Mobiliteitsvisie: Groningen goed op weg – Geef uw mening!

30 april 2021

In mei 2020 vroeg de gemeente Groningen inwoners, bedrijven en belanghebbende organisaties om mee te denken over de toekomstige mobiliteit van de gemeente Groningen. Dit deden ze onder de noemer Groningen Goed op Weg: naar een leefbare, schone en gezonde gemeente. Onder andere op basis van alle reacties en ideeën die ze ophaalden, schreven ze een concept mobiliteitsvisie. Dit concept is in te zien op de projectpagina van Groningen Goed op Weg.

Reageren op deze visie

Graag nodigen wij je als bewonersorganisatie Platform De Wijert uit om een vragenlijst over dit onderwerp in te vullen of een reactie te sturen via het contactformulier.

  • Hoe zien we in de gemeente Groningen de toekomst van het verkeer?
  • Hoe richten we de stad tot 2040 in?
  • Moet je overal met de auto kunnen komen?
  • Of kunnen we beter ruim baan maken voor de fietsers?
  • En hoe lossen we parkeerproblemen op?

Antwoord op dergelijke vragen moet de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen: ‘Groningen goed op weg’ gaan geven. Deze visie is nog niet definitief. Het is nog een discussiestuk. (Noot Platform: behalve dan het betaald parkeren, daar kon blijkbaar niet over gepraat of mee gewacht worden)

In de vragenlijst zijn een aantal ideeën uit de concept-mobiliteitsvisie opgenomen. De gemeente hoort graag hoe je tegen bepaalde ideeën aankijkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden enkel voor dit onderzoek gebruikt. Alvast bedankt voor je deelname.

Je kunt een mening geven door de enquête in te vullen over de concept-mobiliteitsvisie. Dit kan tot en met 10 mei. (noot: deelnemers die meedoen met het inwonerspanel hebben een eigen link gekregen)

Wil je reageren op de inhoud? Stuur dan vóór maandag 7 juni een reactie in via het reactieformulier.

Groningen Goed op Weg Live – di 18 mei

Wethouder Philip Broeksma en wethouder Roeland van der Schaaf gaan tijdens Groningen Goed op Weg LIVE in gesprek over de belangrijkste thema’s in de mobiliteitsvisie. De uitzending op dinsdag 18 mei om 19.30 uur kan worden bekeken via deze link:  Tijdens de uitzending is er ook de mogelijkheid vragen te stellen via de chat.