijk open voor fietsers en voetgangers.

Zodra de Brailleweg op 23 augustus weer open is, sluiten we de onderdoorgang onder het viaduct bij de Van Iddekingeweg weer af voor alle verkeer. We werken daar namelijk verder boven het gedeelte waar de fietsers en voetgangers onderdoor gaan. Vanwege de veiligheid voor het verkeer en onze medewerkers kan de onderdoorgang dan niet open blijven. Naar verwachting gaat deze onderdoorgang weer open op maandagochtend 6 september (06.00 uur).


15 augustus 2021

Er zijn recent 3 brieven naar omwonenden gestuurd. De brieven vind je hieronder

Brief 1: Werkzaamheden Brailleweg omgeving zomer update augustus 

(In de brief voor de Brailleweg beschrijven ze de werkzaamheden die na 22 augustus plaatsvinden. In de vorige brief voor de hele wijk loopt het werkzaamhedenoverzicht tot 22 augustus. In de hinderplanning  van de werkzaamheden zijn er wat data veranderd. Vandaar een nieuwe brief met een actueel werkzaamhedenoverzicht.

kleine correctie: in de hinderplanning staat dat brailleweg gesloten is tot 29 aug. voor fietsers en voetgangers, dit moet 22 aug. zijn. Vanaf maandagochtend moet alle verkeer daar weer langs kunnen

 

 

Brief 2: Update werkzaamheden viaduct van Iddekingeweg t/m medio oktober 

 

 

Brief 3: Update werkzaameden A28 thv  v. Ketwich Verschuurlaan t/m september

LET OP WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGESTELD TOT EIND SEPTEMBER

Voor deze werkzaamheden zijn voor nu nog GEEN afsluitingen nodig voor het verkeer. Zodra dit het geval is zullen ze dit op hun website maar ook per brief gaan communiceren naar de omgeving.