Gemeentelijke online bomenkaart uitgebreid

22 november 2020

 

Via de website van de gemeente kun je sinds een paar maanden bekijken waar binnen de gemeente de komende tijd bomen vanuit onderhoud gekapt worden en op welke plekken er nieuwe bomen geplant worden (de zogenoemde ‘herplantlocaties’). Met deze kaart geeft de gemeente gehoor aan een van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie over kapbeleid. De commissie adviseerde om met een digitale kaart te laten zien waar en waarom bomen gekapt worden binnen de gemeente Groningen.

De digitale kaart is nu uitgebreid met de bomen die de gemeente in beheer heeft en de onderhoudsprojecten van Stadsbeheer van 20 oktober dit jaar tot en met 21 maart 2021. Daarnaast vind je op de kaart de herplantlocaties van bomen die in 2019 zijn gekapt vanuit het kapprogramma plus het opnieuw planten van jonge bomen op plaatsen waar eerder bomen stonden. Verder de locaties van 10 te kappen kastanjes als gevolg van aantasting met de kastanjeziekte en tot slot de herplant van bomen in de wijk De Held die in 2019 zijn gekapt als gevolg van de essentaksterfte.

Vink op de onderstaande website-link in de legenda de diverse hokjes aan om meer te zien op de kaart.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE DIGITALE BOMENKAART ››