Inspraak mogelijkheid: voorgenomen wijzigingen buslijnen per 13 dec 2020

12 mei 2020

Wat gaat er veranderen?

Het voornemen van het OV-bureau is om per 13 december 2020 de volgende wijzigingen in de dienstregeling van de bus door te voeren die een effect hebben binnen de gemeente Groningen:

Stadslijnen

Verbeteringen op het tangent Europapark – Kardinge

 • Lijn 12 komt te vervallen en wordt vervangen door lijn 16 en lijn 19;
 • Lijn 16 gaat rijden van Station Europapark naar Kardinge en wordt een snelle verbinding naar onder andere de scholenlocatie Kluiverboom en Kardinge;
 • Lijn 19 gaat rijden tussen het Hoofdstation en Euvelgunne en zal twee keer per uur gaan rijden tijdens de brede forensenspits.

Met deze wijzigingen ontstaat een betrouwbaar en korter alternatief voor onder andere overstappers op station Europapark naar Kardinge en de scholen aan de Kluiverboom. Bovendien zijn er minder bussen nodig tussen het Hoofdstation en Kardinge. Ook wordt de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in het zuidoosten van de stad verbeterd.

Nieuwe tangent Stadskanaal – Hoogezand – P+R Meerstad – P+R Meerstad – Zernike

 • Lijn 107 zal vanuit Stadskanaal via Hoogezand en in Groningen via Kluiverboom en P+R Kardinge rechtstreeks naar Zernike Campus rijden. Hierdoor ontstaat er ook vanuit de oostkant van de stad een snelle rechtstreekse verbinding naar Zernike.

Strekken busroute Selwerd en wijzigen route Bedumerweg

 • Lijn 9 rijdt niet meer door de wijk Selwerd maar via de Eikenlaan naar Station Noord.
 • Het voorstel is om lijn 10 vanuit de Korrewegwijk via de Noordelijke Ringweg en de Iepenlaan naar Station Noord te laten rijden. Hierdoor verdubbeld hier de frequentie. De weinig gebruikte haltes Van Oldebarneveldtlaan, Floresstraat en Poortstraat komen te vervallen.

Minder haltes rondom Martiniziekenhuis:

 • Rond het Martini Ziekenhuis zijn er naast de bushalte bij de Hoofdingang nog drie bushaltes op de routes van lijn 9 en lijn 10. We onderzoeken of we dit grote aanbod kunnen beperken en of haltes kunnen komen te vervallen.

Strekken busroute Hoornsemeer

 • Lijn 10 zal voortaan via de S.O.J. Palmelaan rijden. De bus rijdt dan niet meer door de J.M. den Uylstraat en de R. Schumanstraat. De haltes Den Uylstraat, Eisenhowerstraat en W. Dreesstraat komen te vervallen. Er wordt een extra halte Eisenhowerstraat aangelegd op de S.O.J. Palmelaan.

Minder vaak met lijn 7 tussen Vinkhuizen en Groningen Noord, met lijn 7 wel door naar Martiniziekenhuis en Hoogkerk

 • Het voorstel is om lijn 7 aan de zuidkant vanaf de Jan Luykenstraat door te trekken naar Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk. De matig gebruikte rechtstreekse verbinding Vinkhuizen – Groningen Noord wordt teruggebracht naar 2 keer per uur waarbij de belangrijkste aansluitingen op de trein behouden blijven.

Q-link

Q-link Lijn 15 Hoofdstation – Zernike Campus

 • Q-link 15 rijdt geen vaste dienstregeling meer, maar biedt vervoer aan op basis van de vraag: hoe drukker hoe vaker de bussen rijden. Bussen kunnen zo slimmer en efficiënter ingezet worden. Dat levert een grote besparing op in de dienstregeling.

Verhogen frequenties en verbeteren dienstregeling Q-link

 • Voor Q-link 3 en 4 vanuit Leek en Roden wordt onderzocht wat een goede verbetering is voor beide lijnen.
 • Het gebruik van Q-link 5 vanuit Annen en Zuidlaren groeit op zaterdagavond. Er wordt onderzocht op welke momenten extra ritten nodig zijn.
 • De sneltrein Leeuwarden – Groningen zal in 2021 één keer per uur stoppen in Zuidhorn. Het voorstel is om Q-link 2 goed aan te laten sluiten op deze sneltrein en op één van de twee stoptreinen.

Buurtbus

 • De buurtbus van Ten Boer rijdt niet meer via Thesinge naar Lewenborg, maar rijdt van Ten Boer via Bedum en Onderdendam naar Winsum.

Op de website van het OV-bureau (www.ovbureau.nl) kunt u een volledig en uitgebreidere omschrijving van deze en andere voorgestelde wijzigingen vinden.


Reageren?

Op 24 april 2020 heeft het dagelijks bestuur OV-bureau de hoofdlijnen wijziging dienstregeling vrijgegeven. U kunt op deze wijzigingen reageren. Een overzicht van alle binnengekomen reacties sturen wij dan naar onze raad en het dagelijks bestuur van het OVbureau. Het OV-bureau neemt deze reacties mee in de definitieve besluitvorming over de dienstregeling. Nadat het OV-bureau over de dienstregeling heeft besloten, communiceert het OV-bureau de gemaakte keuzes.

Reactietermijn: U kunt van 13 mei tot en met 4 juni 2020 reageren.

Dat doet u door o.v.v. ‘dienstregeling 2021’ een e-mail te sturen naar ov@groningen.nl of een brief te sturen naar:
Gemeente Groningen
afd. Stadsontwikkeling
t.a.v. secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
Postbus 7081
9701 JB Groningen