Nieuws van Aanpak Ring Zuid : 14 juni t/m eind augustus

10 juni 2021

Aanpak Ring Zuid heeft de betrokken straten en Platform De Wijert op de hoogte gebracht d.m.v  online presentaties. Zo was er op 2 juni een goed bezochte bijeenkomst voor de bewoners van de V. Eedenstraat.

De dia’s uit de presentatie gaan over de werkzaamheden rondom de Brailleweg en de v. Iddekingetunnel. De komende tijd zijn er wisselingen qua sluitingen van wegen. De omleidingsroutes zullen we d.m.v een  overzichtsplaatje inzichtelijk maken. Er komen nieuwe afbeeldingen als de situatie veranderd.

Mocht u ook graag bij de Aanpak Ring Zuid bijeenkomsten aanwezig zijn om vragen te stellen/ uitleg te krijgen, meldt u zich dan aan bij info@wijert.nl. U bent van harte welkom om aan te schuiven!


Brailleweg: (onderaan bericht v. Iddekingetunnel)

Zo ziet het er straks uit als alles af is. Onderaan is de Multatuli straat en de v. Edenstraat te zien. Er komt dus een afrit naar de brailleweg die er nu nog niet is.


Inrichting werkvak 

Deze week gaan ze starten met de inrichting van het werkvak. Zie bovenstaande afbeelding. Combinatie Herepoort gaat het hekwerk aanpassen om ruimte te maken voor de tijdelijke afrit. Daarnaast gaan ze puin aanbrengen om het werkvak gereed te maken voor de bouw.


Fietspad langs kanaal

Het huidige fietspad bij de brailleweg (naast het kanaal) is nu best een uitdaging. Er moet door fietsers twee keer de autoweg worden overgestoken. Dit is een ongewenste situatie die door meerdere wijkbewoners is aangekaart. Er wordt momenteel nagedacht hoe dit beter kan. Er staat iemand bij de moeilijkste overgang. Hier wordt ook geadviseerd om te stoppen en goed te kijken of er verkeer aankomt.


Werkzaamheden bij de Brailleweg tot eind augustus in beeld.

Een overzicht van werkzaamheden en hinder vindt u onderaan dit bericht.

Afbeelding 1: Weekend 11-14 juni  Eerst starten ze met het in gebruik nemen van nieuwe aangelegde tijdelijke wegen.  Lawaai in de nacht! En voor de betrokken straten veel stof door zandvrachtwagens.

En hoe kunnen we dan de wijk in en uit aanstaande weekend?


Afbeelding 2 : weekend 25-28 juni in gebruik nemen van wegen aan de andere zijde. Lawaai in de nacht! En voor de betrokken straten veel stof door zandvrachtwagens.

En wat zijn dan de mogelijke routes in en uit de wijk dat weekend?


Tijdens de zomervakantie (nieuwe omleidingskaartjes verschijnen dan)

Afbeelding 3: 12 juli -22 augustus zomerstremming Brailleweg

Als de brailleweg voor fietsers dicht gaat (9 juli) kunnen fietsers en voetgangers via de v. Iddekingetunnel. Dit lukt niet eerder omdat dat bouwtechnisch niet eenvoudig is om te realiseren.


Hindertabel

In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren ze uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.

Vragen en klachten
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmeldenv. Iddekingetunnel

De planning voor het intrillen van de  damwanden is gewijzigd t.o.v de berichtgeving in mei.

Als de brailleweg voor fietsers dicht gaat, gaat dus bovenstaande plaatje veranderen en kunnen fietsers en voetgangers via de v. Iddekingetunnel. Dit lukt niet eerder omdat dat bouwtechnisch niet eenvoudig is om te realiseren.