Inloopbijeenkomst MFA De Wijert

29 januari 2019

Er gaat binnenkort iets veranderen in onze wijk. De sporthal wordt begin april gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2 nieuwe gebouwen te staan. Het gaat hier om een spelhal en een hoofdgebouw, waarin basisschool De Tamarisk, de buurtbibliotheek van Groninger Forum en kinderopvang Kids First worden ondergebracht.

De planning is dat de spelhal in het 2e kwartaal van 2020 wordt opgeleverd en het MFA Hoofdgebouw eind 2020. Op 28 januari jl. konden bewoners van De Wijert in de Maranathakerk de bouwtekeningen in zien en met de Projectmanager Vastgoedbedrijf Gemeente Groningen Annette Koops en met de architect Laurens Jan Ten Kate van het architectenbureau AHH in gesprek gaan. Annette Koops is tevreden over de opkomst. Ik vraag haar eerst wanneer de plannen voor dit project zijn ontstaan. Ze zegt: “De eerste plannen stammen uit circa 2013.

Het schoolgebouw aan de Van Ketwich Verschuurlaan waarin de Tamarisk is gehuisvest was aan vervanging toe. Er is gezocht naar een combinatie van functies in één gebouw. In het eerste ontwerp was ook de spelhal geïntegreerd maar dat plan was om financiële redenen niet haalbaar. In het huidige ontwerp komen op het perceel dus 2 gebouwen te staan. ”De afkortingen MFC en MFA zouden voor verwarring kunnen gaan zorgen. Annette hierover: “Ik ben al door mensen hierover benaderd. We zullen hier aandacht aan gaan schenken. Tenslotte wil Annette nog kwijt dat mensen mee kunnen praten over het binnenterrein van de te bouwen MFA. Annette: “Op 11 februari aanstaande tussen 20:00-21:30 uur zijn mensen van harte welkom in de Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert aan de van Schendelstraat 9 om mee te praten over het binnenterrein. Er komt in ieder geval een speelplaats. Laurens Jan ten Kate is eveneens in zijn nopjes over het ontwerp. “We hebben ons laten inspireren door moderne architecten. Hier verrijzen open en moderne voorzieningen”.

Het MFA komt te staan bij de rotonde Van Iddekingeweg / Vondellaan / Van Lenneplaan.

Tekst: Henk Dekker & Foto’s Nathalie van der Vechte